notification-announcements

Duyurular

 

Holding ve Grup Şirketi Arasındaki Farklar

Holding ve Grup Şirketi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 5 Dakikalık Okuma Süresi

Şirketler büyüdükçe idare edilmeleri daha da zorlaşır. Hem maliyetlerin azaltılması hem de pazar payının büyütülmesi için şirketlerin bir araya geldiği durumlar kaçınılmaz şekilde gerekli oluyor. Bu yazımızda şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “Holding”leri ve “Grup Şirketleri”ni  Mutinet Up olarak sizler için açıklamaya çalışacağız.


Grup Şirketi

Bir veya birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu organizasyona “Grup Şirketi” denir. 

Tüzel bir kişiliği yoktur. Aynı şahısların ortaklıklarının olduğu şirketlerinin bir araya gelmesinin bir dizi avantajı vardır.

Ortaklığa dahil olan şirketlerin zararları kar eden diğer şirketlerin kârından mahsup edilebilir ve vergi avantajı elde edilebilir.

Birleştirilmiş KDV mükellefiyeti düzenlemesine göre de her şirketin ayrı KDV beyannamesi vermesine gerek yoktur, bu sayede KDV verileri konsolide edilerek devreden KDV avantajından faydalanılabilir.

Bir şirketin başka diğer şirketlerin yönetim kurulunda karar alabilecek çoğunluğa ulaştığı, hisse edinimi yoluyla oy hakkında çoğunluğu elinde bulundurduğu ya da diğer yollarla paydaşlar ile ortak olarak çoğunluk elde ettiği durumda ise “Şirketler Topluluğu” oluşur. 

Grup Şirketinde olduğu gibi Şirketler Topluluğu’nun tüzel bir kişiliği yoktur ancak bankacılık mevzuatı bunun istisnasıdır. Bu tanımlar Gümrük ve Vergi mevzuatlarında, Türk Ticaret Kanunu’nda açıklanmıştır. 

Şirketler topluluğunda yönetimde karar verici konumunda olan şirket “hâkim şirket”, diğerleri ise “bağlı şirket” olarak tanımlanmaktadır.

Yönetim hakimiyeti doğrudan olabileceği gibi başka şirketler aracılığıyla yani dolaylı da olabilir. Hakimlik ve bağlılığın iki taraflı olduğu durumlar da olabilir ki bu senaryo, ortak şirketlerin birbirlerinin hisselerinin en az %25’ine sahip olduğu durumlarda olur.

Bu düzende şirketler birbirlerinin iştiraki olarak anılırlar ve biri diğerine hâkim olabileceği gibi ikisinin de birbirine hâkim olduğu durumlar da yine 6102 sayılı TTK ve ilgili mevzuatlarda detaylı olarak anlatılmaktadır.

Kanunda bağlı ve hakimler arasındaki ilişki şeffaflık, çıkar dengesi ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Diğer paydaşların ve ticari ortakların da haklarını korumak için hâkim şirketin sorumlulukları açıklanarak, olası hak kayıplarının önüne geçilmiştir.


Holding

Holdinglerin kuruluşu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabii olup sadece anonim şirket olarak kurulabilmektedirler.

Şirketler topluluğu bir şirket türü değildir ve birden fazla şirketten müteşekkildir, ancak holdingler bir anonim şirkettir ve başka şirketlere iştirak etmek üzere tek bir şirket olarak kurulabilirler.

Holdingler üretim ve satış türü faaliyetlerde bulunamaz ancak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlere iştirak ederler. İştirak ettikleri şirketlerin yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyet elde ederek ya da büyük ortak konumunda olarak bu şirketleri yönetmek amacıyla kurulurlar. 

Şirketler topluluğundaki hâkim şirket ile holding sıklıkla karıştırılmaktadır. 

Kanunda olmasa da uygulamada hâkim şirketin şirketler topluluğundaki durumuna holding denir. Ancak kanunda holding kurmak için hâkim şirket olmaya gerek yoktur, anonim şirket olarak bakanlık izniyle kurulabilir. 

Holdingler bağlı şirketlerine; Ar-Ge, finansman yaratma, yönetim danışmanlığı, bilgi teknolojileri ve insan kaynakları danışmanlığı, hukuk müşavirliği gibi birçok alanda hizmet verebilir. Bağlı şirketlerin bu hizmetleri muhasebeleştirirken gider olarak göstermesi mümkündür.

Holdingler hâkim konumda olmasalar da şirketlere iştirak ederek birçok alanda şirketlerin yönetimini üstlenip kar etme amacı güderler. Bu amaçla gerekli bölümler oluşturularak, iştirak edilen şirketler yönetilir. Örneğin Koç Holding enerji, finans, dayanıklı tüketim, otomotiv gibi birçok bölümden oluşmaktadır. Farklı alanlarda uzmanlaşarak Holding bünyesindeki şirketlerin yönetiminde yer alırlar ve daha iyi hizmet sağlamayı hedeflerler. 

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili diğer yazılarımıza Multinet Up Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
ERP Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?
Dropshipping Nedir?
Dropshipping (Stoksuz E-Ticaret) Nedir, Nasıl Yapılır?
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.