Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

17.06.2020
5 Dakika Okuma Süresi

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Birçok işletme için en önemli gider kalemlerinden biri de “Personel giderleri” olmaktadır. MultinetUp olarak, bir işçinin işverene maliyetinin hesaplanması ile ilgili çeşitli bilgileri bu yazımızda paylaştık.

Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Personel maliyetlerinin ilk kalemi brüt ücrettir. 

Brüt ücret = Net Ücret + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Damga Vergisi + Gelir Vergisi

Hesaplanan brüt ücrete SGK işveren payı eklendiğinde, işçinin işverene toplam maliyeti bulunur;

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primi

SGK ve İşsizlik Primi Nasıl Hesaplanır?

Brüt ücret üzerinden hesaplanacak olan SGK ve işsizlik primi için, aşağıda yer alan oranlar kullanılır;

 

İşçi Payı

İşveren Payı

Toplam

SGK Primi

%14

%20,5*

%34,5

İşsizlik Primi

%1

%2

%3

Toplam

%15

%22,5

%37,5

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim (%20,5 - 5 Puan = %15,5) sağlanır.

Prim ödemelerinde taban ve tavan ücret uygulaması vardır. 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan resmi rakamlara göre, Ocak 2021 ile Aralık 2021 arasında uygulanabilecek taban ücret 3.577,50 TL’dir. Ocak 2021 ile Aralık 2021 arasında uygulanacak tavan ücret ise 26.831,40 TL’dir.

İşçinin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İşçi ücretleri gelir vergisine tabidir. Bu vergi, işçinin ücretinden işveren tarafından kesilerek devlete ödenir. İşçinin ücretinden kesilecek gelir vergisi hesaplaması için, aşağıda yer alan formül kullanılır;

Vergilendirilecek Ücret Tutarı = Brüt Ücret – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)
Vergi Tutarı = Vergilendirilecek Ücret Tutarı * Gelir Vergisi Oranı

30.000 noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel ve vergi avantajlarını öğrenmek için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

%20

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası

%40

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Daha önce belirttiğimiz taban ücret olan 2.943,00 TL’den yola çıkarak, işçinin alacağı net maaşı şu şekilde hesaplamak mümkündür;

Taban Ücret: 3.577,50 TL
SGK İşçi Primi (%14): 500,85 TL
İşsizlik Fonu (%1): 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı: 3.040,88 TL
Gelir Vergisi (%15): 456,13 TL
Damga Vergisi (%0,759): 27,15 TL
Ücrete Uygulanan Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 268,31 TL

Brüt ücretten kesintileri düşüp, asgari geçim indirimi eklenince, net ücrete ulaşılır.

Net Ücret: 2.825,90 TL

2.825,90 TL net ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti;

Asgari Ücret: 3.577,50 TL
İşveren SGK Payı (%20,5)*: 733,39 TL
İşveren İşsizlik Sigortası: 71,55 TL
Toplam Maliyet: 4.382,44 TL

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim (%20,5 - 5 Puan = %15,5) sağlanır.

Asgari Geçim İndirimi Nedir?

Asgari Geçim İndirimi yani kısaca AGİ, çalışanların asgari geçimini sağlayacak tutarın toplam gelirden düşülmesi ve vergi dışında bırakılmasıdır. Diğer bir deyişle, asgari geçimi sağlayacak olan ücretin vergisinin işçiye iade edilmesine Asgari Geçim İndirimi denilmektedir. Uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi, işçinin medeni durumuna, çocuk sayısına ve eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişmekte olup, işveren tarafından karşılanmakta ve işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

2021 AGİ Ücretleri

Bekar

268,31 TL

Evli olan eşi çalışmayan

321,97 TL

Eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olan

362,22 TL

Eşi çalışan ve 1 çocuğu olan

308,55 TL

Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan

402,47 TL

Eşi çalışan ve 2 çocuğu olan

348,80 TL

Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan

402,47 TL

Eşi çalışan ve 3 veya daha fazla çocuğu olan

456,12 TL

Eşi çalışan ve 4 çocuğu olan

429,30 TL

Eşi çalışan ve 5 çocuğu olan

456,12 TL

5 Puanlık SGK İndirimi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ödemelerini yasal süreleri içerisinde yapan ve kurum tarafından herhangi bir para cezasına çarptırılmamış olan işletmeler, 5 puanlık SGK işveren prim indiriminden yararlanabilmektedirler. Böyle bir durumda SGK işveren primi %20,5’ten %15,5’e inmektedir.

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili diğer yazılarımızı Multinet Blog sayfamızda bulabilirsiniz.

Submitted bymultinet-hoston17.06.2020

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

Teklif İste
Yukarı Çık