Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Birçok işletme için en önemli gider kalemlerinden biri de “Personel giderleri” olmaktadır. MultinetUp olarak, bir işçinin işverene maliyetinin hesaplanması ile ilgili çeşitli bilgileri bu yazımızda paylaştık.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Personel maliyetlerinin ilk kalemi brüt ücrettir. Net ücretten yola çıkarak brüt ücret hesaplamak için, aşağıda yer alan formül kullanılır;

Brüt ücret = Net Ücret + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Damga Vergisi + Gelir Vergisi

Hesaplanan brüt ücrete SGK işveren payı eklendiğinde, işçinin işverene toplam maliyeti bulunur;

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primi

SGK ve İşsizlik Primi Nasıl Hesaplanır?

Brüt ücret üzerinden hesaplanacak olan SGK ve işsizlik primi için, aşağıda yer alan oranlar kullanılır;

İşçi Payıİşveren PayıToplam
SGK Primi1420,534,5
İşsizlik Primi123
Toplam1522,537,5

Prim ödemelerinde taban ve tavan ücret uygulaması vardır. Buna göre, Ocak 2020 ile Aralık 2020 arasında uygulanabilecek taban ücret 2.943,00 TL’dir. Ocak 2020 ile Aralık 2020 arasında uygulanacak tavan ücret ise 22.072, 50 TL’dir.

İşçinin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İşçi ücretleri gelir vergisine tabidir. Bu vergi, işçinin ücretinden işveren tarafından kesilerek devlete ödenir. İşçinin ücretinden kesilecek gelir vergisi hesaplaması için, aşağıda yer alan formül kullanılır;

Vergilendirilecek Ücret Tutarı = Brüt Ücret – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilendirilecek Ücret Tutarı * Gelir Vergisi Oranı

2020 Yılı Gelirlerine Uygulanan Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir DilimleriVergi Oranı (%)
22.000 TL’ye kadar15
49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, kalanı için20
180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, kalanı için27
600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL, kalanı için35
600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL, kalanı için40

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Daha önce belirttiğimiz taban ücret olan 2.943,00 TL’den yola çıkarak, işçinin alacağı net maaşı şu şekilde hesaplamak mümkündür;

Taban Ücret: 2.943,00 TL
SGK İşçi Primi (%14): 412,02 TL
İşsizlik Fonu (%1): 29,43 TL
Gelir Vergisi (%15): 375,23 TL
Damga Vergisi (%0,759): 22,34 TL
Ücrete Uygulanan Kesintiler Toplamı: 839,02TL
İşçinin bekar ya da eşi çalışan ama çocuğu olmayan biri olması durumunda Asgari Geçim İndirimi: 220,73 TL
Brüt ücretten kesintileri düşüp, asgari geçim indirimi eklenince, net ücrete ulaşılır.

Net Ücret: 2.324,70 TL

2.324,70 TL net ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti;

Net Ücret: 2.324,70 TL
Muhtasar Beyanname: 176,84 TL
SGK Primi: 956,48 TL
Toplam: 3.458,02 TL

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi yani kısaca AGİ, çalışanların asgari geçimini sağlayacak tutarın toplam gelirden düşülmesi ve vergi dışında bırakılmasıdır. Diğer bir deyişle, asgari geçimi sağlayacak olan ücretin vergisinin işçiye iade edilmesine Asgari Geçim İndirimi denilmektedir. Uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi, işçinin medeni durumuna, çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişmekte olup, işveren tarafından karşılanmakta ve işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

5 Puanlık SGK İndirimi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ödemelerini yasal süreleri içerisinde yapan ve kurum tarafından herhangi bir para cezasına çarptırılmamış olan işletmeler, 5 puanlık SGK işveren prim indiriminden yararlanabilmektedirler. Böyle bir durumda SGK işveren primi %20,5’ten %15,5’e inmektedir.

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili diğer yazılarımızı MultinetBlog sayfamızda bulabilirsiniz.

Submitted by multinet-host on 17.06.2020

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

Teklif İste