notification-announcements

Duyurular

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Koronavirüs ("COVID-19") Ve Işçi - Işveren Bakimindan Yan Haklar Sorumluluğu

​​​​Dünyada ve ülkemizde etki göstermeye devam eden COVID-19 salgını, hem işverenler hem de çalışanlar açısından iş dünyasında birbirinden farklı uygulamala​​rı hayata geçmesine neden oluyor. Bazı işyerleri uzaktan çalışma uygulamasına geçmişken, bazı işyerleri ofisten çalışmayı sürdürüyor. Tüm bu süreç içerisinde ise işverenlerin yasal zorunlulukları, çalışanların ise hakları hakkında kafaları oldukça karışık.

COVID-19'UN, iş ve ticari yaşama etkileri nelerdir?

COVID-19'un bulaşıcı olması ve henüz salgına karşı geliştirilen bir tedavi yönteminin bulunamaması nedeniyle, içerisinde bulunduğumuz mevcut durumun bireylerin sosyal / gündelik yaşamını olduğu gibi işverenlerin iş ve ticaret hayatını da etkilediği / etkileyeceği muhakkaktır. Bu nedenle gündeme gelen "işçi - işveren ilişkileri" kapsamında en çok tartışılan konulardan biri de "işçiye tesis edilen yan hakların akıbetinin ne olacağı" meselesi olmuştur.

​​Bu nedenle, işverenlere rehber olabileceğini düşünerek, en sık sorulan soruları, muhtelif senaryolar eşliğinde, göz önüne alarak, "işçilerin yan hakları" kapsamında aşağıdaki çalışmayı yapmayı uygun bulduk. Peşinen belirtmek isteriz ki; bu rehber, 24 Mart 2020 itibariyle güncel olup mevzuatta ortaya çıkacak yeni düzenlemelere istinaden değişiklikler olabilecektir.​​

Sıkça Sorulan Sorular

  • SORU 1: "İşveren, COVID-19 Nedeniyle, Kendi İnisiyatifi Yahut Kamu Tavsiye / Zorunlu Kararına İstinaden, Uzaktan / Evden Çalışma Verdiği Personelinin Yemek Ücretini Ödemeye Devam Etmeli midir?
  • CEVAP 1: Uzaktan / evden çalışma verilen personel, "fiilen" çalışmaya devam etmekte olup bu kapsamda işverene karşı iş görme edimini sürdürmektedir. Bu nedenle uzaktan / evden çalışan personele, evde çalışma olanakları sağlanmalı, çalışma hak ve menfaatleri aynen korunmalı, çalışma şartları ağırlaştırılmamalı ve işçinin tüm ücret ve yemek gibi yan hakları ödenmeye aynen devam edilmelidir.​
    Nitekim yürürlükteki İşveren Uygulama Tebliği ile 186 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde de prime tabi olmayan tutarların / istisnaların hesaplanmasında, "fiilen çalışılan gün sayısı"nın dikkate alınması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.
    Bu nedenle, uzaktan / evden çalışma verilecek personel, fillen çalışmaya devam ettiğinden, kendisine yemek kartı aracılığı ile tanınan nakdi yan hakkının, eksiksiz devam etmesi gerekmektedir.
  • SORU 2: "İşveren, COVID-19 Nedeniyle, Kendi İnisiyatifi Yahut Kamu Tavsiye / Zorunlu Kararına İstinaden "Esnek Çalışma Saatleri" Uyguladığı Personelinin Yemek Ücretini Ödemeye Devam Etmeli midir?
  • CEVAP 2: Yukarıdaki 3 numaralı cevapta ifade ettiğimiz üzere, esnek çalışma imkanı tanınan personel, "fiilen" çalışmaya devam etmekte olup fiilen çalıştığı sürece, kendisine, asıl ücret ile nakdi olarak verilen yemek yan hakkı, eksiksiz ödenmeye devam etmelidir.​
  • SORU 3: "İşveren, COVID-19 Nedeniyle, Kendi İnisiyatifi Yahut Kamu Tavsiye / Zorunlu Kararına İstinaden "Dönüşümlü Çalışma" Uyguladığı Personelinin Yemek Ücretini Ödemeye Devam Etmeli midir?
  • CEVAP 3: Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı cevaplar ile paralel bir şekilde, dönüşümlü çalışan personel bakımından da "fiilen çalıştıkları süre için" kendisine, önceki tüm nakdi / para ile ölçülebilen yemek yan hakkının eksiksiz temin edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.​

"Kısa Çalışma Ödeneğinin Uygulanması Halinde Çalışılan Dönem İçin Personelin Yemek Hakkı Devam Eder mi?", "Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?" ve daha pek çok konuda detaylı bilgiye ulaşmak için yazının devamını indirebilirsiniz.