notification-announcements

Duyurular

 

Kurban Yardımlarını Muhasebeleştirme

Personele Sağlanan Kurban Bayramı Yardımları Muhasebeleştirilir mi?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

İş hayatının hemen hemen herkesin yaşamının önemli bir kısmını kapladığını söylemek yanlış olmaz. Hâl böyle olunca çalışanların gerek çalıştığı kuruma karşı bağlılık duymaları gerekse çalışma koşullarından memnun olmaları büyük önem kazanır. Performans ödülleri, teşvik hediyeleri ve ayni yardımlar, yalnızca çalışanların verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işlerine daha fazla bağlanmalarına da yardımcı olur. Üstelik bu düşünceli hediyeler sayesinde şirket içerisinde birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesi de mümkün hâle gelir. 

Elbette çalışanlara verilecek hediyelerin türünü belirleme aşamasında bu yardımların muhasebeleştirilme süreçlerinin önemli bir etkisi bulunur. Pek çok şirket, ayni yardımlar için dinî bayramları tercih eder. Dilerseniz “Personele Verilen Ramazan Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi” isimli yazımıza bir göz atarak konuya dair bilgi edinebilirsiniz. 

Multinet Up olarak bu yazımızda yaklaşmakta olan Kurban Bayramı yardımlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin merak edilen konuları detaylı bir biçimde ele aldık.

Kurban Bayramı’nda Personele Yapılan Yardımlar Gider Olarak Gösterilir mi?

Şirketlerin yaptığı harcamaları gider olarak gösterip gösteremeyeceğini belirleyen farklı unsurlar bulunur. Bu kalemler, şirketin faaliyet gösterdiği sektöre ve ölçeğine göre değişebilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında konuya ilişkin usuller ve esaslar beyan edilmiştir. Dolayısıyla personele yapılan Kurban Bayramı yardımlarının giderleştirilmesi noktasında yasal hususları dikkat almak gerekir. 

İşletmeler, gider gösterilebilecek harcama kalemlerini vergiden düşerek mali yükümlülüklerini hafifletebilir. Kurban Bayramı yardımlarını gider olarak göstermek mümkündür. Ancak bu noktada sürecin ilgili vergi mevzuatına ve hukuki sorumluluklara uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. 

Şirketlerin çalışanlarına ayni destek kapsamında giyim ürünleri veya gıda kolisi vermesi ya da nakdi destek sunması durumunda çeşitli vergi yükümlülükleri doğar. Yani tıpkı çalışanın vermiş olduğu hizmet karşılığında ödenen maaş gibi verilen ayni veya nakdi destekler vergilendirmeye ve SGK primlerine tabidir. Ancak yapılan yardımın ayni mi yoksa nakdi mi olduğuna göre vergilendirme ve prim tutarları değişiklik gösterir.

Personel için Kurban Bayramı yardımı nakdi olarak ödenecekse gider kaydı yapılırken verilen tutar net olarak değerlendirilmeli ve personelin o ayki ücret matrahına dâhil edilerek ücret geliri olarak vergilendirilmelidir.

Ayni olarak yapılan yardımlar SGK primlerine tabi değildir. Bu nedenle de Kurban Bayramı yardımının muhasebeleştirmesi sürecine dahil edilmezler.

Personele Sağlanan Kurban Bayramı Erzak Yardımlarının Belgelendirilmesi

Personele verilen Kurban Bayramı yardımı gider kaydı ve faturalandırma süreçleri zaman zaman karmaşık bir hâl alabilir. Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddelerine göre Kurban Bayramı yardımlarının muhasebeleştirilmesi aşamasında yapılan yardımların vergilerinin ücret bordrosunda veya benzeri kayıtlarda gösterilmesi gerekir. Ancak Vergi Usul Kanunu'nun "fatura" tarifi ile personel erzak yardımlarının faturalandırılma zorunluluğu ortadan kalkabiliyor. 

Ramazan yardımları gibi tek bir koli veya paket olarak sunulan erzak yardımlarında ise KDV oranı hesaplama yöntemi oldukça önemli bir detay hâline gelir. Bu durum, Kurban Bayramı yardımlarının muhasebeleştirilmesi noktasında işletmelerin hem operasyonel hem de muhasebe işlemleri açısından iş yükünü artırarak farklı çözümler arayışına sokabiliyor. 

Tek bir koli veya paket olarak sunulan yardımların tek bir tutar olarak gösterilmesi durumunda, en yüksek orana sahip ürünün KDV oranı uygulanır. Diğer bir seçenek ise paket içerisindeki her bir ürünü ayrı ayrı faturalandırarak hepsine tabi olduğu KDV oranının uygulanmasıdır. 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları Açısından Kurban Bayramı Yardımları Nasıl Muhasebeleştirilir? 

Kurban Bayramı gibi özel günlerde işletmeler, çalışanlarına yardım amaçlı erzak ve diğer malzemeler sunabilir. Personel Kurban Bayramı yardımı muhasebeleştirme için Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi dikkate alınmalıdır. İşletmeler tarafından yapılan bu yardımlar, ücret bordrosunda veya bordro yerine geçen kayıtlarda yer alarak kesilen vergilerin de gösterilmesi gerekir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre ise bu yardımlar işletmenin giderleri arasında yer alır. Dilerseniz birkaç dakikanızı ayırarak kabul edilmeyen giderlerin neler olduğunu öğrenebilir, Kurban Bayramı yardımlarının muhasebeleştirilmesi adımına daha bilinçli şekilde geçebilirsiniz. 

Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Kurban Bayramı Yardımlarının Muhasebeleştirmesi Nasıl Yapılır? 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesine göre KDV kapsamında olan işlemler arasında vergiye tabi malların verilmesi de yer alır. Bunun yanı sıra kanunun 3. maddesinin A bendinde de vergiye tabi malların verilmesinin teslim sayılacağı belirtilir. Buradan hareketle personele yapılan yardım paketleri için ödenen tutarlar (KDV dâhil), çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilir.

Sonraki aşamada bu tutar brütleştirilerek çalışanın o ayki ücret matrahına eklenir ve ücret geliri olarak vergilendirilir. Bu sayede yardım paketi ayni ücret olarak vergilendirilirken aynı zamanda personele verilen erzak yardımı muhasebe kaydı işletme giderleri arasında gösterilebilecektir. Dilerseniz gider pusulası düzenleme süreçlerinizde size yardımcı olacak bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu Açısından Kurban Yardımının Muhasebeleştirilmesi

Kurban Bayramı için yapılan ödemeler, SGK ve damga vergisi (DV) açısından da incelenmelidir. Çalışanlara yapılan yardımlar için SGK primi işçi ve işveren payları ile işsizlik sigortas işçi ve işveren payları ödenmelidir. Ayrıca DV ödemesi de yapılmalıdır. 

MultiGift ile şirketler çalışanlarına yardım yaptıklarında, yardım için ödedikleri tutar ayni yardım olduğu için SGK primlerine tabi değilir. Yani Kurban Bayramı için 10 çalışanına 1.000 TL’lik MultiGift Kurumsal Hediye kartı veren işletme, toplam 5.598,32 TL vergi tasarrufu yapar.

Detaylar

Nakit Ödeme

MultiGift

Net Hak Ediş Toplamı

10.000,00

10.000,00 TL

Gelir Vergisi

2.528,22 TL

2.523,95 TL

Damga Vergisi

112,88 TL

95,78 TL

SGK Primi İşçi Payı

2.082,06 TL

0,00 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı

148,72 TL

0,00 TL

SGK Primi İşveren Payı

3.048,74 TL

0,00 TL

İşsizlik Sigortası İşveren Payı 

297,44 TL

0,00 TL

İşverene Toplam Maliyet

18.218,05 TL

12.619,73 TL

Kurban Bayramı yardımlarınızı MultiGift kurumsal hediye kartıyla hızlı bir şekilde yapmak ister misiniz? Detayları görmek için tıklayın!

Bayram Yardımları Ödemeleri Tazminat Hesaplamalarında Dikkate Alınır mı?

Personele yapılan bayram yardımlarının tazminat hesaplamalarına dâhil edilip edilmeyeceği ödemelerin süreklilik durumuna göre değişir. Çalışanlara her bayram düzenli olarak yardım yapılmıyorsa işten ayrılırken tazminat hakkı da doğmamış olacaktır. Süreklilik arz eden ödemelerde ise yardımlar tazminat hesaplamalarına dâhil edilmelidir.

MultiGift Kurumsal Hediye Kartı ile Kurban Bayramı Yardımlarınız Dijital Ortamda!

MultiGift Kurumsal Hediye Kartı, işletmelerin Kurban Bayramı yardımlarını dijital ortamda yapmalarına imkân sağlar. Bu sayede hem zamandan tasarruf etmeniz hem de çalışanlarınıza desteğinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmanız mümkün olur. 

MultiGift hediye kartıyla vergi avantajı sağlayarak çalışanlarınızı ödüllendirmek için hemen bilgilerinizi bırakın, MultiGift ayrıcalıklarını öğrenin.

05xx xxx xx xx

Kurumsal hediye kartı seçeneği, çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları ürünleri ve hizmetleri kendi tercihlerine göre belirlemesine imkân tanır. Bu sayede çalışanlarınıza özel bir hediye sunmanın yanı sıra onların memnuniyetini de artırabilirsiniz. Siz de hemen Multinet Kurumsal Hediye Kartı için başvuru yapın ve Kurban Bayramı’nda çalışanlarınıza özel hediyeler sunun!

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.