Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

23.07.2020
4 Dakika Okuma Süresi

Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan mal ya da hizmetlerin vergilendirilmesi için veya satılan malların iade alınması sırasında düzenlenen ve fatura hükmünde olan belgeye “Gider pusulası” denir. Multinet Up olarak bu yazımızda; gider pusulasının hangi şartlarda ve nasıl düzenleneceği, gider pusulası vergi oranları gibi merak edilen konulara açıklama getirdik.

Gider Pusulası Ne Zaman Düzenlenir?

Fatura almak ya da vermek mecburiyetinde olan vergi mükellefleri tarafından; vergi mükellefi olmayan kişilerden ya da vergiden muaf esnaftan mal ya da hizmet alımında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden sabit kıymet alımında, geçici olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara ödeme yapıldığında ya da Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanan kişilerden eser alındığında gider pusulası düzenlenir. Kullanılacak olan gider pusulaları, mükellefler tarafından anlaşmalı matbaalara bastırılıp noter tarafından tasdik edilmelidir.

Aşağıda verdiğimiz örnekte, gider pusulası düzenlenmesi gerekir;

Firmanın ofisinin duvar boyama işi, vergi mükellefi olmayan bir kişiye boyatıldığında, yapılacak ödeme için herhangi bir fatura alma imkânı olmadığından, işi yapan kişiye gider pusulası kesmek gerekir. Bu şekilde düzenlenen bir gider pusulasını şirketin muhasebe kayıtlarına geçirmek mümkün olur.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

  • Gider pusulası düzenlenirken pusula üzerinde; işin içeriği, türü, adedi, fiyatı, tutarı, toplamı, tevkif edilen vergi oranı ve vergi net tutarı; malı satın alan ile satanın ya da işi yapan ile yaptıranın adları ile soyadları (Tüzel kişi ise unvanı), adresleri, vergi dairesi ve numarası (varsa), düzenleme tarihi, seri ve müteselsil numarası bilgilerine yer verilir.
  • Gider pusulası 2 nüsha olarak düzenlenmeli ve bu nüshaların biri işi yaptıran ya da malı satın alanda, diğeri ise işi yapan ya da malı satan tarafta kalmalıdır. En az 2 örnek olarak düzenlenmeyen gider pusulaları geçersiz sayılmaktadır.
  • Gider pusulasını düzenleyen taraf, bu pusulayı işi yapan ya da malı satan tarafa imza ettirmek zorundadır. İmzasız olan gider pusulaları geçersiz sayılmaktadır.

Gider Pusulasında Vergi Hesaplama

İşi yapan kişi ile anlaşmaya bağlı olarak net ya da brüt üzerinden vergi hesabı yapılabilir.

Net ödeme örneği;

İşi yapan kişi ile 1.000 net tutar üzerinden anlaşma yapıldıysa ve vergi oranı %20 ise, toplam tutar hesabı şu şekilde yapılır:

1.000 / (%100 - %20) = 1.000 / 0,8 = 1.250 TL

Brüt ödeme örneği;

İşi yapan kişi ile 1.000 TL brüt tutar üzerinden anlaşma yapıldıysa ve vergi oranı %20 ise, toplam tutar hesabı şu şekilde yapılır:

1.000 x (%100 - %20) = 1.000 x 0,8 = 800 TL

Gider Pusulası Stopaj Oranları

  • Dokuma ürünleri, kilim, havlu, çorap, çarşaf, dantel, örgü, her türlü nakış işleri, her türlü turistik eşya, süpürge, sepet, hasır, yapma çiçek, fırça, paspas ve benzeri mal bedelleri ve bu malların üretiminde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 oranında stopaj kesintisi uygulanır.
  • Hurda mal alımlarında %2 oranında stopaj kesintisi uygulanır.
  • Diğer mal alımlarında %5 oranında stopaj kesintisi uygulanır.
  • Diğer hizmet alımları (Üstte yer alan alt bentler hariç olmak üzere, mal ve hizmet bedelleri bedelinin ayrılamaması durumu da bu kapsam dahilindedir) için %10 oranında stopaj kesintisi uygulanır.
  • Mal ya da hizmet alınan kişi vergi mükellefi olmayıp esnaf muafiyetinden de yararlanmıyorsa ve tüzel ya da gerçek kişilerin mallarını bu kişiler adına kapı kapı dolaşarak tüketiciye satıyorsa; bu kişiye yapılan komisyon ve prim gibi ödemeler üzerinden %20 oranında stopaj kesintisi uygulanır.

Submitted bymultinet-hoston23.07.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık