Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

11.02.2021
5 Dakika Okuma Süresi

Bordro Nedir? 2022 Bordro Parametreleri

Tüm çalışanlar için her ay ödenen ücretlerin dökümü bordroda yer alır. İşveren ve çalışan açısından büyük bir öneme sahiptir.

Maaş bordrosu İş Kanunu’na göre düzenlenir ve resmi evrak niteliğindedir. Ayrıca aylık kazancı resmi olarak ispatlayan evraktır.
 

Bordro Nedir?


Bordro bir işletmede, işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında her ay ödemesi gereken ücreti tanımlar. Bu ücret üzerinden yapılan bütün vergi ve kesintilerle birlikte ödenen ücretlerin yer aldığı ayrıntılı tabloya bordro denilir.

Bordrodaki hak ediş özel ve yasal kesintilerle yapılacak işlemlerin insan kaynakları ya da muhasebe departmanı tarafından hatasız olarak hazırlanması gerekir.

30.000 noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel ve vergi avantajlarını öğrenmek için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.


 

2022 Bordro Parametreleri
 

2022 yılında uygulanacak bordro parametreleri aşağıdaki gibidir;

Günlük Alt Sınır

166,80 TL

Günlük Üst Sınır

1.251,00 TL

Aylık Alt Sınır

5.004,00 TL

Aylık Üst Sınır

37.530,00 TL

Asgari Ücret ile Çalışan Bordro Parametreleri

Brüt Asgari Ücret

5.004,00 TL

İşçi Payı (%15)

750,60 TL

GV Matrahı

4.253,40 TL

GV Kesintisi (%15)

0,00 TL

DV Kesintisi

0,00 TL

Net Ücret

4.253,40 TL

İşveren Payı (%22,5)

1.125,90 TL

İşverene Maliyeti

6.129,90 TL

%5 İndirim (5510 Sayılı Kanun)

250,20 TL

İşveren Maliyeti (İndirimli)

5.879,70 TL

Emekli Çalışan

Brüt Asgari Ücret

5.004,00 TL

İşçi Payı (%7,5)

375,30 TL

GV Matrahı

4.628,70 TL

GV Kesintisi (%15)

0,00 TL

DV Kesintisi

0,00 TL

Net Ücret

4.628,70 TL

İşveren Payı (%24,5)

1.225,98 TL

İşverene Maliyeti

6.229,98 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ PARAMETRESİ

Asgari Geçim İndirimi 01.01.2022 tarihinden itibaren 7349 sayılı Kanunun 3. maddesi gereği ücret ödemeleri için yürürlülükten kaldırılmıştır.

Aile Durumu

AGİ Tutarı

Bekar

403,4 TL

Evli Eşi Çalışmayan

483,2 TL

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk

544,9 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk

605,1 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk

686 TL

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuk

686 TL

Evli Eşi Çalışmayan 5 Çocuk ve Fazlası

686 TL

Evli Eşi Çalışan

403,4 TL

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk

463,6 TL

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk

523,8 TL

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk

605,1 TL

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk

645,8 TL

Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk

686,4 TL

SGK İstisnaları

Yemek Yardımı (Günlük)

10,01 TL

Aile Yardımı

500,04 TL

Çocuk Yardımı (1 Çocuk)

100,08 TL

Özel Sağlık Sigortası

1.501,20 TL

Gelir Vergisi İstisnası

Yemek Yardımı (Günlük)

36,72 TL

Yol Yardımı (Günlük)

17,00 TL

Çocuk Yardımı (Zammı) (0 – 6 Yaş) (1 çocuk için)

115,00 TL

Çocuk Yardımı (Zammı) (6+ Yaş) (1 çocuk için)

57,30 TL

İşletme Giderlerinin Neler Olduğunu Biliyor Musunuz? İşletme Giderleri ve tasarruf yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Engellilik Derecesi

Tutar

Birinci Derece (%80 – %100)

2.000,00 TL

İkinci Derece (%60 – %79,9)

1.170,00 TL

Üçüncü Derece (%40 – %59,9)

500,00 TL

01.01.2022 – 30.06.2022 Kıdem Tazminatı Tavanı

10.596,74 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga Vergisi

103,50 TL

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar

15%

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

20%

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

27%

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası

35%

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası

40%

İzin Türü

Tutar

Süreli Çalışma İzni Belgesi (1 yıla kadar – 1 yıl dahil)

1386,20 TL

Süresiz Çalışma İzin Belgesi

13.867,40 TL

Bağımsız Çalışma İzin Belgesi

13.867,40 TL

Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi

515,70 TL

Çalışma İzni Değerli Kâğıt Bedeli

160,00 TL

Emzirme Yardımı

316,00 TL

Cenaze Yardımı

1.248,00 TL


Maaş Bordrosunda Olması Gerekenler Nelerdir?

Çalışanlar için düzenlenen maaş bordrolarında bulunması zorunlu olanlar aşağıdaki gibidir;

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • Çalışanın adı soyadı
 • Ödemenin gerçekleştiği gün ve bulunduğu dönem
 • Fazla çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete yapılan her çeşit ilave tutarlar
 • Her tür vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi yapılan kesintilerin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • İşyerinin sicil numarası
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Maaş bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Sigortalının imzası

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü
 • Vergi karnesinin tarihi ve numarası (mevcutsa)
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır ve Hazırlanır?

Maaş bordrosu işçiden ve işverenden yapılacak kesintiler ile iki aşamadan oluşan hesaplama ile hazırlanır.

İşçiden yapılacak olan kesintiler:

 • SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutarı = [(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15] /12 (Çalışan asgari ücretli ise)
 • Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler:

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Çalışanlarınızın Yemek Bedelini Yemek Kartı ile Gerçekleştirdiğinizde Bordroya Nasıl Yansır?

Gelir vergisi kanunun 23. maddesi ve 8. bendine göre işveren tarafından, işyeri ve işyeri sınırları dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin belirlenen istisna tutarı belirlenmiştir.

2021 yılı günlük yemek ücreti KDV dahil 27 TL, 2022 yılı günlük yemek bedeli ise 36,72 TL olarak belirlenmiştir açıklanması bekleniyor.

Bu tutarın kaç öğün için verildiğinin bir önemi olmayıp, çalışılan gün sayısı önem taşımaktadır. (Fiilen çalışılmayan günler için yemek bedeli ödenirse, bu ödeme istisna kapsamının dışında kalmaktadır.)

Yemek yardımının yemek kartı verme şeklinde sağlanması durumunda, günlük yemek tutarı SGK primine eklenmez.

Yemek parası olarak yapılan ödemelerde prime esas kazanca dahil edilecek tutar şöyle olur:

İstisna Tutarı = [Brüt Günlük Asgari Ücret] x %6 x [O Ay İçin Fiilen Çalışılan Gün Sayısı]

Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası = [Ödenen Yemek Parası] – [İstisna Tutarı]

Yemek kartı ödemelerinin bordroya ayni yemek yardımı olarak kaydedilmesi gerekir ve SGK primine dahil edilmez.

İstisna tutarını aşan kısım var ise sadece o kısım dahil edilir.

MultiNet Yemek Kartı ile çalışanlarınızın yemek harcamaları firmanız için kazanca dönüşür.

Şirketinizin yemek harcamalarını MultiNet Yemek Kartı ile yaparsanız, vergilerden muaf olursunuz, yemek fişi toplama derdinden kurtulursunuz.

Çalışanlarınıza seçme özgürlüğü tanırken, muhasebe ve vergi yükünüzü azaltırsınız.

Submitted bygamzegulden.sigircion11.02.2021

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık