notification-announcements

Duyurular

 

Multinet Up Hakkında

 

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.'nin hisselerinin sahipliği; 2010 yılında Up Group'a geçmiş ve şirket çok uluslu bir yapının parçası haline gelmiştir.

Up Group sosyal inovasyon ve çevreye saygı kavramları ile bütünleştirdiği ekonomik gelişmesini 56 yıldır 34 ülkede sürdürmektedir: hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları ve paydaşları için lokomotif güç olmayı ve performans sürekliliğini strateji olarak benimser.

Up Group bağımsız bir kuruluştur ve sosyal, kültürel​ ve hediye çözümleri sunan hizmet sektörü oyuncuları arasında dünya çapında 3. konumdadır. Müşterilerinin çevresel, sosyal ve ekonomik beklentilerini karşılamak için teknolojik gelişmeleri ve yeni davranış şekillerini önceden görerek gerekli aksiyonları alır. Bu sayede tüm müşteri beklentilerine gerçekçi ve insan merkezli yanıtlar sunar.

Up Group farklı uzmanlık alanlarını harmanlayarak sahip olduğu know-how'ı iştiraklerinin bulunduğu tüm ülkelerin kültürüne uyarlayarak paylaşır. Bugün 3 kıtada 19 ülkede varlığını sürdüren Up Group için uluslararası büyüme şirket stratejisinin ana eksenlerinden birini oluşturur. Firmanın yönetim modeli eşsiz ve tektir. Stratejik şeçimlerin her aşamasında insanlar ve çalışanlar şirket karar alım mekanizmasında katılımda bulunur. Bu model kararların doğru ve yerinde olmasını sağladığı gibi her çalışanın ortak başarıya katkıda bulunan bir oyuncu olmasına da imkan sağlar. Bu yapı organizasyondaki görevlerin, kaynakların ve zenginliklerin sürekliliğini sağlar.

Up Group iş dünyasında tamamen farklı bir girişim kavramıyla da ekonomik başarının mümkün olduğuna her gün tanıklık eder. Bu performans gücü kendini Grubun kurumsal sorumluluk politikasında da gösterir. Up Group 2010 yılında kendi pazarında kurumsal sorumluluk alanında değerlendirmeden geçirilen ilk sektör oyuncusudur.​

Up Group çözümleri 4 pazara hizmet sunmak üzere tasarlanmıştır:

  • Çalışanlar sağlanan faydalar
  • Üye ağı kurmak ve yönetmek
  • Kamu ve sosyal programlar
  • İşletme gider yönetimi​