Verimli İş Toplantıları İçin İpuçları

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

01.09.2023
5 Dakika Okuma Süresi

Çeşitli konuların görüşülüp karara bağlandığı toplantılar, iş hayatının önemli bir bölümünü oluşturur. Kimi zaman saatler süren bu görüşmelerin verimli geçmesi oldukça mühimdir. Aksi takdirde zamanın boşa harcanması ve iş akışının aksaması gibi sorunlar açığa çıkar. Bu noktada hem yöneticilere hem çalışanlara kritik roller düşer. Verimli toplantılar için tüm ekip üyelerinin hazırlıklı olması gerekir. Multinet Up olarak bu yazımızda gelişimin anahtarları arasındaki toplantı planlama aşamalarından bahsettik. 

Toplantı Öncesi Hazırlık: Temel Adımlar

Verimli toplantılar için ilk adım, detaylı ve kapsamlı hazırlık aşamasıdır. Toplantı öncesi hazırlık yaparken gündem maddesi belirlemeden katılımcıları bilgilendirmeye kadar her ayrıntıya dikkat etmeniz gerekir. Görüşme için bir yol haritası çizerek konunun dağılması ve kritik noktaların atlanması gibi sorunları önleyebilirsiniz. Verimli şirket toplantısının temel adımları aşağıdaki gibidir. 

 • Gündem maddeleri oluşturmak: Toplantının bağlamından kopmamak için görüşülecek ana konuları listeleyebilirsiniz. 
 • Hedefleri belirlemek: Toplantının hedeflerini belirleyerek görüşmeden istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 
 • Yeri ve zamanı seçmek: Uygun bir zaman ve erişilebilir yer seçimiyle katılımcıların işlerini kolaylaştırabilirsiniz. 
 • Materyalleri hazırlamak: Sunumları, raporları, istatistikleri ve diğer belgeleri önceden hazırlayarak toplantının verimini artırabilirsiniz.
 • Gereksinimleri kontrol etmek: İnternet bağlantısı ve projeksiyon aleti gibi teknik detayları kontrol edebilirsiniz. 
 • Katılımcıları bilgilendirmek: Toplantıda yer almasını istediğiniz katılımcıları önceden bilgilendirebilirsiniz. 

Verimli iş toplantısı için alternatif planlar oluşturmanız da önemlidir. Teknik aksaklıklar, katılımcıların yaşadığı problemler ve diğer beklenmeyen durumları hesaba katmanız gerekir. Böylece toplantıyı sekteye uğratacak sorunlara karşı önlem almanız mümkün olur. Örneğin yedek materyaller, uzaktan katılım ve erteleme gibi seçeneklerle her türden duruma hazırlıklı olabilirsiniz. 

Toplantının Amacını ve Hedeflerini Belirleme

Amaç ve hedef belirlemek, verimli bir toplantı için yapılması gerekenlerin başında yer alır. Toplantının gerçekleştirilme nedeni amacı; ulaşılmak istenen sonuçlar ise hedefi oluşturur. Bu iki referans noktasını doğru belirlemek, görüşmeden alınan verimi doğrudan etkiler. Ayrıca toplantı sırasında konudan sapmayı ve asıl mevzuları gözden kaçırmayı da önler. Örneğin kriz yönetimi amacıyla gerçekleştirilen bir görüşmenin hedefi, acil eylem planı yapmak ve kaynakların artırılması olabilir. 

Katılımcıların Önceden Bilgilendirilmesi

Verimli toplantılar için katılımcıları önceden bilgilendirmek gerekir. Böylece katılımcılar, toplantıya hazırlıklı gelerek farklı bilgiler ve bakış açıları sunar. Tartışmalara dâhil oldukları için karar süreçlerinde aktif rol alır. Katılımcıların bilgilendirilmesi, zaman yönetimi açısından da fayda sağlar. Zira toplantıda ele alınan konuları açıklamak için ekstra vakit ayırmaya gerek kalmaz. Bu sayede şirketin geleceğine yön veren kararları daha hızlı, etkin ve eş güdümlü bir şekilde almak mümkün hâle gelir. 

Gerekli Malzemelerin Hazırlanması

Verimli bir toplantı için yapılacak işler arasında malzemelerin hazırlanması da yer alır. Toplantıda görsel ve işitsel unsurlar kullanarak teknik detayları daha net aktarabilirsiniz. Bu kapsamda yararlanabileceğiniz bazı materyaller şunlardır:

 • İş süreçleri hakkındaki ayrıntıları, videolar ve grafiklerle anlatabilirsiniz.
 • Fiziki ya da dijital yazı tahtası üzerinde ekipçe beyin fırtınası yapabilirsiniz. 
 • Raporlardan, analizlerden, özetlerden ve geçmiş toplantıların tutanaklarından yararlanabilirsiniz. 
 • Toplantı süresini sınırlamak ve vakit kaybını önlemek için zamanlayıcılardan destek alabilirsiniz. 

Verimli toplantılar için teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanabilirsiniz. Çevrim içi toplantı araçları sayesinde zamandan ve mekândan bağımsız görüşmeler yapmak mümkün olur. Online anketler, not alma uygulamaları, bulut tabanlı paylaşım ve depolama platformlarıyla iş toplantıları verimli hâle gelir. 

İletişim ve Etkili Katılım: Dinlemekten Konuşmaya Geçiş

Toplantı yönetiminde iletişim ve etkili katılımın önemli bir yer vardır. Monolog şeklinde ilerleyen görüşmelerden yeterince verim almak mümkün değildir. Özellikle uzun süreli toplantılarda katılımcıların odağının dağılması gibi sorunlar açığa çıkar. Toplantıları interaktif hâle getirerek bu gibi sorunları önleyebilirsiniz. Bu bağlamda görüşmeyi yöneten kişinin dinleme ve empati becerileri kritik rol oynar. Zira fikirlerinin değer gördüğünü bilen katılımcılar, söz alma ve soruları yanıtlama gibi konularda daha cesur davranır. 

Katılımcıları Teşvik Etme ve Etkileşimi Artırma

Verimli toplantılar yapmak için katılımcıları, bakış açılarını çekinmeden paylaşmaya teşvik edebilirsiniz. Etkileşim arttığında yeni fikirler ortaya çıkar. Özgün ve inovatif fikirlerin katkısıyla şirketi ileriye götüren kararlar alabilirsiniz. Katılımcıları teşvik etmek için başvurabileceğiniz yöntemler aşağıdaki gibidir.

 • Toplantının detaylarını, net ve anlaşılır ifadelerle aktarabilirsiniz.
 • Katılımcılara sorular yönelterek aktif katılımı destekleyebilirsiniz.
 • Beden diliniz ve ses tonunuzla güvenilir bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.
 • Farklı fikirlere saygı duyarak sağlıklı ve yapıcı bir tartışma ortamı yaratabilirsiniz.

Toplantıda etkileşimi artırmak için grup çalışmaları da düzenleyebilirsiniz. Çeşitler fikirler üzerinde duran ekipler, kendi aralarında iletişime geçerek beyin fırtınası yapar. Ardından ulaştıkları sonuçları tüm katılımcılarla paylaşır. Böylece hem takım ruhunu güçlendirmek hem farklı fikirlere ulaşmak mümkün olur. 

Zaman Yönetimi: Toplantıları Daha Etkin Hâle Getirin

İş saatlerini verimli kullanmak için toplantıların etkinliğini artırabilirsiniz. Bunun için zaman yönetimine önem vermeniz gerekir. Öncelikle toplantı saatini kesin olarak belirlemenizde fayda vardır. Bu sayede çalışanların iş planlamalarını, bu saate göre yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca toplantıların ne kadar süreceğinin önceden tespit edilmesi de oldukça önemlidir. Saatlerce devam eden görüşmeler, katılımcıların konuya odaklanmasını zorlaştırır. Ayrıca diğer süreçlerin aksamasına ve iş akışının bozulmasına neden olur. 

Gereksiz Toplantıları Azaltma

Gereksiz toplantılar, zaman kaybı ve iş yükü artışı gibi sorunları beraberinde getirir. Söz konusu görüşmelerden dolayı işleri ertelemek ve bunları daha sonra kısıtlı bir sürede yapmak gerekir. Buna bağlı olarak görevler yığılır, iş kalitesi düşer, çalışan ve müşteri memnuniyeti azalır. Verimliliği azaltan gereksiz toplantılar yerine planlı ve faydalı görüşmeler düzenleyerek iş süreçlerinin sekteye uğramasını önleyebilirsiniz. 

Zamanı İyi Planlama ve Takip Etme

Verimli toplantılar için doğru zamanı belirlemek önemlidir. Planlama aşamasında katılımcıların ve şirketin çalışma takvimini göz önünde bulundurabilirsiniz. Örneğin acil teslim edilmesi gereken bir proje varsa toplantıyı başka bir zamana ertelemenizde fayda vardır. Ayrıca gündem maddelerini, toplantı süresine yaymanız gerekir. Bir konu hakkında fazla zaman harcamak, diğer kritik noktaların üstünkörü görüşülmesine neden olur. Süre ve konu dengesini kurarak toplantıyı etkin şekilde yönetebilirsiniz. 

Odaklanma ve Tartışmaları Yönlendirme

Verimli toplantı kuralları arasında odağın korunması da yer alır. Konuyu fazla detaylı anlatmak ve farklı fikirleri uzun süre tartışmak, toplantının gündem maddelerinden sapmasına yol açar. Bu noktada görüşmeyi yöneten kişilere önemli bir rol düşer. Toplantıyı yönetenlerin konu başlıklarına yeteri kadar değinerek ve tartışmaların uzamasını önleyerek odağı koruması mümkündür. 

Sonuç Odaklılık: Eylem Planlarıyla Yol Alın

Hazırlık ve yönetim aşamalarının ardından toplantıyı, birkaç adım daha atarak başarıyla sonuçlandırabilirsiniz. Toplantıdan elde edilen sonuçları, somut veriler üzerinden katılımcılarla paylaşmanızda fayda vardır. Ayrıca görüşmenin ardından katılımcılardan alınan geri bildirimler de son derece önemlidir. Böylece toplantının amacına ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilir, eksik kalan noktaların üzerinden tekrar geçebilirsiniz.  

Öte yandan, iş toplantılarında eylem planlarıyla yol alabilirsiniz. Zira verimli toplantı teknikleri, şirketlerin hedeflerine odaklanmasını ve bu doğrultuda stratejiler geliştirmesini sağlar. Dilerseniz toplantılarda KPI verilerine, yani temel performans göstergelerine odaklanabilirsiniz. KPI göstergeleri arasında; satış gelirleri, müşteri memnuniyeti, pazar payı, stok devir hızı ve nakit akışı gibi sonuçlar yer alır. Toplantılarda bu sonuçları iyileştirmeye yönelik kararlar alabilirsiniz. 

Multinet Up Hizmetleri Sayesinde Verimli Çalışanlar ile Verimli Toplantılar!

İşletmelere çok yönlü çözümler sunan Multinet Up, personellerinizin şirketinize olan bağlılığını desteklemenize yardım eder. 20.000’i aşkın noktada geçerli MultiGift kurumsal hediye kartı, maliyetinizi ve operasyonel yükünüzü azaltır. Çalışanların motivasyonunu ve verimini artırmaya yönelik özel gün hediyeleri ve performans ödülleri sunar. Çalışanlara dönemsel veya motivasyon için verilen hediyeler, firmalara %45’e varan vergi avantajı sağlayan bu kurumsal çözüm gibi daha pek çok fırsat için Multinet Up ile tanışabilirsiniz. 

MultiGift hediye kartıyla vergi avantajı sağlayarak çalışanlarınızı ödüllendirmek için hemen bilgilerinizi bırakın, MultiGift ayrıcalıklarını öğrenin.

Submitted bykurucayon01.09.2023

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık