Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

23.07.2020
5 Dakika Okuma Süresi

Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Gerçek kişilerin bir yıl içerisinde elde ettikleri kazançlar ve gelirlerden alınan vergiye “Gelir vergisi” denir.

Multinet Up olarak bu yazımızda, kimlerin gelir vergisinden sorumlu olduğu, gelir vergisinin nasıl hesaplandığı, ne zaman ve nasıl ödendiği gibi merak edilen konulara değindik.

Gelir vergisi konusuna girmeden önce, gelir olarak tanımlanabilecek kazançlara bakmakta fayda olacaktır.

Gelire Konu Olan Kazançlar

 • Ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
 • Zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlar
 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar
 • Gayrimenkul sermaye kazançları
 • Menkul sermaye kazançları
 • Yukarıda sayılanlar haricindeki kazançlar

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

 • Türkiye’de ikamet edenler
 • 1 takvim yılı içerisinde Türkiye’de 6 ay ya da daha uzun süre ikamet edenler
 • Merkezi Türkiye’de bulunan kamu ya da özel kuruluşlar adına yurtdışında çalışan T.C. vatandaşları

Saydığımız bu kişilerin Türkiye’de ya da yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi olan bu kişiler, gelir vergisi beyannamesi aracılığı ile ve izleyen yılın mart ayının son gününün akşamına kadar vergi beyanında bulunurlar. 

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Gelir vergisi ödemelerinde, kazancın usulüne göre değişen ödeme tarihleri geçerlidir.

Gelir sadece basit usulde tespit edilen kazançlardan oluşuyorsa, gelir vergisinin ilk taksiti şubat ayı sonuna ve ikinci taksiti ise haziran ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir sadece basit usulde tespit edilen kazançlardan oluşmuyorsa, gelir vergisinin ilk taksiti mart ayı sonuna ve ikinci taksiti ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi, kazanç miktarına göre değişiklik gösteren oranlara sahiptir. 2021 yılı itibariyle geçerli gelir vergisi oranları şu şekildedir;

MiktarVergi Oranı
24.000 TL’ye kadar olan gelirlerde vergi oranı%15
53.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 24.000 TL’si için 3.600 TL; fazlası için%20
130.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 53.000 TL’si için 9.400 TL; fazlası için%27
Ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL; fazlası için%27
650.000 TL’ye kadar olan gelirlerin 130.000 TL’si için 30.190 TL; fazlası için%35
650.000 TL’ye kadar olan ücret gelirlerinin 190.000 TL’si için 46.390 TL; fazlası için%35
650.000 TL’den fazla olan gelirlerin 650.000 TL’ye kadar olan kısmı için 212.190 TL; fazlası için%40
650.000 TL’den fazla olan ücret gelirlerinin 650.000 TL’si için 207.390 TL; fazlası için%40

Gelir Vergisi Hesaplama Örneği;

 • Vergiye konu olan gelir 9.000 TL ise, tahakkuk eden vergi (9.000 x %15) miktarı 1.350 TL olacaktır.
 • Vergiye konu olan gelir 40.000 TL ise, 24.000 TL’lik kısmı için 3.600 TL (24.000 x %15) ve kalan 16.000 TL için (16.000 x %20) yani 3.200 TL olacaktır. Ödenecek olan toplam gelir vergisi miktarı ise 6.200 TL olacaktır.
 • Vergiye konu olan gelir 125.000 TL ise, 53.000 TL’lik kısmı için 9.400 TL ve kalan kısmı için ise (73.000 x %27) yani 19.440 TL olacaktır. Ödenecek olan toplam gelir vergisi miktarı ise 28.840 TL olacaktır.
 • Vergiye konu olan ücret dışı gelir 500.000 TL ise, 130.000 TL’lik kısmı için 30.190 TL ve kalan 370.000 TL için (370.000 x %35) yani 129.500 TL olacaktır. Ödenecek olan toplam gelir vergisi miktarı ise 159.690 TL olacaktır.
 • Vergiye konu olan ücret dışı gelir 900.000 TL ise, 650.000 TL’lik kısmı için 212.190 TL ve kalan 250.000 TL için (250.000 x %40) yani 100.000 TL olacaktır. Ödenecek olan toplam gelir vergisi miktarı ise 312.190 TL olacaktır.

Submitted bymultinet-hoston23.07.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık