Multinet Çevre Politikası

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygı Multinet'in temel ilkelerindendir. Multinet, tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliği öncelikli olarak değerlendirmekte; çalışanlarının ve işbirliği içerisinde bulunduğu tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkıda bulunmaktadır.

Çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

 
Multinet Up Faaliyetleri
 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlar,
 • Dünyanın daha iyi bir çevreye sahip olmasına katkıda bulunmak için çevre amaçlarını ve hedeflerini belirler, çevre performansını sürekli geliştirmeyi amaçlar,
 • Piyasaya sunduğu ürünlerde ve yaptığı tüm işlerde çevrenin korunmasına özen gösterir, paydaşlarını çevrenin korunması konusunda teşvik eder,
 • Doğrudan ve dolaylı olarak çevreye verdiği etkileri azaltmaya çalışır, atıklarını ayrıştırır ve geri dönüştürür,
 • Çevrenin kirlenmesini ve kaynakların boşa harcanmasını önlemeye çalışır,
 • Düşük karbon salınımlı enerji kullanımına yatırım yapar.
Paydaşlarla Yürütülen Çalışmalar
 • Çevreye duyarlılığı, bilinci ve sürdürülebilirliği arttırmak için, çalışanlarına eğitimler verir, bilgilendirir,
 • Yürüttüğü tüm çalışmalarda paydaşlarını çevrenin korunması konusunda teşvik eder,
 • Tüm tedarikçiler ile imzalanan "Tedarikçi Davranış Kuralları" sözleşmesi ile tedarikçilerin, çevre politikasına uyum sağlamasını bekler,
 • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevreci vakıflara ve derneklere destek verir,
 • Çevre politikasını sürekli olarak günceller, geliştirir ve tüm tarafların erişimine sunar.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Demirhan Şener
İcra Kurulu Başkanı

Yukarı Çık