Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

16.06.2021
5 Dakika Okuma Süresi

Prime Esas Kazanç Nedir? Prime Esas Kazanç Nasıl Hesaplanır?

Prime esas kazanç, prime tabi tutulan çalışan ücretleri ve ek ödemelerdir. Her ödeme prime esas kazanç olarak değerlendirilmez. Çalışanın aylık ücretine ek olarak ikramiye, prim, fazla mesai, yol parası gibi belirli ödemeler prime esas kazanç olarak değerlendirilir. Ayni yardımlar, evlenme yardımı, kıdem ve kasa tazminatı gibi ödemeler ise prime esas kazanca dahil değildir. 

Prime Esas Kazanç Nedir?

Prime esas kazanç, çalışanın aylık ücreti, primi, ikramiyesi ve bu nitelikteki ödemelerinden oluşur. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Prime esas kazanç belirli bir taban ve tavan değerine sahiptir. 

Prime esas kazanç olarak değerlendirilen ödemeler ücret, prim ve ikramiye olarak üç temel başlık altında sunulur:

  • Ücretler: Prime esas kazanç olarak ücretler başlığı altında işverenin çalışmasının karşılığı olarak çalışana yaptığı aylık ücret, yıllık izin ücreti, bayram ücreti, ek görev ücreti gibi ödemeler yer alır.
  • Primler: Prime esas kazanç olarak prim, işverenin çalışanların başarılarını artırması, daha verimli ve motive çalışması için yaptığı ek ödemelerdir. 
  • İkramiyeler: İşverenin çalışanına verdiği değeri göstermek ve motivasyonunu artırmak için bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde verdiği ikramiyeler de yine prime esas kazanç olarak değerlendirilir.

MultiGift hediye kartıyla vergi avantajı sağlayarak çalışanlarınızı ödüllendirmek için hemen bilgilerinizi bırakın, MultiGift ayrıcalıklarını öğrenin.

Prime Esas Kazanç Nasıl Hesaplanır?

Prime esas kazanç ödemeleri çalışanların hak ettiği aya bağlı olarak prime tabi tutulur. Prime esas kazançlar, çalışanın aylık ücretine dahil edilir. Çalışanın ücret, prim ve ikramiye ödemelerini kapsayan prime esas kazançların belirli taban ve tavan limitleri bulunur. Çalışanın aylık ücreti haricindeki bu ödeme tutarlarının yapıldığı ayda prime esas üst limiti aşması durumunda, prime tabi tutulamayan kısım iki ayı geçmemek koşulu ile bir sonraki ayın limitine göre prime esas kazanca dahil edilir.

Alt ve üst limitler asgari ücret üzerinden belirlenir ve hesaplamanın yapıldığı matrah üzerinde gerçekleştirilir. Alt limit 30 günlük asgari ücret, üst limit ise 30 günlük asgari ücretin 7,5 katıdır. SGK’ya göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar bir işverene bağlı olan çalışan sigortalılar için geçerli kabul edilen taban ve tavan matrahı şu şekildedir:

1 Günlük

30 Günlük

SGK Taban Matrahı

166,80 TL

5.004,00 TL

SGK Tavan Matrahı

1251,00 TL

37,530,00 TL

 

Prime esas kazanç matrahı üzerinden yapılan bir hesaplamada işveren primi olarak, SGK İşveren Payı için teşvikli %15,5; İşsizlik Sigortası İşveren Payı için %2 dahil edilir. Bu durumda, taban limit olan asgari ücret alan ve herhangi bir ek ödeme almayan çalışanın toplam maliyeti işveren primleri ile şu şekilde hesaplanır:

Asgari Ücret (Brüt)

5.004,00 TL

SGK Matrahı

5.004,00 TL

SGK İşveren Payı - Teşvikli (%15,5)

775,62 TL

İşsizlik İşveren Payı

100,08 TL

İşveren Maliyeti

5.879,70 TL

 

prime esas kazanç

Kısmen Prime Esas Kazançlar

İşverenin çalışanlara yaptığı ücret, prim ve ikramiye ödemeler prime esas kazanç olarak değerlendirilirken, belirli ödemelerin bir miktarı prime esas kazancına istisna gösterilir. Bu ödemeleri ve tutarlarının hesaplamaları şu şekildedir:

 

Çocuk Yardımı (Zammı)

Çalışana yapılan çocuk yardımı ödemelerinin belirli bir tutarı prime esas kazanç matrahına dahil edilmiyor. İstisna tutarı hesaplanırken çocuk sayısı dikkate alınır ve iki çocukla sınırlı tutulur. İstisna tutar tek çocuk için yalnızca aylık asgari ücretin %2’sini olarak, iki çocuk için ise %2’lik tutarın iki katı olarak hesaplanır:

  • 2022 Brüt Aylık Asgari Ücrete Göre:

Aylık İstisna Tutarı: 5.004,00 TL x %2 = 100,08 TL

Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Tutar = Ödenen Çocuk Yardımı İstisna Tutarı

 

Aile Yardımı (Zammı)

Asgari ücretin %10’a kadar olan aile yardımı ödeme tutarları prime esas kazanç matrahına dahil edilmiyor. Aile yardımı istisna tutarı şu şekilde hesaplanıyor:

  • 2022 Brüt Aylık Asgari Ücrete Göre:

Aylık İstisna Tutarı: 5.004,00 TL x %10 = 500,04 TL

Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Tutar = Ödenen Aile Yardımı İstisna Tutarı 

 

Yemek Parası

İşveren tarafından işyerinde yemek sağlanmaması koşulu ile çalışanlara yapılan ödemelerdir. Yemek paralarının tamamı prime esas kazanç olarak değerlendirilmez. Yemek parası ödemelerinden prime esas kazanç matrahından istisna edilen tutar, günlük asgari ücretin %6’sı ile yemek parasının verildiği gün sayısının çarpımı şeklinde hesaplanır:

  • 2022 Brüt Günlük Asgari Ücret ve Aylık 22 Günlük Ödemeye Göre:
     

Günlük İstisna Tutarı: 166,80 TL x %6 = 10,01 TL

Aylık İstisna Tutarı: 10,01 x 22 = 220,22 TL

Prime Esas Kazanca Dahil Edilen Tutar = Ödenen Yemek Ücreti İstisna Tutarı


Çalışanlarınız yemek yardımlarını, nakit yerine yemek kartı ile sağlamanız durumunda günlük yemek tutarı SGK primine dahil edilmez.
 

Multinet Yemek Kartı çözümleri ile %100 vergi avantajından faydalanabilir, çalışanlarınıza seçme özgürlüğü tanıyarak motivasyonlarını artırabilirsiniz. Multinet Yemek Kartı çözümleri ile tanışmak ve başvuru yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Submitted bygamzegulden.sigircion16.06.2021

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık