KOBİ’lerin Avantajları ve Dezavantajları

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

24.01.2022
6 Dakika Okuma Süresi

KOBİ kavramı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılan bir kavramdır. Ülke ekonomisinde önemli rol oynayan KOBİ’lerin çalışan sayısı, yıllık mali bilançosu gibi değişkenlere bağlı olarak ayrılan belirli türleri bulunuyor. 

Çeşitli türleri bulunsa da KOBİ’lerin; 

 • Düşük sermaye ile yüksek üretim, 
 • Teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlama, 
 • Talep ve arzdaki değişime kolay uyum sağlayabilme 

gibi temel ortak özellikleri bulunuyor. 

Belirli ortak özelliklere sahip KOBİ’lerin büyük işletmelere karşısındaki güçlü yönlerinin de ortak olduğu söylenebilir. Büyük işletmelere göre KOBİ’ler özellikle;

 • Tüketiciye yakınlığı, 
 • Yeniliklere daha açık ve yatkın olması, 
 • Yenilikler ile daha fazla verimliliğin sağlanması, 
 • Ferdi tasarrufların teşvik edilmesi 

gibi konularda daha güçlüdür. Kısaca, büyük işletmelere göre daha esnek bir yapıya sahip olan KOBİ’ler uyum ve hizmet konularında büyük işletmelerden daha önde yer alır.

KOBİ’ler yapısı itibariyle belirli konularda büyük işletmelerden daha güçlü olmasının yanı sıra ülke ekonomisine katkıları ve kendi içerisindeki iş süreçlerinin işleyişi açısından da belirli avantajlara sahiptir. Bu avantajların karşısında ise küçük ve orta büyüklükte işletmeler olan KOBİ’ler için belirli dezavantajlar da yer alıyor. Bu yazımızda sizler için KOBİ’lerin avantajlarına ve dezavantajlarına yer verdik.


KOBİ’lerin Avantajları

KOBİ’ler sahip olduğu yapı itibariyle diğer işletme ve şirket türlerine göre daha avantajlı olduğu belirli konular bulunuyor. KOBİ’lerin sahip olduğu bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yatırımlarda kendi öz sermayelerine ağırlık verebilir.
 • Çalışanların yaşadığı veya yüksek talebin bulunduğu bölgelerde kolaylıkla kurularak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilir,
 • Ülkedeki işsizlik oranının azalmasında önemli bir rol oynar.
 • Düşük sermayeye ihtiyaç duyulduğu için girişimciler yatırıma daha kolay teşvik edilebilir.
 • Yatırım almadan önce fikir veya icada yönelik pazar tepkilerinin daha kolay öngörülebilir.
 • Teknik ve teknolojik gelişim, değişim ve yeniliklere daha hızlı uyum sağlayarak iş süreçlerinin verimliliği kolaylıkla artırılabilir.
 • Üretilen mal veya sağlanan hizmetler tüketici tercihlerine bağlı olarak esneklik gösterebilir.
 • Çalışanlar ile daha yakın ilişkileri kurulabilir.
 • İş süreçlerine yönelik kararlar daha hızlı alınabilir ve uygulanabilir.
 • Az çalışan sayısına sahip olduğu için daha etkin bir kontrol ve değerlendirme sistemi kurulabilir.
 • KOBİ destekleri ile işletmelerin yeni ürün, süreç ve hizmet üretmelerini sağlayarak rekabet gücünü artırılabilir.

Kobilerin avantaj dezavantajı


KOBİ’lerin Dezavantajları

KOBİ’ler sahip oldukları avantajların yanı sıra yapısı ve işleyişi itibariyle belirli dezavantajlara da sahiptir. KOBİ’lerin dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Mali danışman ve uzman istihdam edilememesi,
 • Uzman finansman ekibinin ve departman eksikliğinden kaynaklı finansal planlamada eksiklikler, yetersizlikler,
 • Stratejik işletme hedeflerinin yalnızca işletme sahibi ve ortaklar tarafından alınması, alt birimlerdeki çalışanların tam katılımının sağlanamaması,
 • Sermaye piyasalarından yararlanılamaması,
 • Ürün araştırma ve geliştirme departmanın eksikliği,
 • Banka ve finansal kuruluşlardan yeterli destek alınamaması,
 • Fonların kısıtlı olması nedeniyle teknolojik gelişmelere erişim ve kullanım güçlüğü,
 • Üretim ve satış birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği,
 • Fiziki açıdan küçük işyeri veya yerleşim alanına sahip olması ve bundan kaynaklı yığın üretim yapılamaması,
 • Yüksek veya toplu satın alma maliyetlerine karşı düşük veya küçük partiler halinde gerçekleştirilen satışlar,
 • İşletme büyüklüğü nedeni ile ihaleleri izlenememesi

KOBİ’lere Multinet Up Avantajları 

KOBİ’lerin hem finansal hem de operasyonel iş süreçlerine katkı sağlayan MultiNet Yemek Kartı ve MultiGift Hediye Kartı çözümlerinin sunduğu avantajlar şu şekildedir:
 

MultiNet Yemek Kartı Avantajları

 • 35.000’den fazla geçerli noktası ile çalışanlara diledikleri mekan ve yemek seçme özgürlüğü tanınıyor.
 • Çalışanlar mevcut bakiyelerini market, online market ve online yemek ödemelerinde de kullanabiliyorlar.
 • İşletmelerin belirli personel giderlerinde tasarruf etme, masraflarını azaltma imkanını sunuyor.
 • Kolay faturalandırma ile muhasebesel iş yükünü de ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.
 • İşletmeler %100 vergi avantajı fırsatından yararlanabiliyor.

MultiGift Hediye Kartı Avantajları

 • MultiGift Hediye Kartı çalışanlarına yönelik ödüllendirme, takdir veya ayni yardım faaliyetleri için kullanabilir.
 • İşletmeler 20.000’e yakın geçerli noktası ile çalışanlara ürün seçim özgürlüğü tanıyabilir.
 • Çalışan veya işletme ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
 • İşletmeler %45’e varan vergi avantajı sağlayabilirler.
 • İnsan kaynakları yazılımları ve bordro sistemleri ile senkronize edilerek 7/24 online olarak yönetilebilir.


KOBİ’lerin avantajlarını ve dezavantajlarını sizler için yukarıda listeledik. Multinet Up sahip olduğu MultiNet Yemek Kartı ve MultiGift Hediye Kartı çözümleri ile pek çok harcamanın yönetilmesi ve azaltılması noktasında KOBİ’lere destek oluyor.

Submitted bygamzegulden.sigircion24.01.2022

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık