Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

22.09.2021
5 Dakika Okuma Süresi

Sermaye Şirketi Nedir, Nasıl Kurulur

Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak şirket türleri iki temel türe ayrılır. Sermaye şirketleri, temeli sermayeden oluşan ve sermayeye katılım oranlarına göre ortakların hak sahibi olduğu bir şirket türüdür. Anonim şirketler, limited şirketler ve paylı komandit şirketler olmak üzere sermaye şirketi olarak değerlendirilen üç şirket türü bulunuyor. Her bir sermaye şirketi sahip olduğu özellikler, kurulum gereklilikleri ve sermaye payı açısından birbirinden ayrılıyor.

Üç farklı türü bulunan sermaye şirketlerinin ortak özelliği şirketlerin gücü tamamıyla sermaye yönetiminden almasıdır. Ancak, her bir sermaye şirketinin kendine özgü özelliklerinin ve kurulum süreçlerinin ayrı ayrı değerlendiriliyor. Bu yazımızda, sermaye şirketlerini tanıtarak kurulum süreçlerinin işleyişini sizler için açıkladık.


Sermaye Şirketi Nedir?

Sermaye şirketleri, temeli sermaye ve bu sermayenin yönetiminden alan, sermayeye katılım oranlarına göre ortakların hak sahibi olduğu ancak şirketteki paylarının kişisel olmadığı şirket türü olarak tanımlanıyor. Sermaye şirketleri diğer şirket ve işletmelere göre daha prestijli bir konuma sahip oluyor. Farklı özelliklere sahip üç türü bulunan sermaye şirketleri şu şekilde özetlenebilir:

  1. Anonim Şirketler: Tek bir kişi tarafından kurulabilen anonim şirketler için en az 50 bin TL sermayenin sağlanması gerekiyor. Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin bulunması durumunda temel sermayenin eşit paylara bölünüyor. Hisse senedi ve tahvil çıkarma hakkı yalnızca bu şirket türüne aittir. Şirketin bir ticari unvanının ve çalışma konusunun olması gerekiyor.
  2. Limited Şirketler: En az bir en fazla elli ortak sayısı ile kurulabilen limited şirketlerin asgari sermayesinin 10 bin TL olması gerekiyor. Ortaklık payının tutarı fark etmeksizin her ortağın bir payı bulunuyor. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlandırılır. Ortakların paylarını devredebilmeleri için diğer ortakların izni gerekiyor.
  3. Paylı Komandit Şirketler: Kurucu sayısının beş kişiden az olamadığı paylı komandit şirketlerde en az bir kişinin komandite, başka bir deyişle sınırsız sorumluluğa sahip ortak olması gerekiyor. Bu şirket türünde sermaye anonim şirketlerde olduğu gibi paylara bölünür ve ortakların bir kısmı şirket alacaklarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri ise bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olur.


Sermaye Şirketi Nasıl Kurulur?

Sermaye şirketi olarak değerlendirilen anonim, limited ve paylı komandit şirketlerin kurulumu için öncelikle ilgili kuruluşlara iletilecek belgelerin hazırlanması gerekir. Sermaye şirketi kurmak için gerekli belgeler şu şekilde listelenebilir:

  • Sermaye Miktarı
  • Ortakların Sermaye Oranı
  • Şirket Tescili
  • Şirket Unvanı
  • Ortakların Kimlik Fotokopisi
  • Ortakların İkametgah Belgesi
  • İşyerinin Kira Sözleşmesi

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra şirketin unvanını, sermayesini, adresini, kurucu ve yönetim kuruluna tanınan hakları ve görevleri, sermaye pay türleri gibi temel bilgileri içeren şirket ana sözleşmesi düzenlenir. Uygun şekilde hazırlanan kayıt beyannamesi, şirket kuruluş dilekçe formu ve taahhütnamesi Ticaret Sicili Memurluğu teslim edilir. Kurulacak şirketin faaliyet alanına göre ilgili ticaret odasına kayıt olunur. Şirket ve şirket unvanının tescili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır.

sermaye şirketi nasıl kurulur


Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelli sermaye artırımı şirketlere ek bir finansman kaynağı olan, şirketlerin faaliyet hacimlerini artıran ve sermaye gereksinimlerini karşılanmasını sağlayan sermaye artırım yöntemlerinden biridir. Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin ana sermayesine karşılık gelen hisse senet bedellerinin ödenmesi ve genel kurul kararıyla yeni hisse senetlerinin çıkarılmasıyla yapılır. Bu yöntem ile şirket sermayesinin artırılması amaçlanır.


Bedelsiz Sermaye Artırımı Nasıl Yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin iç kaynaklarından yaptığı sermaye artırımına karşılık olarak yeni hisse senetleri çıkartarak ve bedelsiz olarak ortaklarına dağıtarak gerçekleştirilen bir sermaye artırım stratejisidir. Bedelli sermaye artırımından farklı olarak bedelsiz sermaye artırımı dış kaynaktan yapılmadığı için şirkete para girişi olmuyor. Bu işlemde şirketler toplam piyasa değerini değiştirmeden yalnızca hisse fiyatlarını düşürürler. Yeni hisse fiyatı ile toplam piyasa değeri aynı olan ancak fiyatı düşük olan hisselere ilgiyi artırarak fiyatlarını yükseltilmesi amaçlanır.

Submitted bygamzegulden.sigircion22.09.2021

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık