Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

11.02.2021
5 Dakika Okuma Süresi

Bordro Nedir? 2021 Bordro Parametreleri

Tüm çalışanlar için her ay ödenen ücretlerin dökümü bordroda yer alır. İşveren ve çalışan açısından büyük bir öneme sahiptir.

Maaş bordrosu İş Kanunu’na göre düzenlenir ve resmi evrak niteliğindedir. Ayrıca aylık kazancı resmi olarak ispatlayan evraktır.
 

Bordro Nedir?

Bordro bir işletmede, işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında her ay ödemesi gereken ücreti tanımlar. Bu ücret üzerinden yapılan bütün vergi ve kesintilerle birlikte ödenen ücretlerin yer aldığı ayrıntılı tabloya bordro denilir.

Bordrodaki hak ediş özel ve yasal kesintilerle yapılacak işlemlerin insan kaynakları ya da muhasebe departmanı tarafından hatasız olarak hazırlanması gerekir.

30.000 noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel ve vergi avantajlarını öğrenmek için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.


 

2021 Bordro Parametreleri

2021 yılında uygulanacak bordro parametreleri aşağıdaki gibidir;

Günlük Alt Sınır

119,25 TL

Günlük Üst Sınır

894,38 TL

Aylık Alt Sınır

3.577,50 TL

Aylık Üst Sınır

26.831,40 TL

Normal Çalışan

Brüt Asgari Ücret

3.577,50 TL

İşçi Payı (%15)

536,63 TL

GV Matrahı

3.040,88 TL

GV Kesintisi (%15)

456,13 TL

DV Kesintisi

27,15 TL

Net Ücret

2.557,59 TL

AGİ

268,31 TL

Ödenecek Net Ücret

2.825,90 TL

İşveren Payı (%22,5)

804,94 TL

İşverene Maliyeti

4.382,44 TL

Emekli Çalışan

Brüt Asgari Ücret

3.577,50 TL

İşçi Payı (%7,5)

268,31 TL

GV Matrahı

3.309,19 TL

GV Kesintisi (%15)

496,38 TL

DV Kesintisi

27,15 TL

Net Ücret

2.785,66 TL

AGİ

268,31 TL

Ödenecek Net Ücret

3.053,97 TL

İşveren Payı (%24,5)

876,49 TL

İşverene Maliyeti

4.453,99 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ PARAMETRESİ

Aile Durumu

AGİ Tutarı

Bekar

268,31 TL

Evli Eşi Çalışmayan

321,98 TL

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk

362,22 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk

402,47 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk

456,13 TL

Evli Eşi Çalışan

268,31 TL

Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk

308,56 TL

Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk

348,81 TL

Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk

402,47 TL

Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk

429,30 TL

Evli Eşi Çalışan 5 Çocuk

456,13 TL

SGK İstisnaları

Yemek Yardımı (Günlük)

7,16 TL

Aile Yardımı

357,75 TL

Çocuk Yardımı (1 Çocuk)

71,55 TL

Özel Sağlık Sigortası

1.073,25 TL

Gelir Vergisi İstisnası

Yemek Yardımı (Günlük)

25,25 TL

Yol Yardımı (Günlük)

13,00 TL

Çocuk Yardımı (Zammı) (0 – 6 Yaş) (1 çocuk için)

82,89 TL

Çocuk Yardımı (Zammı) (6+ Yaş) (1 çocuk için)

41,45 TL

İşletme Giderlerinin Neler Olduğunu Biliyor Musunuz? İşletme Giderleri ve tasarruf yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Engellilik Derecesi

Tutar

Birinci Derece (%80 – %100)

1.500,00 TL

İkinci Derece (%60 – %79,9)

860,00 TL

Üçüncü Derece (%40 – %59,9)

380,00 TL

01.01.2021 – 30.06.2021 Kıdem Tazminatı Tavanı

7.638,96 TL

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Damga Vergisi

76,00 TL

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

24.000 TL’ye kadar

15%

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

20%

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

27%

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası

35%

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası

40%

İzin Türü

Tutar

Süreli Çalışma İzni Belgesi (1 yıla kadar – 1 yıl dahil)

1.017,80 TL

Süresiz Çalışma İzin Belgesi

10.181,70 TL

Bağımsız Çalışma İzin Belgesi

10.181,70 TL

Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi

378,70 TL

Çalışma İzni Değerli Kâğıt Bedeli

125,00 TL

Emzirme Yardımı

232,00 TL

Cenaze Yardımı

918,00 TL

MultiNet Yemek Kartı ile %100 vergi avantajı sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? 

Detaylı Bilgi Al

Maaş Bordrosunda Olması Gerekenler Nelerdir?

Çalışanlar için düzenlenen maaş bordrolarında bulunması zorunlu olanlar aşağıdaki gibidir;

1. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • Çalışanın adı soyadı
 • Ödemenin gerçekleştiği gün ve bulunduğu dönem
 • Fazla çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete yapılan her çeşit ilave tutarlar
 • Her tür vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi yapılan kesintilerin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • İşyerinin sicil numarası
 • Sigortalının adı ve soyadı
 • Maaş bordronun ait olduğu ay ve dönem
 • Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti
 • Ödenen ücret tutarı
 • Sigortalının imzası

3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gereken bilgiler:

 • Hizmet erbabının adı ve soyadı, ücretin alındığını gösteren imzası veya mührü
 • Vergi karnesinin tarihi ve numarası (mevcutsa)
 • Aldığı birim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik veya parça başı ücreti)
 • Çalışma süresi veya ücretin ait olduğu süre
 • Ücret üzerinden hesaplanmış olan vergilerin miktarı

Maaş Bordrosu Nasıl Hesaplanır ve Hazırlanır?

Maaş bordrosu işçiden ve işverenden yapılacak kesintiler ile iki aşamadan oluşan hesaplama ile hazırlanır.

1. İşçiden yapılacak olan kesintiler:

 • SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yıllık tutarı = [(Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15] /12 (Çalışan asgari ücretli ise)
 • Kesintilerin toplamı = SGK İşçi payı + SGK işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

2. İşverenden yapılacak olan kesintiler:

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Çalışanlarınızın Yemek Bedelini Yemek Kartı ile Gerçekleştirdiğinizde Bordroya Nasıl Yansır?

Gelir vergisi kanunun 23. maddesi ve 8. bendine göre işveren tarafından, işyeri ve işyeri sınırları dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin belirlenen istisna tutarı belirlenmiştir.

2021 yılı günlük yemek ücreti KDV dahil 25,25 TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutarın kaç öğün için verildiğinin bir önemi olmayıp, çalışılan gün sayısı önem taşımaktadır. (Fiilen çalışılmayan günler için yemek bedeli ödenirse, bu ödeme istisna kapsamının dışında kalmaktadır.)

Yemek yardımının yemek kartı verme şeklinde sağlanması durumunda, günlük yemek tutarı SGK primine eklenmez.

Yemek parası olarak yapılan ödemelerde prime esas kazanca dahil edilecek tutar şöyle olur:

İstisna Tutarı = [Brüt Günlük Asgari Ücret] x %6 x [O Ay İçin Fiilen Çalışılan Gün Sayısı]

Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası = [Ödenen Yemek Parası] – [İstisna Tutarı]

Yemek kartı ödemelerinin bordroya ayni yemek yardımı olarak kaydedilmesi gerekir ve SGK primine dahil edilmez.

İstisna tutarını aşan kısım var ise sadece o kısım dahil edilir.

MultiNet Yemek Kartı ile çalışanlarınızın yemek harcamaları firmanız için kazanca dönüşür.

Şirketinizin yemek harcamalarını MultiNet Yemek Kartı ile yaparsanız, vergilerden muaf olursunuz, yemek fişi toplama derdinden kurtulursunuz ve çalışan başına yılda 6.000 TL’ye varan tasarruf edersiniz!

Çalışanlarınıza seçme özgürlüğü tanırken, muhasebe ve vergi yükünüzü azaltırsınız.

Çalışan giderlerinizi yönetirken %100 vergi muafiyetinden de yararlanmak için Multinet'li olun! 

Detaylı Bilgi Al

Submitted bygamzegulden.sigircion11.02.2021

Şirketinizin ihtiyacına uygun çözümlerimizden faydalanmak için tıklayın

Teklif İste
Yukarı Çık