notification-announcements

Duyurular

 

Politikalarımız ve Kalite Belgelerimiz 
 

KALİTE POLİTİKASI​

Misyonumuz; değer yaratan iş modelleri, ürünler, hizmetler ve çözümler sunmak, yüksek çalışan memnuniyeti ve sadakati sağlamaktır.

Vizyonumuz, paydaşlarımıza sürekli değer yaratarak hayatı kolaylaştıran, güvenilir ve ilk tercih edilen çözüm ortağı olmaktır.

Vizyonumuza; bağlılık, dayanışma, hakkaniyet, yenilikçilik, girişimcilik, müşteri odaklılıktan oluşan kurumsal değerlerimize uyarak ve karlı büyüme; nakit yaratma; yüksek marka değeri ve itibarı; müşteri, kullanıcı ve üye memnuniyeti; operasyonel mükemmellik; çalışan memnuniyeti stratejik hedeflerimizi başararak ulaşmayı amaçlıyoruz.

Bu stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,
 • Kalite politikamızın ve hedeflerimizin Multinet ve Up Grup stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,
 • İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini,
 • Çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,
 • Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini,
 • Kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,
 • Multinet ve kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını,
 • Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini,
 • Yasal şartlara uyacağımızı t​aahhüt ediyoruz.

ÇEVRE POLİTİKASI

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygı Multinet'in temel ilkelerindendir. Multinet, tüm faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ve sürdürülebilirliği öncelikli olarak değerlendirmekte; çalışanlarının ve işbirliği içerisinde bulunduğu tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına katkıda bulunmaktadır.

Çevre politikasını oluşturan temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

Multinet Up Faaliyetleri

 • Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlar,
 • Dünyanın daha iyi bir çevreye sahip olmasına katkıda bulunmak için çevre amaçlarını ve hedeflerini belirler, çevre performansını sürekli geliştirmeyi amaçlar,
 • Piyasaya sunduğu ürünlerde ve yaptığı tüm işlerde çevrenin korunmasına özen gösterir, paydaşlarını çevrenin korunması konusunda teşvik eder,
 • Doğrudan ve dolaylı olarak çevreye verdiği etkileri azaltmaya çalışır, atıklarını ayrıştırır ve geri dönüştürür,
 • Çevrenin kirlenmesini ve kaynakların boşa harcanmasını önlemeye çalışır,
 • Düşük karbon salınımlı enerji kullanımına yatırım yapar.
   

Multinet Up Faaliyetleri

 • Çevreye duyarlılığı, bilinci ve sürdürülebilirliği arttırmak için, çalışanlarına eğitimler verir, bilgilendirir,
 • Yürüttüğü tüm çalışmalarda paydaşlarını çevrenin korunması konusunda teşvik eder,
 • Tüm tedarikçiler ile imzalanan "Tedarikçi Davranış Kuralları" sözleşmesi ile tedarikçilerin, çevre politikasına uyum sağlamasını bekler,
 • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çevreci vakıflara ve derneklere destek verir,
 • Çevre politikasını sürekli olarak günceller, geliştirir ve tüm tarafların erişimine sunar.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Ali Emre Sever
İcra Kurulu Başkanı

SORUMLU SATIN ALMA POLİTİKASI

Ekonomik kalkınma, sosyal inovasyon ve çevreye duyarlılılığı sürdürülebilirlik stratejisini ana bileşenleri olarak belirleyen Multinet Up olarak tedarik zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızla;

 • Ekonomik, sosyal, toplumsal ve ekolojik açıdan ortak değer yaratan,
 • Karşılıklı güvene dayalı ve uzun vadeli,
 • Gelecek kuşaklar için "ortak mirası" korumaya önem veren

işbirlikleri yaratmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçları gerçekleştirmek için "sorumlu satın alma" ilkelerini benimsiyor, tüm satın alma sistemlerimizi ve uygulamaları bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sorumlu satın alma taahhütlerimizi incelemek için tıklayınız.

ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş olarak, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili istekleri müşterilerimizi memnun edecek tarzda ele almayı hedefleriz.

Hedeflerimize ulaşmak için;

Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Geri Bildirim Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

sizidinliyoruz@multinet.com.tr​ e-posta adresinden öneri ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.

 • İletişim kanallarımızın müşterilerimiz tarafından erişilebilir olmasını sağlar, cevap performansımızı düzenli olarak ölçer ve sürekli iyileştirmeye çalışırız.
 • Talepleri yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde hızla yanıtlarız, gizliliğe, tarafsızlığa, şeffaflığa ve adil olmaya özen gösteririz.
 • Şikayetlerin kök sebeplerini bulup tekrarını önleyecek tedbirler alarak ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Mevcut yasal ve diğer tüm şartları uymayı amaçlarız.
 • Finansal ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmeyi sağlarız.
 • Tüm birimlerde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaçlarız.
 • Çalışanları, iş modeli olarak süreç yaklaşımına ve risk temelli düşünme şekline teşvik ederiz.

Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

kiwa_tr_9001_2015_sertifika
kiwa_en_9001_2015_sertifika
iso_20000_sertifikasi-turkce
iso_20000_sertifikasi-ingilizce
iso_27001_sertifikasi_turkce
iso_27001_sertifikasi_ingilizce
bg1.jpg
Teklif iste mobil görsel

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

 

Teklif İste