Vergi & Muhasebe

Bayram Mesaisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Genel tatil günü olarak değerlendirilen bayramlarda belirli işyerleri ve çalışanların iş devamlılığını sağlaması gerekebiliyor. Çalışanların iş sorumluluklarını sürdürdüğü bu süreç bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Resmi olarak da tatil olan...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 02.06.2021

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Nelerdir?
Kanunen kabul edilmeyen giderler, firmanın faaliyet alanına ve hacmine göre farklılık gösterir. Her işletmenin kanunen kabul edilmeyen giderleri bilmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle Gelir Vergisi mükellefleri, 231 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ve...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 14.04.2021

Vergi Nedir? Vergi Çeşitleri Nelerdir?

Vergi Nedir? Vergi Çeşitleri Nelerdir?
Devlet, toplum için birçok kamusal hizmet sunar. Bu hizmetleri maddi olarak karşılamak için anayasada belirlenen esaslara göre herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Herkesin gelir gücüne göre ödedikleri bu vergiler tek bir kalemde değil çeşitlerine göre...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 14.04.2021

Araç Giderleri KDV Oranı ve Muhasebe Kayıtları

Araç Giderleri KDV Oranı ve Muhasebe Kayıtları
Araç giderleri, büyük şirketlerin Kurumlar Vergisi’nden düşebilecekleri en büyük kalemlerden biridir. Satış pazarlama birimlerinin oldukça aktif olarak iş yaptığı şirketlerde pazarlama araç giderlerinin nasıl muhasebeleştirileceği sorusu büyük önem...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 14.04.2021

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

agi-nedir
AGİ (Asgari Geçim İndirimi), işçinin kendisiyle beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen vergi indirimlerine verilen isimdir. Asgari geçim indirimi, 2007 yılından beri çalışana işveren tarafından devlet adına ödenen bir paradır ve...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 30.03.2021

Bordro Nedir? 2021 Bordro Parametreleri

bordro nedir
Tüm çalışanlar için her ay ödenen ücretlerin dökümü bordroda yer alır. İşveren ve çalışan açısından büyük bir öneme sahiptir. Maaş bordrosu İş Kanunu’na göre düzenlenir ve resmi evrak niteliğindedir. Ayrıca aylık kazancı resmi olarak ispatlayan...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 11.02.2021

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

kurumlar vergisi nedir
Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar...
Submitted by gamzegulden.sigirci on 12.01.2021