Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

17.06.2020
5 Dakika Okuma Süresi

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Birçok işletme için en önemli gider kalemlerinden biri de “Personel giderleri” olmaktadır. Multinet Up olarak, bir işçinin işverene maliyetinin hesaplanması ile ilgili çeşitli bilgileri bu yazımızda paylaştık.


Brüt Maaş Nasıl Hesaplanır?

Personel maliyetlerinin ilk kalemi brüt ücrettir. 

22 aralık 2021 tarih ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25 Aralık 2021 tarihili Resmi gazetede yayımlanmıştır. 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


7349 Sayılı Kanunla Ücretlere İlişkin Yapılan düzenlemeler;

 1. Yapılan düzenleme ile hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarının işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsiizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Başka bir deyişle asgari ücrete denk gelen ücretler vergi dışında bırakılmıştır.
   
 2. İstisnayı aşan ücretlerin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutar ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Ödenecek vergi, bu suretle bulunan vergi tutarından istisna tutara isabet eden kısım düşülerek hesaplanacaktır. İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aykık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır.
   
 3. Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.


Brüt ücret = Net Ücret + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) 
 

Hesaplanan brüt ücrete SGK işveren payı eklendiğinde, işçinin işverene toplam maliyeti bulunur;
 

İşçinin İşverene Maliyeti = Brüt Ücret + SGK İşveren Primi


SGK ve İşsizlik Primi Nasıl Hesaplanır?

Brüt ücret üzerinden hesaplanacak olan SGK ve işsizlik primi için, aşağıda yer alan oranlar kullanılır;
 

 

İşçi Payı

İşveren Payı

Toplam

SGK Primi

%14

%20,5*

%34,5

İşsizlik Primi

%1

%2

%3

Toplam

%15

%22,5

%37,5

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim (%20,5 - 5 Puan = %15,5) sağlanır.

Prim ödemelerinde taban ve tavan ücret uygulaması vardır. 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanan resmi rakamlara göre, Ocak 2022 ile Aralık 2022 arasında uygulanabilecek taban ücret 5.004,00 TL’dir. Ocak 2022 ile Aralık 2022 arasında uygulanacak tavan ücret ise 37.530,00 TL’dir.

2022 Yılı Günlük Yemek Ücreti Açıklandı! Tüm Detaylar Bu Sayfadan Ulaşabilirsiniz.
 


İşçinin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İşçi ücretleri gelir vergisine tabidir. Bu vergi, işçinin ücretinden işveren tarafından kesilerek devlete ödenir. İşçinin ücretinden kesilecek gelir vergisi hesaplaması için, aşağıda yer alan formül kullanılır;
 

Vergilendirilecek Ücret Tutarı = Brüt Ücret – (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi)


Vergi Tutarı = Vergilendirilecek Ücret Tutarı * Gelir Vergisi Oranı

30.000 noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel ve vergi avantajlarını öğrenmek için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.


2021 Yılı Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

32.000 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

%27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası

%40


Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Daha önce belirttiğimiz taban ücret olan 5.004,00 TL’den yola çıkarak, işçinin alacağı net maaşı şu şekilde hesaplamak mümkündür;

 • Taban Ücret: 5.004,00 TL
 • SGK İşçi Primi (%14): 700,56 TL
 • İşsizlik Fonu (%1): 50,04 TL
 • Ücrete Uygulanan Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
 • Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 402 TL


Asgari Geçim İndirimi 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. 7394 sayılı Kanunun 3. maddesi ücret ödemelerine uygulanan Asgari Geçim İndirimi uygulaması 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlülükten kaldırılmıştır.

Net Ücret: 4.253,40 TL


4.253,40 TL net ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti;

 • Asgari Ücret: 5.004,00 TL
 • İşveren SGK Payı (%15,5)*: 775.62 TL
 • İşveren İşsizlik Sigortası: 100,08 TL
 • Toplam Maliyet: 5.879,70 TL

* 5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim (%20,5 - 5 Puan = %15,5) sağlanır.


5 Puanlık SGK İndirimi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ödemelerini yasal süreleri içerisinde yapan ve kurum tarafından herhangi bir para cezasına çarptırılmamış olan işletmeler, 5 puanlık SGK işveren prim indiriminden yararlanabilmektedirler. Böyle bir durumda SGK işveren primi %20,5’ten %15,5’e inmektedir.

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili diğer yazılarımızı Multinet Up Blog sayfamızda bulabilirsiniz.

Audio file
Submitted bymultinet-hoston17.06.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık