notification-announcements

Duyurular

 

evlilik yardımının vergi avantajı

Çalışan Motivasyonunu Destekleyen Evlilik Yardımı Nedir?

Multinet Up
İnsan Kaynakları 5 Dakikalık Okuma Süresi

Şirketler, çalışanlarına farklı içerikleriyle ön plana çıkan yan haklar tanır. Bu sayede personelin motivasyonunu yükseltme ve iş verimliliğini artırma gibi hedeflere ulaşır. Şirketlerin bu bağlamda sunduğu yan haklardan biri de evlilik yardımıdır. Şirketlerde evlilik yardımı, yuva kurma hazırlığındaki çalışanlara yönelik ayni ve nakdi desteği içerir. Çalışan ile şirket arasındaki bağı güçlendiren evlilik yardımına dair detayları sizin için açıkladık. 

Çalışan Bağlılığını Artıran Evlilik Yardımı Nedir?

Çalışan bağlılığını artırmak isteyen şirketler, bunun için yan haklardan yararlanır. Doğum, bayram, yılbaşı ve hizmet senesi kutlaması kapsamında çalışanlara bazı hediyeler verir. Şirketlerde evlilik yardımı da bu kapsamda sunulan yan haklardan biridir. Bu yardım, evlenme hazırlığı yapan çalışanlara ihtiyaçlarını karşılaması için destek sağlar. Nakit para ya da altın gibi hediyeler verilebilir. İş yeri evlilik yardımının giyim ve barınma desteğiyle ayni olarak gerçekleştirilmesi de mümkündür. 

Evlilik Yardımının Sağladığı Avantajları Nelerdir?

Şirketlerde iş verimliliğini artırmak için gerekenlerden biri, çalışanın görev motivasyonunu yüksek tutmaktır. Bunu sağlamanın yolu ise personelin bağlılık duygusunu ve görev bilincini besleyen adımlar atmaktan geçer. İşveren, evlilik yardımı gibi yan haklarla çalışanlarının şirkete duyduğu aidiyet duygusunu güçlendirir. Bu yardımların hem maddi hem manevi bir yönü olduğu için personelin sadakatini kazanmayı başarır. Evlilik yardımının avantajları arasında şunlar da yer alır:

  • Kurum kültürünün gelişimini destekler.
  • Çalışana verilen önemi göstermeyi sağlar.
  • Personelin kişisel hayatına değer verildiğini gösterir.
  • Şirketin yetkin iş arayanlar tarafından tercih edilme oranını yükseltir.

Sıralanan maddeler, esasında esnek yan hakların şirketlere sunduğu faydaları gösterir. Şirketlerde evlilik yardımı da bu haklardan biridir. Bu kapsamda elde edilen yararlar arasında turn-over oranını düşürmek de yer alır. İş gücü devir oranı olarak da adlandırılan bu kavram, çalışanların işe giriş ve çıkış sirkülasyonunu ifade eder. Şirketlerde süreklilik ve verimlilik için bu oranın düşük olması gerekir. Evlilik yardımı gibi yan haklarla bunu sağlamak mümkün olur. 

İşletmelerin Tercih Edebileceği Evlilik Yardımları Nelerdir?

Özel şirketlerde evlilik yardımında tercih edilen farklı yöntemler bulunur. Genelde işletmeler, bu yardımı nakit para üzerinden yapar. Böylece çalışanların evlilik masraflarına doğrudan destek verir. Ayrıca çalışana evlilik yardımında en sık başvurulan yöntemlerden bir diğeri de altın hediye edilmesidir. Şirketler, çalışanlarının temel ihtiyaçlarına destekte bulunmak için ayni yardımlar da yapar. Bu kapsamda giyim, ısınma ve barınma yardımları ön plana çıkar. 

Evlilik Yardımlarının Yapılması Zorunlu mu?

Şirketlerde evlilik yardımı, isteğe bağlı tanınan yan haklardan biridir. İşverenler, bu yardımın şeklini ve miktarını belirleme hakkına sahiptir. Öte yandan, şirketlerin evlenme hazırlığı yapan çalışanlara yönelik bazı yükümlülükleri de bulunur. Buna örnek olarak evlilik tazminatını göstermek mümkündür. Söz konusu tazminat, kadın çalışanın evlenme nedeniyle işten ayrılması durumunda doğar. Aynı şirkette 1 yıldır görev yapan ve kendi isteğiyle işi bırakan kadın çalışanların kıdem tazminatı hakkı bulunur. 

Şirketlerin Gerçekleştirdiği Evlilik Yardımından Vergi Kesilir mi?

Şirketlerde evlilik yardımına dair esaslar, iş ve vergi kanunları kapsamında yer alır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde bu konuyla ilgili detaylar bulunur. İlgili maddeye göre doğum ve evlilik yardımları, personelin iki aylık ücretine tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere vergiden istisnadır. Kanunda sözü edilen vergi istisnası, çalışanın iki aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Bu tutarı aşan evlilik yardımları, gelir vergisi matrahına dâhil olur. 

Özel sektörde evlilik parası yardımında vergi kesintisini bir örnek üzerinden açıklamakta fayda vardır. 9.000 TL aylık brüt ücreti olan bir çalışana 20.000 TL evlilik yardımında bulunan işveren, 18.000 TL tutarında vergi istisnasından yararlanır. Kalan 2.000 TL ise gelir vergisi’ne tabi olur. 

Ayni özel sektör evlilik yardımı vergi sürecinde ise başka düzenlemeler karşınıza çıkar. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, personele yapılan ayni yardımlara yönelik detayları içerir. İlgili kanunun 5. maddesinde vergiye tabi malların çalışana verilmesinin teslim kapsamında olduğu yer alır. Bir diğer ifadeyle, ayni olarak yapılan yardımlar KDV matrahına dâhildir. İşverenler, çalışanlarına nakit dışında destekte bulunduğunda bunun için Katma Değer Vergisi ödemekle yükümlüdür. 

Evlilik Yardımları Aylık Prime Esas Kazançlara Dahil Edilir mi?

Çalışana evlilik yardımının prime esas kazanca dâhil olup olmadığı, bu yan hakkın verilme şekline göre değişir. Öncelikle prime esas kazanç (PEK) için bir tanım yapmakta yarar vardır. Söz konusu kazanç, çalışanların aylık ücretlerine ek olarak prime tabi tutulan ödemelerdir. Bu kapsamda ikramiye, yol parası ve fazla mesai gibi ödemeler yer alır. Prime esas kazanç, çalışanın emeklilik maaşının, kıdem tazminatının ve iş göremezlik ödemesinin hesaplanmasında esastır. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, şirketlerde evlilik yardımı ile prime esas kazanç arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Bu kanunun 80. maddesinin (b) bendinde evlenme yardımlarının prime esas kazanca girmediği yer alır.

MultiFlex ile Evlilik Yardımınızı Kolayca Gerçekleştirebilirsiniz!

Çalışanlarınız için ihtiyaç duyduğunuz evlilik yardımlarına MultiFlex ile ulaşabilirsiniz. Evlilik gibi yan hakları dijital olarak sunmanızı sağlayan MultiFlex ile tüm süreçleri dijitalleştirebilir, muhasebe süreçlerini kolaylaştırabilir ve %45’e varan vergi tasarrufu fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Üstelik hediye kartı ve dijital kod seçenekleriyle hem mağazadan hem online alışveriş imkânı tanıyan bu çözümle çalışanlarınıza kusursuz bir deneyim yaşatabilirsiniz. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Liderlik Becerisi
Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi
Etkili İletişim Nedir?
Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?
İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?
İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.