Kalite Politikalarımız ve Belgelerimiz

KALİTE POLİTİKASI​

Misyonumuz; değer yaratan iş modelleri, ürünler, hizmetler ve çözümler sunmak, yüksek çalışan memnuniyeti ve sadakati sağlamaktır.

Vizyonumuz, paydaşlarımıza sürekli değer yaratarak hayatı kolaylaştıran, güvenilir ve ilk tercih edilen çözüm ortağı olmaktır.

Vizyonumuza; bağlılık, dayanışma, hakkaniyet, yenilikçilik, girişimcilik, müşteri odaklılıktan oluşan kurumsal değerlerimize uyarak ve karlı büyüme; nakit yaratma; yüksek marka değeri ve itibarı; müşteri, kullanıcı ve üye memnuniyeti; operasyonel mükemmellik; çalışan memnuniyeti stratejik hedeflerimizi başararak ulaşmayı amaçlıyoruz.

 

Bu stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmek için;

 • Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştireceğimizi ve etkinliğini takip edeceğimizi,
 • Kalite politikamızın ve hedeflerimizin Multinet ve Up Grup stratejik hedefleri ile bağdaştığının güvencesini,
 • İş süreçlerinde kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak ilerleneceğini,
 • Çalışanlar arasında iş modeli olarak süreç yaklaşımını ve risk temelli düşünme şeklini teşvik edeceğimizi,
 • Kalite yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve sürekliliğinin sağlanacağını ve bunu sağlayacak kişilerin işe alınacağını, yönlendirileceğini ve destekleneceğini,
 • Kalite yönetim sisteminin iş süreçlerindeki etkisinin ve öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanacağını,
 • Multinet ve kalite yönetim sistemi standartlarının hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesinin sağlanacağını,
 • Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini daha iyi uygulayabilmek için destekleneceğini,
 • Yasal şartlara uyacağımızı

t​aahhüt ediyoruz.

 

ŞİKAYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş olarak, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili istekleri müşterilerimizi memnun edecek tarzda ele almayı hedefleriz.

Hedeflerimize ulaşmak için;

Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Geri Bildirim Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

SiziDinliyoruz@multinet.com.tr​ e-posta adresinden öneri ve şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz.

 • İletişim kanallarımızın müşterilerimiz tarafından erişilebilir olmasını sağlar, cevap performansımızı düzenli olarak ölçer ve sürekli iyileştirmeye çalışırız.
 • Talepleri yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde hızla yanıtlarız, gizliliğe, tarafsızlığa, şeffaflığa ve adil olmaya özen gösteririz.
 • Şikayetlerin kök sebeplerini bulup tekrarını önleyecek tedbirler alarak ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Mevcut yasal ve diğer tüm şartları uymayı amaçlarız.
 • Finansal ve işletmeye ait ilgili şartları yerine getirmeyi sağlarız.
 • Tüm birimlerde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaçlarız.
 • Çalışanları, iş modeli olarak süreç yaklaşımına ve risk temelli düşünme şekline teşvik ederiz.

Müşterilerin, personelin ve tüm ilgili tarafların girdilerini göz önünde bulundurmayı, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini uygulamayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

Teklif İste