notification-announcements

Duyurular

 

E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat Nedir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu kapsamında belirtilen, tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak, değiştirilmeden ve inkâr edilmeyecek şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla kişi veya tüzel kişi alıcılarına iletilmesidir.

E-tebligata geçilmesi ile birlikte hem alıcı hem de gönderici taraflar birçok avantaja sahip olabilmektedir. Dijitalleşmenin ürünlerinden biri olan e-tebligat hangi faydaları sunar, tüm merak edilenleri inceleyelim.

E-Tebligat Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Tebliğ edilmesi gerekli belgelerin mükelleflere fiziki ortam yerine dijital yollar aracılığıyla iletilmesi anlamına gelen e-tebligatın posta ile gönderilen tebligata göre birçok avantajı bulunmaktadır. 

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • E-Tebligat ile gönderilecek tebligatın posta yolu ile gönderilenden daha kısa sürede iletilmesi zaman tasarrufu sağlayarak işlemlerin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur.
 • Alıcı ve gönderici teyitleri elektronik ortamda olduğu için onay işlemleri hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. 
 • İçeriğin değiştirilmemesi hakkında kesinlik daha fazladır. 
 • E-Tebligat ile gönderilen tebligatlar bir kâğıt israfı oluşturmadığından uygulama oldukça çevrecidir. 
 • Bir kâğıt ve ulaşım masrafı olmadığından e-tebligat ile tebligat gönderimi daha az maliyetlidir.

E-Tebligat Sistemi Kimler İçindir? Kimler e-Tebligat Kapsamındadır?

E-Tebligat kapsamında olan işletmeler şöyle sıralanır: 

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetmi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), 011) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 • 5018 Sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 • Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 • Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları-
 • Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 • Noterler.
 • Baro levhasına yazılı avukatlar.
 • Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 • İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri hakemler nezdinde vekil temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.
 • Yukarıda sıralanan kapsam dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

E-Tebligat Kimlere Zorunlu Değildir?

Vergi mükellefi olmayan çiftçiler ve diğer vergisel yükümlülükleri olanlar dilerlerse e-tebligata geçebilirler fakat herhangi bir e-tebligat zorunlulukları bulunmamaktadır.

E-Tebligat Başvuru Süresi Nedir?

Yeni mükellefiyet kazanan ve kurumlar vergisi ödeyenler faaliyete başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde e-tebligat sistemine başvuru yapmalıdır.

E-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Tebligat başvurusu bizzat mükellef veya kanuni temsilcisi ile yapılabileceği gibi e-Tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterden verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

E-Tebligat Adres ve Şifreleri Online Olarak Nasıl Alınır?

Tebligatı elektronik yolla yapma  zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT'ye başvurabilir. Elektronik yolla yapılması zorunluluğu olanlar ise Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden adres ve şifrelerini alabilirler.

E-Tebligat Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Kullanıcılar kendilerine ait olan kullanıcı kodu ve şifre ile ulaşacakları İnteraktif Vergi Dairesi web sayfasında (ivd.gib.gov.tr) yer alan “e-tebligatlarım” kısmından kendisine tebliğ edilen tebligatı görüntüleyebilir, tebligatın tebliğ tarihini öğrenebilir ve çıktısını alabilirler.

E-Tebligat Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tebligat sorgulama işlemi 2 şekilde yapılabilir.

Hem PTT’nin resmi sitesi üzerinden hem de e-Devlet portalı üzerinden sorgulama yapılması mümkündür. 

İnternet üzerinden ilgili barkodu girerek tebligat sorgulama  yapılabilmekte, böylelikle mükellefe mahkemeler veya resmi kurumlar aracılığıyla gönderilen belgelerin nerede olduğu barkod numarası yazılarak internet üzerinden öğrenilebilmektedir.

E-Tebligat İçin Ücret Ödeyecek miyim?

Mükellefler, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden ücretsiz üyelik açabilmektedir. Ancak ek hizmet kapsamında değerlendirilen işlemler vardır. 

Bunlar:

 • E-tebligat iletim ücreti
 • Yıllık arşiv (saklama alanı) ücretleri
 • Bilgilendirme sms ve e-mail ücreti
 • Entegrasyon ücreti

Bu başlıklar için geçerli olan güncel ücretleri E-Tebligat adresinden takip etmek mümkündür.

E-Tebligatlarımı Görmek İçin e-İmza (Elektronik İmza) Gerekiyor mu?

E-tebligatları görmek için PTT veya e-Devlet sistemine giriş yapılması gerektiği ve bu sistemlere giriş e- imza, mobil imza veya e-Devlet şifresi aracılığı ile yapılabildiği için gerekmektedir. Aksi takdirde tebligatları görüntülemek mümkün değildir.

Gelen E-Tebligatları Okumasam da Hüküm İfade Eder mi?

E-tebligatlar genel olarak gönderen kişinin tebliğini kapsadığından, tebliğ edilenin bunu kabul edip görüntülemesinin bir karşılığı yoktur. Çünkü e-tebligatların karşı tarafa iletildiği kesindir. Eğer e-tebligat üzerinden tebligat alan kişi bunu görüntülemediyse, 5 gün geçtikten sonra tebliğin hukuki olarak okunduğu kabul edilmektedir.

Tasfiyeye Girmiş Şirketler E-Tebligat Kapsamında mıdır?

Tasfiyeye giren şirketlerin, tasfiye işlemlerini ve gerekli merciye ve de vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte e-tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.

Dijitalleşme ile İşlemler Daha Kolay!

Daha çevreci ve daha hızlı olması ile ticari ve mali işlemlere kolaylık sunan e-fatura, e-tebligat gibi uygulamalar her geçen gün daha fazla işletme tarafından kullanılıyor. Firmaların bu işlemleri içeren elektronik sistemler hakkında merak ettiklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.