notification-announcements

Duyurular

 

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 5 Dakikalık Okuma Süresi

Her personelin çalıştığı işletme için belli bir maliyeti vardır. Bu maliyet, personele iş karşılığında verilen maaşın yanı sıra bazı giderlerle belirlenir. Söz konusu işletme giderleri arasında prim ve vergi ödemeleri bulunur. İşletmenin aylık maliyetleri hesaplanırken personel masrafları da hesaba katılmalıdır. 2024 yılı İşveren maliyeti hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz yazının devamını okuyabilirsiniz.

Personel Maliyetini Hesaplamak Neden Önemlidir?

Personel maliyeti, bir işletmenin çalışanlarına ödediği maaşlar, yan haklar ve sigorta gibi giderleri içerir. Bu maliyeti hesaplamak, işletmelerin finansal sağlığını değerlendirmek ve etkin bir şekilde yönetmek için kritiktir. Personel giderleri, genellikle işletmenin en büyük harcamalarından biridir ve doğru bir maliyet analizi, bütçe planlaması ve karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynar. 

Tüm bunların yanı sıra personel maliyetini doğru şekilde hesaplamak; işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine, performanslarını artırmalarına ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu anlamda personel giderlerinin doğru bir şekilde hesaplanması ve yönetilmesi, finansal başarı ve uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından hayati bir öneme sahiptir. Şirket kurarken dikkat edileceklerden birisinin, bu bilgiler ışığında doğru bir maliyet hesabı yapabilmekten geçtiği de söylenebilir.

Bir İşçinin Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İşçi maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken ilk kalem maaş ödemesidir. Söz konusu ödeme; saatlik çalışma ücretleri baz alınarak aylık olarak hesaplanır. İşveren, personele maaş vermenin yanı sıra sağlık ve emeklilik ödemelerini yapmakla da mükelleftir. Çalışan maliyetini hesaplarken bu yükümlülükleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Vergi mükellefiyeti, işveren maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken konulardan biridir. İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ödemesi gereken farklı vergi kalemleri bulunur. Bu ödemelerden bazıları personel maaşı üzerinden belirlenir. Sonuç olarak; personel maliyeti maaşa ek olarak SGK ve vergiler ile belirlenir. Prim ve vergi ödemeleri genellikle 30 günlük periyotlarda hesaplanır. Bahsi geçen maliyetleri aylık hesaplarınıza eklemeniz faydalı olur.

Brüt Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Personelin sosyal güvencesinin işveren tarafından sağlanması kanunî bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için personel maaşına birtakım prim eklemeleri yapılır. İşveren, çalışana iş karşılığı ücreti ödemenin yanı sıra onun adına sigorta primlerini yatırır. Bahsedilen primler eklenerek hesaplanan tutar brüt maaş olarak adlandırılır. 

Sağlık ve emeklilik aktivasyonu için ödenen aylık primler brüt maaşa dâhildir. İşveren, her maaş döneminde yatırmakla mükelleftir. Brüt maaş tutarı içinde işsizlik primi de bulunur. Söz konusu prim, personelin işten çıkarılma durumunda maddî istikrarsızlığının önlenmesini amaçlar. Personelin net aylığı, ödenmesi gereken prim tutarları ve vergiler brüt maaş üzerinden belirlenir. İşveren, brüt maaşı en az asgari ücret seviyesinde tutmakla mükelleftir.

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net maaş, işçi payına düşen prim ve ödemelerin brüt tutardan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama, personelin eline yaptığı iş karşılığı geçen net tutarı gösterir. Personel, eline geçen net maaş üzerinden herhangi bir prim veya vergi ödemesi yapmakla mükellef değildir. Tüm bu ödemeler, işçi adına işveren tarafından gerçekleştirilir. 

01.07.2023 - 31.12.2023

01.01.2024 - 31.12.2024

Brüt Asgari Ücret

13.414,50 TL

20.002,50 TL

Asgari Ücret Sigorta Primi İşçi Payı (%14) (Brüt Asgari Ücret x 0,14)

1.878,03 TL

2.800,35 TL

Asgari Ücret İşsizlik Sigortası İşçi Payı (%1) (Brüt Asgari Ücret x 0,01)

134,15 TL

200.03 TL

Asgari Ücretlinin İşveren Maliyeti

15.762,04 TL

23.502,94 TL

Asgari Net Ücret

11.402,32 TL

17,002,12 TL

Personele yan haklar tanıyarak net maaşın daha verimli kullanılmasını sağlamak mümkündür. MultiGift kurumsal hediye kartı ile çalışanların maddî refahının artmasına katkıda bulunabilirsiniz.

SGK ve İşsizlik Primi Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik primi, SGK işveren maliyeti hesaplama işleminde önemli bir kalemdir. İşveren, personelin işten çıkarılma durumunda maddi güvencesini sağlamakla yükümlüdür. İşsizlik primi, bu yükümlülük doğrultusunda ortaya çıkan bir ödemedir. Söz konusu prim, her ay brüt maaşa dâhil olarak düzenli olarak ödenir. Bahsedilen ödemeler, işsizlik fonuna aktarılır. Personel, işsiz kalması durumunda bu fondan maaş alır.

İşsizlik maaşı, günlük brüt kazanç üzerinden %40 tutarında hesaplanır. Günlük olarak hesaplanan primler, aylık maaş dönemlerinde yatırılır. Personelin bu fondan yararlanması için en az 600 gün prim ödemesi yapılmış olması gerekir. İşsizlik maaşı, söz konusu primlerin bahsedilen süre boyunca ödenmesiyle mümkün olur.

İşçinin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Düzenli olarak kazanç elde eden herkes gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu yükümlülük, maaşlı çalışan personeller için de geçerlidir. İşçi gelir vergisi, personel adına işveren tarafından ödenmesi gereken bir kalemdir. Söz konusu vergi, brüt maaşa ek olarak ortaya çıkan personel maliyetleri arasındadır.

İşçi payına düşen gelir vergisi yıllık olarak hesaplanır. Ödenmesi gereken tutar, yıllık total kazanca göre belirlenir. Söz konusu tutar, yıllık gelirin vergi dilimiyle çarpılmasıyla hesaplanır. İşçi maaşı gelir vergisi hesaplama işlemi hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz “Vergi Dilimleri” başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

2024 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadardır?

Asgari ücret, her yıl ekonomik göstergelere bağlı olarak artar. 2023 Aralık ayında düzenleme yapılmıştır. Düzenleme Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı uyarınca gerçekleştirilmiştir. 2024 Ocak itibarıyla net asgari ücret 17.00,12 TL tutarındadır. Bu tutara SGK ve işsizlik primleri eklendiğinde asgari ücretin işverene maliyeti 23.502,94 TL olarak hesaplanır.

2024 Asgari Ücret SGK Primi Ne Kadardır?

Asgari ücret SGK primi, brüt maaş üzerinden hesaplanır. Bu hesaba göre, söz konusu tutarın %15,5’lik oranı SGK primi olarak kabul edilir. Bahsedilen tutar, işveren olarak ödemekle yükümlü olduğunuz miktardır. Netten brüte işveren maliyeti hesaplama işlemi yaparken bu kalemleri göz önünde bulundurmak gerekir. 2024 Ocak itibarıyla yapılan düzenlemeye göre, 2024 asgari ücret SGK primi 5.900,74 TL tutarındadır.

SGK primi, SGK işçi payı ve SGK işveren payı olarak ikiye ayrılır. Ocak 2024’ten itibaren SGK işveren payı 3.100,39 TL, SGK işçi payı ise 2.800,35 TL’dir. 

1 Aylık Sigorta Primi Ne Kadardır?

Asgari ücret işveren maliyeti dâhilinde SGK primi yere alır. İşçi ve işveren olarak ayrılan primlerin toplamı, 5.900,74 TL’dir. 

2024 İşveren SGK Primi Ne Kadardır?

Brüt maaş tutarında yer alan SGK primleri işçinin payına düşen ödemelerdir. İşçinin işverene maliyetini hesaplama işlemi yaparken işveren payına düşen tutarları da dâhil etmeniz gerekir. SGK primi üzerindeki işveren hissesi %20,5 tutarındadır. 

%5 Puanlık SGK İndirimi Nedir?

2022 yılı itibarıyla işveren desteği kapsamında yürürlüğe giren uygulamalar arasında SGK indirimi de mevcuttur. Bu indirim, SGK primindeki %20,5 işveren payında %5 tutarında uygulanır. Söz konusu tutar, işverenin adına devlet tarafından karşılanır. Bahsedilen indirimlerden yararlanarak personel maliyetlerini bir miktar azaltmak mümkündür.

%5’lik indirimden yararlanmak için bazı koşullar söz konusudur. Prim borcu olan işverenlerin bu indirimden yararlanamaz. Böyle bir durumda, işveren payı yine %20 olarak hesaplanır. Primlerinizi düzenli olarak ödüyorsanız SGK’ya başvuru yaparak indirimden yararlanabilirsiniz. Bu olanaktan yararlanmak için gereken koşullara sahip olup olmadığınızı SGK’nın web sitesinden başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

Örnek Personel Maliyeti Hesaplama

Personel maliyeti hesaplama işlemi yaparken brüt maaşın yanı sıra çeşitli parametreleri de dikkate almak gerekir. İşçinin sosyal güvencesi için gereken ödemeler arasında işveren payı da bulunur. Bahsedilen pay, brüt maaşa dâhil değildir.

Toplam işveren maliyeti şu formülle hesaplanabilir: Brüt maaş + işveren payı.

Örnek personel maliyetini 2024 yılı brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplamak mümkündür. Bu hesaplamada, brüt maaşa %22,5’luk işveren payını eklemek gerekir. Bahsedilen tutar, sosyal güvence ve işsizlik ödeneğini kapsar. İşçi payına düşen tutar da işveren tarafından maaş döneminde ödenir. Tüm bu rakamlar dikkate alındığında 2023’te minimum personel maliyeti 23.502,94 TL olarak hesaplanır.

23.502,94 TL'lik işveren maliyeti, 17,002,12 TL asgari ücret için geçerlidir. Çalışanların maaşları arttıkça, işletmenin maliyetleri değişiklik gösterir. Ayrıca engelli çalışanlar için hesaplamalar farklılaşabilir. Engellilerin çalışanlar ile ilgili detaylı bilgi için “Özel Sektörde Çalışan Engellilerin Hakları” başlıklı yazımızı ziyaret edebilirsiniz. 

Emekli İşçi Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Emekli işçi maliyeti hesaplamasında SGDP gibi farklı paylar devreye girer. Bu nedenle de hesaplamalar farklıdır. Emekli çalışan maliyetini hesaplamak için "Emekli Çalışan Maliyeti Hesaplama" yazımızı kontrol edebilirsiniz.

İşçilerin SGK Maliyetleri Hesaplanırken Dikkate Alınacak Önemli Noktalar Nelerdir?

İşçi başına ödenmesi gereken primler personelin durumuna göre değişiklik gösterir. Örneğin; çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısı primler üzerinde belirleyicidir. SGK primleri, eşin çalışma durumuna göre de değişebilir. Engellilik durumu olan personeller için gereken SGK primleri için özel bir destek paketi mevcuttur. Bahsi geçen primler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödenir. İşletmenizde engelli personel çalışıyorsa bahsi geçen prim ödemeleri için başvuru yapabilirsiniz.

2024 Asgari Brüt Ücret

20.002,50 TL

2024 Asgari Ücret Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) (20.002,50 TL x 0,205)

4.100,51 TL

2024 Asgari Ücret İşsizlik Sigortası Primi (%2) (20.002,50 TL x 0,02)

400,05 TL

2024 SGK İşveren Teşviki (%5) (20.002,50 TL x 0,05)

- 1.000,13 TL

2024 Asgari Ücretlinin İşveren Maliyeti

23.502,94 TL

2024 Asgari Net Ücret

17.002,12 TL

2024 Yılında Artan Diğer Eleman Giderleri Nelerdir?

Artan sigorta bedelleri, 2024 işveren maliyeti hesaplamalarında önemli bir yere sahiptir. SGK prim ücretleri, sağlık maliyetlerine ek oranlar artmıştır. Bu artışın brüt maaşta yükselişle sonuçlandığını görmek mümkündür. Net maaşta da enflasyona ve alım gücüne bağlı bir yükseliş söz konusudur. Tüm bu etkenler, asgari brüt ücretin yükselmesiyle sonuçlanmıştır.

Maaşın işverene maliyetini hesaplama işlemi yaparken yan hakları da dikkate almanız faydalı olur. Yan haklar, personelin maddî refahını ve buna bağlı olarak iş performansını arttırır. Bahsi geçen olanaklar için ödenmesi gereken ücretler, enflasyona bağlı olarak artmıştır. Personel masraflarını SGK maliyeti hesaplama oranlarının yanı sıra yan hakları da dâhil ederek belirlemeniz tavsiye edilir.

Çalışanlarınızın yeme içme ihtiyaçlarını MultiNet Yemek Kartı ile karşılayabilirsiniz. MultiNet Yemek Kartı, işletmenizi yılda 73.000 TL’nin üzerinde masraftan kurtarır. Türkiye genelinde 35.000’i aşkın noktada geçerli olan MultiNet ile çalışanlarınız, öğle yemeklerini yiyebilir veya market alışverişi yapabilir.

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx

Multinet Up Hizmetlerinden Faydalanarak Personel İşletme Maliyetlerinizi Avantajlı Hâle Getirin! 

Multinet Up, personel masraflarını minimum seviyeye üreten çözümler üretir. Bu çözümler arasında MultiGift Hediye Kartının yanı sıra yemek, akaryakıt ve seyahat kartları bulunur. Multinet Up ürünleriyle personelinizin her türlü ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Söz konusu sistemler, işletmenize olabildiğince düşük maliyet getirecek biçimde yapılandırılır. 

MultiFlex Kurumsal Hediye Platformu ve diğer ürünlerden yararlanarak çalışanlarınızın maddi refahını artırabilirsiniz. MultiGift ve MultiFlex ürünleri marketlerde, giyim mağazalarında ve restoranlarda kullanılabilir. Özel olarak geliştirilen kartlarla çalışanlarınıza maaşa ek olarak haklar sunabilirsiniz. Bu sayede, personelinizin bağlılığını ve iş performansını düşük maliyetlerle artırabilirsiniz. Çalışanlarınıza gelişmiş haklar sunarak maliyetlerinizi en düşük seviyeye indirmek için Multinet Up’a başvurmanız yeterlidir.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
ERP Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?
Dropshipping Nedir?
Dropshipping (Stoksuz E-Ticaret) Nedir, Nasıl Yapılır?
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.