notification-announcements

Duyurular

 

KOBİ nedir? KOBİ İşletme Türleri

KOBİ Nedir? KOBİ Destekleri Nelerdir?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 3 Dakikalık Okuma Süresi

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in kısaltması olarak kullanılan KOBİ kavramı ile son dönemde çok sık karşılaşılmaktadır. Multinet Up olarak bu yazımızda sizlere KOBİ terimi, KOBİ özellikleri, KOBİ’lerin alabildikleri desteklerive işletmelerin kanunen kabul edilmeyen giderlerinin neler olduğuna yer verdik.


KOBİ Nedir?

KOBİ, bir yıl içinde 250 kişiden daha az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya yıllık bilançosu 125 milyon TL’yi  geçmeyen ve resmiyette mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan işletmeler olarak tanımlanır. KOBİ’nin tanımı yalnızca üretim sektörüne yönelik değildir. Bununla birlikte, tüm hizmet sektörünü de kapsamaktadır.

KOBİ Sayılan İşletmeler ve Türleri Nelerdir?

KOBİ tanımında yer alan işletme sınıflandırmalarına göre KOBİ olarak sayılan işletmeler şu şekildedir;

 • Mikro Ölçekli KOBİ

Yıllık 10 kişiden daha az sayıda çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilançosu 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerdir.

 • Küçük Ölçekli KOBİ

Yıllık en fazla 49 çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL altında olan işletmelerdir.

 • Ortak Ölçekli KOBİ

Yıllık 50-249 personel sayısına sahip işletmeler veya 50 kişiden daha az sayıda çalışan istihdam eden ancak yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL üzerinde olan işletmelerdir.

Yukarıda çalışan sayısı ve mali bilgiler doğrultusunda yapılan sınıflandırmadaki işletmeler KOBİ olarak adlandırılır. KOBİ’ler, diğer işletmeler ile arasındaki sermaye veya oy hakkına bağlı olarak üç türe ayrılır:

 • Bağlı İşletmeler

Bir diğer işletmenin sermayesinin ve haklarının çoğunluğuna ve yönetim, yürütme veya denetim kurulu üyelerinin atanması veya görevden alınması yetkisini sahiptir ve hissedarı veya ortağı olma ve anlaşmalarda tek söz sahibi olma durumlarından en az birinin uygulandığı şirkettir.

 • Bağımsız İşletmeler

Kamu kurum ve kuruluşların veya başka işletme ve kişilerin %25 veya daha fazla hissesine sahip olmayan işletmelerdir. Ayrıca, bağımsız işletmeler bir başka işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip değildir.

 • Ortak İşletmeler

Bir diğer işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ile %50’si arasında söz hakkın bulunmayan, kendi %25 ile %50 arasındaki oy hakları veya sermayesinin üzerinde başka bir işletmenin söz hakkı bulunmayan işletmelerdir.


KOBİ’lerin Özellikleri

Her ne kadar belirli durumlar ve şartlara göre KOBİ’ler çeşitlilik gösterse de sahip oldukları belirli başlı ortak özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır;

 • Düşük sermaye ile yüksek üretim ve çeşitlilik sağlar.
 • Ekonomik dalgalardan daha az etkilenir.
 • Talep ve arzdaki değişikliklere kolay uyum sağlar.
 • Gelir dağılımdaki dengeyi sağlar.
 • Teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlar.


KOBİ Destekleri Nelerdir?

KOBİ’lere KOSGEB tarafından birçok destek ve teşvik imkanı sağlanmaktadır. KOBİ’lere sağlanan belirli destekler aşağıda sunulmaktadır:

 • Girişimci Destekleri: Ekonomik kalkınma ve istihdam konularında çözüme yönelik girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulması ve devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

 • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri: Araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri ile bilim ve teknolojiye yönelik yeni fikir ve buluşlar ortaya koyan küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ürün, süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün, markalaşma düzeyinin, kapasite artırımlarının ve uluslararası pazarlarda yer almasını sağlayan ihtiyaçlarının karşılanmasınıamaçlamaktadır.

 • KOBİ Finansman Destekleri: Finansman sorunların çözümüne, üretimin, kalitenin ve standartların artırılmasına, istihdamın oluşturmasına, uluslararası seviyede rekabet gücünün sağlanmasına yönelik destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Multinet Up da KOBİ’lere birçok avantajlı fırsat ile destek olmaktadır. Yemekten yakıta daha birçok masrafın yönetilmesine ve azaltılmasına yönelik fırsatlardan MultiNet ile hemen faydalanın.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
ERP Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?
Dropshipping Nedir?
Dropshipping (Stoksuz E-Ticaret) Nedir, Nasıl Yapılır?
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.