notification-announcements

Duyurular

 

kurumlar vergisi nedir

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir. 

Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler. 

  • Anonim Şirketler
  • Limited Şirketler
  • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
  • Kooperatifler
  • İş Ortaklıkları
  • İktisadi Amaçla Kurulmuş Dernek ve Vakıf Şirketler
  • İktisadi Kamu Kuruluşları

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre tüzel kişilik sayılmaktadır ve mükellefiyetleri vardır. Ancak bu mükellefiyetleri yine aynı kanunda tam ve daraltılmış olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Kanuni olarak ve iş yerleri Türkiye’de bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarının (hem yurtiçi hem yurtdışı) tamamı Kurumlar Vergisi’nin konusudur. (Tam Mükellefiyet)


Kanuni olarak veya işyerleri Türkiye’de bulunmayan şirketlerin ise sadece Türkiye’deki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları vergilendirilmektedir. (Dar Mükellefiyet)

Kurumlar Vergisi Oranı – 2022

2007 yılından önce %33 olan kurumlar vergisi oranı, bu yıldan sonra %20’ye düşürülmüştü. 

Ancak 2018, 2019 ve 2020 yılları için olmak üzere %22 olarak güncellenmişti. 

2020 yılı sonunda çıkarılan 7256 sayılı kanun ile Kurumlar Vergisi Oranının düşürülmesi gündeme gelmiş fakat gerçekleşmemiştir.

2021 yılında ise korona virüs salgınının etkileri de göz önünde bulundurularak Kurumlar Vergisi oranının düşürülmesi beklenmiş ancak oran %25’e yükselmişti.

Bu oran OECD’nin yayınladığı istatistiklere göre Avrupa Birliği bölgesinde ortalama %22,5 ve dünyada ise ortalama ise %21,4’dir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. maddesinde Kurumlar Vergisi oranının 2022 yılı için %23 olarak uygulanacağı belirtiliyor. İlgili kanunun 32. maddesi ise sonraki yıllarda bu oranın %20’ye indirilebileceğine işaret ediyor.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde tahakkuk eden matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirlenmiştir. 

Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 oranındayken, 2021 yılı için %25 oranındaydı. Kurumlar Vergisi Oranı ilgili kanunun 13. maddesine göre 2022 yılı için %23 olarak belirlenmiştir. Teşviklere tabi şirketler veya bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olabiliyor.

Şirketler tüm şubeleri, büroları, imalathaneleri için ayrı ayrı beyanname hazırlamazlar, tüm faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını tek mükellefiyet üzerinden tek beyanname ile öderler.

Şirket mali yıl içerisinde zarar etmişse bir sonraki mali yılın vergi matrahında bu zararı gösterebilmekte ve vergiye konu olan tutardan düşebilmektedir ancak en fazla beş yıl önceki dönemin zararı tahakkuk ettirilebilir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Kurumlar Vergisi tam mükelleflerde tüzel kişilik adına, dernek veya vakıflara bağlı iktisadi işletmelerde dernek veya vakıf adına, iş ortaklıklarında ise işin bitiminde ortakların paylarına göre tarh olur. 

Dar mükelleflerde ise kurumun Türkiye’deki sorumlu yöneticisi veya ticari kazancı yabancı kuruma sağlayanlara tarh olur. 

Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine kurumlar vergisi beyannamesi verilir ve verildiği ayın son gününe kadar vergi dairesine veya anlaşmalı bankalar ile ödenir.

Kurumlar Vergisi beyannamesinin 2022 yılı için 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine posta yoluyla ya da e-beyanname ile verilmesi ve ödenmesi gerekiyor..

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilecek beyanname Kurumlar Vergisi Kanunu’nu ve Gelir Vergisi Kanunu’na ve mevzuatlara uygun olarak doldurulmalıdır. 

Beyanname hazırlanırken kazancın hesaplanması ve beyannameye yazılacak giderler konusunda tecrübeli bir mali müşavirden destek alınması önemlidir.

Tahakkuk edecek vergi miktarının doğru hesaplanması ve ileride doğacak sorunlardan kaçınmak için vergi dairesine verilecek olan beyannamede vergiye konu olan kazancın ve giderlerin kanunlar çerçevesinde belgelenebilir olması ve doğru şekilde beyan edilebilmesi için mali müşavirin tavsiyeleri doğrultusunda    hareket     edilmelidir.


Ticari ilişkilerde bulunulan diğer kurumlar ile periyodik olarak cari hesap mutabakatı yapılarak vergiye konu olacak işlemler de kontrol altına alınmalıdır. 


Vergi ve muhasebe ile ilgili diğer konulara ve iş hayatında gerekli olacak çeşitli bilgiler içeren yazılarımıza Multinet Up Blog sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Gider Pusulası Nedir?
Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?
Stopaj Hesaplama
Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? [2024 İçin Güncellendi]
kdv iadesi nedir
KDV İadesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.