İşletme Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

28.04.2021
3 Dakika Okuma Süresi

İşletme kredisi (ticari kredi) BDDK lisansına sahip bankaların işletmelere verdikleri kredi türüdür.

İşletmeler hem ticari faaliyetlerine devam edebilmek hem de büyümek için finansmana ihtiyaç duyarlar.

İşletme kredilerinin bireysel kredilerden farkı bireye ve bireysel ihtiyaçlara değil, işletmelere ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olmasıdır. İşletme kredi türleri ve işletme kredisinin nasıl alındığına detaylıca bir bakalım.

İşletme Kredisi Türleri

İşletme kredileri kullanım amaçları, vadesi, istenen teminatlar gibi birtakım kriterlere göre farklı türlere ayrılır. İşletmeler, kendilerine özel ihtiyaçlara göre bu kredi türlerinden birini tercih edebilirler.

 
  • Spot Kredi: Faiz oranının, vadenin ve geri ödeme tutarlarının sabit olduğu kredi türüdür. İşletmeler bu krediyi öngörülemez faiz artışlarından korunmak amacıyla tercih ederler. Geri ödemelerin ne zaman ve hangi tutarda olacağı belli olduğundan nakit ihtiyaçlarını daha kolay hesaplayabilirler.
  • Rotatif Kredi: Bu işletme kredisi türünde, banka işletmeye bir cari hesap açar. İşletme bu cari hesabın limitine bağlı olarak istediği miktarda nakit ihtiyacını karşılayabilir ve istediği zaman geri ödemesini yapabilir. Kullanılan kredinin faizi üç aylık dönemlerde hesaplanır. Yüklü miktarda kredi yükünün altına girmek istemeyen ancak nakit ihtiyacı olduğundan bunu hemen temin etmek isteyen işletmeler tercih eder.
  • Gayrinakdi Kredi: Bu kredi türünde banka işletmeye nakit vermez, teminat verir. İşletmeler,faaliyetlerini yürütebilmek için (özellikle ithalat ve ihracat) zaman zaman banka teminatlarına ihtiyaç duyarlar. Banka işletmeye gayrinakdi kredi sağlayarak borcunu ödeyemediği durumda alacaklıya borcunu kendisinin ödeyeceğinin garantisini verir.
  • Açık Kredi: Bankaların prestijli müşterilerine hiçbir teminat istemeden verdikleri kredilerdir. İşletmenin imza yetkilisi tarafından atılan imza ile banka işletmeye kredi sağlar. Bankalar ödeme güçlüğü çekmeyeceğini bildiği, tanıdığı, önceden iş yaptığı ve piyasada güven duyulan işletmelere bu krediyi verirr.
  • KOBİ Kredisi: KOBİ’ler (küçük ve orta büyüklükteki işletme) bir ülke için ekonomisi için çok önemlidir. Bankalar, KOBİ’lerin ihtiyaçlarını analiz edip onlarla özel olarak ilgilenecek birimler oluşturur. KOBİ’lerin büyümesini ve istihdam yaratmasını teşvik etmek ve faaliyetlerini rahatlıkla sürdürmesine olanak sağlamak için hemen her işletmeye ihtiyacına özel olarak hazırlanan kredi paketleri
  • Tarım ve Hayvancılık Kredileri: Çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri hasat zamanına göre satabilmeleri önemlidir. Bankalar da bu durumları göz önünde bulundurarak çiftçiyi mağdur etmemek adına esnek geri ödeme planı olan ve düşük faizli krediler verirler.


İşletme Kredisi Nasıl Alınır?

Bankalar işletme kredisi vermek için birtakım belgeler talep ederler. Bu belgeler; işletmenin oda sicil kaydı, noter onaylı imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, mal varlığına ilişkin belgeler, vergi levhası gibi kredi türüne ve işletmenin durumuna göre değişiklik gösteren belgelerdir.

Şahıs işletmelerinden bunlara ek olarak ikametgâh belgesi ve kimlik fotokopisi de istenir.

İşletme krediye başvurmak için gereken evrakları bankaya verdikten sonra banka işletmenin gösterdiği teminatlara ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre krediyi onaylar ya da ek teminatlar isteyebilir.

İşletme kredilerinin avantajı geri ödeme miktarlarının ve vadenin işletmenin ihtiyaçları ve özel durumlarına göre şekillendirilebilmesidir. İşletmeler, kendi faaliyetlerine uygun olarak bankadan geri ödeme planı hazırlamasını talep ederek faaliyetleri için en uygun finansmanı sağlamayı amaçlar.

Türkiye’de KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için kamu bankaları devlet destekli krediler sağlanır. Böylece,  ekonominin makro ölçekte daha sağlam olması amaçlanır.

Submitted bygamzegulden.sigircion28.04.2021

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık