notification-announcements

Duyurular

 

Anonim şirket nedir? Anonim şirket kurma

Anonim Şirket Kurma Rehberi

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 3 Dakikalık Okuma Süresi

Sermaye şirketleri, anonim şirket ve limited şirket olarak ikiye ayrılmaktadır. Şirket kurmak isteyenler, kanun düzenlemelerine bağlı teşviklerin yanı sıra tahvil çıkarma yetkisi, şirket pay senedinin gelir vergisine tabi olmaması, ortakların sermaye taahhütleri haricinde borçlara karşı sorumluluklarının bulunmaması gibi özellikleriyle anonim şirketleri tercih etmektedir. Multinet Up olarak, bu yazımızda sizlere bir anonim şirket kurmanız için ihtiyacınız olan bilgileri yer verdik ve rehber oluşturduk.


Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, sermayesi belirlenmiş ve belirli paylara ayrılmış, sahip olunan borçlardan dolayı sadece taahhüt edilen sermaye payı ile sınırlı olan bir şirket türüdür. Ticaret Kanunu’nda hakları belirlenmiş olan ve kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan anonim şirketler, yönetim kurulları tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. Anonim şirketler halka açılabilir,  hisselerini halka arz edebilir.


Anonim Şirketin Özellikleri

 • Kanunen yasak olmayan her türlü ticari ve iktisadi konuların uygulanması amacıyla kurulur. Şirketin kurulma amacı açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Şirket, ticaret sicilinde tescil edilmesi gereken ve ticari faaliyetin konusu ile ilgili olan bir ticaret unvan altında kurulmalıdır.
 • Anonim şirket için pay sahibi olarak bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere gerekmektedir. Tek bir kişinin anonim şirket kurabilmesi mümkündür.
 • Halka açık bir anonim şirketinin sözleşmede taahhüt ettiği miktar en az 50.000 TL olarak, halka açık olmayan anonim şirketlerinin asgari sermayesi ise 100.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Sadece anonim şirketleri hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkına sahip olan şirket türüdür.
 • Anonim şirketleri, oranı vergi matrahının %20 olan Kurumlar Vergisi mükellefi olarak değerlendirilir.
 • Anonim şirketler, aylık Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi beyannamesi, her üç ayda bir ise Kurum Geçici Vergisi beyannamesi verirler.
 • Tüm beyannameler elektronik ortamda verilebilmektedir. Ancak, verilen her beyanname için bir maktu damga vergisi ödenmesi gerekir.Anonim Şirket Kuruluş Aşamaları

 • İlk olarak, ticari ve iktisadi konuyla ilişkili şirket unvanı belirlenmelidir.
 • Seçilen şirket unvanının ve bu unvanın altında imzası olacak kişilerin imzalarının noter tasdiki gerekmektedir.
 • Belirlenen sermayenin %0,04 oranındaki tutar Rekabet Kurumu Payı olarak, kurumun hesabına yatırılmalıdır.
 • Şirket tescilinden önce şirketin adına açılmış banka hesabına taahhüt edilen sermayenin %25’inin yatırılması gerekmektedir.
 • Şirketin unvanı, kurucu bilgileri, şirketin sermayesi, şirket adresi, kurucu ve diğer kişilere tanınan özel menfaatler, yönetim kurulunun hakları ve görevleri, şirket süresi, sermaye pay türleri ve miktarları gibi temel bilgileri içeren şirket ana sözleşmesi düzenlenmelidir.
 • Aslı ile birlikte üç nüsha şirket ana sözleşmesi Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilmeli ve noter tasdikli imza beyannamesi teslim edilmelidir.
 • Gereğince hazırlanan kayıt beyannamesi, şirket kuruluş dilekçe formu ve taahhütname Ticaret Sicili Memurluğuna teslim edilmelidir.
 • Şirketin faaliyet alanındaki yetkili ticaret odası veya sanayi odasına kayıt edilmesi gerekmektedir.
 • Kurucuların gerçek kişiler ise onaylanmış nüfus cüzdanı nüshası ve ikametgah belgeleri Ticaret Sicili Memurluğuna iletmelidir.
 • Şirketin ve şirket unvan tescilinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olarak yayınlanmalıdır.
 

Yukarıda sunulan anonim şirket kurma adımlarını takip ederken gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Şirket Tescili
 • Şirket Unvanı
 • İşletme Kira Sözleşmesi
 • Sermaye Miktarı
 • Hissedarların İkametgah Belgesi
 • Hissedarların Kimlik Fotokopisi
 • Hissedarların Sermaye Oranı
 • Sermayenin %25 oranda banka hesabında yer aldığına ilişkin belge

Anonim şirket kurma rehberini sizler için hazırlayan Multinet Up olarak, MultiNet Yemek Kartı ile hem çalışanlarınıza birçok avantaj hem de çalışanlarınızın yemek harcamalarını şirketiniz için kazanca dönüştürme fırsatı sunuyoruz.  MultiNet Yemek Kartı çalışanlarınıza hem restoranlarda hem de marketlerde kullanım gibi birçok avantaj sunarken  sizlerin de SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi gibi masraflardan muaf olmanızıı sağlıyor..

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx

 
Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
10 Kârlı İş Fikri
Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin 10 Kârlı İş Fikri
Bulut Bilişim Nedir?
Bulut Bilişim Nedir, Kimler Kullanır?
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.