notification-announcements

Duyurular

 

Onboarding Nedir?

Onboarding Nedir? Yeni Çalışanların İşe Uyumu Nasıl Olmalı?

Multinet Up
İnsan Kaynakları 5 Dakikalık Okuma Süresi

Yeni bir şirkette işe başlayan personel, çalışma alanına uyum sağlayabilmek için belirli aşamalardan geçmesi gerekir. Yeni personelin uyum süreci ne kadar sağlıklı geçerse çalışma ortamındaki verim o kadar artacaktır. Bu yüzden insan kaynaklarının doğru şekilde yönlendirilmesi ve iş ortamına uyum sağlaması oldukça önemlidir. 

Yeni çalışanların işe uyum süreçlerinin sağlıklı geçmesi hem insan kaynaklarını elde tutma hem de alınan verimin artması demektir. Yapılan araştırmalara göre başarısız uygulanan uyum programları nedeniyle yeni işe başlamış personelin %4’ü istifa etmektedir. İnsan kaynaklarını kaybetmemek adına firmalar onboarding sürecini çok iyi anlayarak uygulamaya koymaları gerekir. 

Onboarding Nedir?

Onboarding, yeni işe başlayan personelin en hızlı ve sağlıklı şekilde çalışma ortamına adapte olmasını sağlayan uyum programıdır. Onboarding ile yeni personel, işletme çalışanları ile tanışır, departmanlarda iş bölümünün nasıl gerçekleştiğini algılar ve sorumlu olduğu alanda iş düzenin nasıl devam ettiğini öğrenir. 

2000’li yılların başında teknolojik gelişim hızının artması ile beraber onboarding süreci de firmaların temel değerlerinin takip edilip çalışanlara yansıtıldığı alan olmuştur. Yeni çalışanlar onboarding sürecine dahil olarak, firmanın genel hedefini, işletme kültürünü benimsemeye başlar. Bu bilgiler ışığında personel neyi ne amaçla yaptığını bilerek yüksek motivasyonla iş gücü üretmesi beklenir.

Onboarding’in temel amacı personelin işletmeyi tanıyarak, yapılacak işin nasıl hayata geçirileceğini öğrenmesidir. İşletme ile ilk bağlarını onboarding sürecinde kuran yeni personel, sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli olan bilgi ve donanımı bu süreçte şeffaf bir şekilde öğrenir. Firmaların oluşturdukları onboarding programı sonrasında yeni personelin aklında soru işareti kalmaması oldukça önemlidir. Hadi şimdi onboarding programı nedir inceleyelim.

Onboarding Programı Nedir?

Onboarding Programı, işe alım sürecini başarı şekilde tamamlamak için yeni personele uygulanan bir süreçtir. Onboardin programı esnasında yeni personel kısa vadede günlük işleyişin nasıl, hangi araçlarla ve kimlerle gerçekleştiğini kavrar. Uzun vadede ise kurumun beklentilerini, kurum kültürünü algılayarak motivasyonunu ne doğrultuda kullanması gerektiğini algılar. 

Onboarding programını 3 ana başlık üzerinde inceleyebiliriz.

  1. Pre Onboarding

Pre onboarding, yeni personel ilk iş gününe başlamadan önce kullanacağı alanların düzenlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin hazır hale getirilmesi, ilgili departmandaki personellere ve yetkililere gerekli bilgilerin verilmesi sürecine denir.

  1. Onboarding

Onboarding aşaması bahsetmiş olduğumuz gibi, işin nasıl yapılacağı, nerede, kimlerle yapılacağı hangi araçların kullanılacağı hususunda personele gerekli bilgilerin vermesidir. Onboarding, işletmede yeni personelin kullanacağı her alanı kapsar. Mola saatleri, tuvalet kullanım alanları, yemek saatleri, dahili telefon numaraları, acil durumlarda ulaşılması gereken kişiler gibi bilgileri de içinde barındırır. 

Aynı çalışma ortamında bulunan personelin birbirleri ile sağlıklı iletişim kurmaları çok önemlidir. Yeni personelin kendini değerli hissetmesi ve çalışma arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte olması için genellikle onboarding programlarına yemek organizasyonları dahil edilmektedir.

Kurum kültürünü ve beklentilerini daha iyi anlamak ve yeni personelin sorularını çekinmeden sorabileceği bir mentorun atanması onboarding sürecindeki verimi arttıran önemli bir etkendir. 

  1. Post Onboarding

Post onboarding, ana program uygulandıktan 30 gün sonra belirli aralıklarla yeni personelden geri bildirim alma sürecidir. Personelin yöneticilerden, çalışma ortamından ve araçlarından, çalışma arkadaşlarından ve kurum ile ilgili değer katabilecek fikirleri hakkında görüş alınmasıdır. 

Onboarding programı, bu üç aşamanın birbiri ile uyumlu şekilde uygulanması sonucunda başarıyla tamamlanmış demektir. Uygulanan süreç sayesinde işten ayrılma oranlarının düştüğü ve iş gücü veriminin arttığı 2000’li yıllardan itibaren gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu yüzden her şirket kendi bünyesine uyacak şekilde bu programa düzenlemeler getirmektedir. 

Oryantasyon ve Onboarding Arasındaki Farklar

Oryantasyon personelin yeni göreceği işletmenin vitrinini düzenlerken, onboarding tezgah arkasındaki çalışma sürecinin nasıl gerçekleştiğini öğretir. 

  • Oryantasyon süreci devamlı bir şekilde uygulanabilir ve parça parça uzun süreler alabilir. Onboarding bir kere verilen programdır.
  • Oryantasyon eğitimleri genellikle toplu şekilde yapılır. Onboarding ise bireye mahsus olarak düzenlenir.
  • Onboarding personelin en hızlı ve verimli şekilde çalışmaya başlamasını odak alırken, oryantasyon kurumun hedefleri ve kurum içindeki roller üzerine odaklanır.

Verimli çalışma ve insan yönetimi içeriğimize göz atmak için tıklayın!

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?
Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları
2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]
Babalık İzni 2024
Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.