notification-announcements

Duyurular

 

Etik Bildirim Başvuru Formu

İşbu Multinet Up Etik Bildirim Başvuru Formu (“Form”), Multinet çalışanları ile müşterilerimiz, üye iş yerlerimiz, kullanıcılarımız, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızın, kanunlara, ulusal ve/ya uluslararası yerleşik etik değerlere ve şirket içerisinde tüm çalışanlarımızın uyması zorunlu etik davranış kurallarına uygun olmadığı düşünülen iş ve işlemlerin, Multinet Up bünyesinde yer alan yetkili departmanlara iletilebilmesi amacıyla, Multinet UP Etik Bildirim Politikası kapsamında oluşturulmuştur.

Bildirim sahibinin bu Form yoluyla kişisel bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bildirim sahibinin iletişim kanallarını işbu Form yoluyla belirtmesi durumunda, süreçle ilgili bilgilendirmeler belirtilen kanallar vasıtasıyla yapılabilecektir. Kişisel bilgilerin iletilmesi halinde gizlilik kurallarına ve yürürlükteki kanunlara uygun biçimde hareket edilecektir.

Etik Bildirim Kanalı, aşağıda detaylandırılan konuların şirket bünyesindeki yetkili departmanlara iletilmesi amacını taşımakta olup etik konuların dışında kalan şikayet, öneri, itiraz, işe alım süreçleri gibi konularda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

  • Kanun, yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilmesi, yapılan/şahit olunan eylemin suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve/veya düşünülmesi. (Dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet, yolsuzluk vb.)
  • Kamu sağlığı veya güvenliğine zarar verebilecek durumlar.
  • Multinet Up Etik İlkeler Yönetmeliği’ne ve/veya Multinet Up Disiplin Talimatı’na aykırılık.
  • İnsan hakları, sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili potansiyel ya da gerçekleşmiş bir ihlal.
  • Şirketin maddi kaynaklarına veya itibarına zarar verebilecek eylemler.
  • Yukarıda sayılan durumların saklanması.

Multinet Up Etik Bildirim Politikasını buradan inceleyebilir; Etik Bildirim Başvuru Formunu buradan indirip doldurarak, etik@multinet.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

05xx xxx xx xx