notification-announcements

Duyurular

 

Uzaktan Çalışma Döneminin Sonu mu

Ofise Dönüş, Uzaktan Çalışma Döneminin Sonu Geliyor Mu?

Multinet Up
İnsan Kaynakları 5 Dakikalık Okuma Süresi

2020 yılında pandemiyle başlayıp günümüzde de devam eden uzaktan çalışma, iş dünyasındaki en önemli değişimlerden biri olarak görülüyor. Pandeminin uzun sürmesi ile ortaya çıkan uzaktan çalışma modeli şirketlerin iş süreçlerinin işleyişini ve çalışma şekillerini büyük ölçüde değiştirdi. Ancak geçen bu zaman içerisinde salgının etkileri büyük ölçüde azaldı.  Bu durum, hem çalışanların hem de şirketlerin aklına “Uzaktan çalışma döneminin sonu geliyor mu?” sorusunu getirdi. Sizler için bu yazımızda çeşitli başlıklar altında söz konusu soruya yanıtlar aradık.

Çalışanlar Ofise Dönmek İstiyor Mu?

Pek çok şirket ve çalışan uzaktan çalışma modelini ilk kez pandemi sürecinde deneyimledi. Bu modelde iş süreçleri şirketler tarafından uzaktan çalışmaya uyarlandı. Çalışanlar ise evlerinden veya bulundukları herhangi bir alandan süreçlere dahil oldu. 

Uzaktan çalışma ile belirli bir özgürlük elde edip ofise göre daha farklı ve görece rahat bir çalışma düzenine uyum sağlayan çalışanların, pandemi etkilerinin azalması ile açılan ofislere geri dönme istekleri yöneticiler ve şirketlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Çalışanlara yönelik yapılan anket ve araştırmalara göre bir kısmı pandemi öncesindeki gibi tamamen ofisten çalıştıkları bir çalışma düzenine geri dönmek istemiyor. Söz konusu çalışanların büyük bir çoğunluğu çalıştıkları konumları kendileri seçmek istedikleri gibi mesai aralıklarını da belirleme özgürlüğünü talep ediyor. Şirketlerdeki uzaktan çalışanların aksine tam zamanlı ofise geri dönme fikrine sahip olan belirli bir oranda yönetici de bulunuyor.

Pandemi Öncesindeki Düzene Dönüş Mümkün Mü?

Çalışanların çoğunluğu tam zamanlı ofis düzenine dönme fikrine sıcak bakmıyor. Ancak yöneticiler pandemi öncesindeki düzene dönülmesinin daha uygun olduğunu düşünüyor. Bu durum, şirketlerin hem fiziksel hem de operasyonel olarak ”Pandemi öncesindeki düzene tam olarak dönüş yapması mümkün mü?” sorusunu akıllara getiriyor. Günümüzde dünyanın en büyük kuruluşlarında çalışanlara, çalışacakları zaman aralıklarını ve konumları seçme özgürlüğü tanınırken; özellikle finans gibi güvenlik riskleri barındıran alanlarda hizmet veren şirketlerin pandemi öncesi düzene yakın çalışma modelleri uyguladığı görülüyor. Ancak pandeminin hem iş süreçleri hem de çalışma modeli üzerindeki etkilerinden keskin bir dönüş yapılması, tüm şirketler için çok da mümkün görünmüyor. Bu nedenle bu süreçte şirketlerin çalışma alanlarına en uygun ve yenilikçi çalışma modelleri belirlemeleri oldukça önemli.

Multinet Up Uzaktan Çalışma Anketi

Multinet Up’ın üç binden fazla çalışanla gerçekleştirdiği ankete göre uzaktan çalışma ve ofise dönüş fikri ile ilgili sonuçlar ise şöyle: 

 • Üç çalışandan biri, ofise dönüşün psikolojisine iyi geleceğine inanıyor. 
 • Anket katılımcılarının yaklaşık yarısı, çalıştığı mekanın ruh sağlığında olumlu ya da olumsuz etki bırakmayacağını ifade ediyor. 
 • Anket katılımcılarının %28,9’u ise ofiste çalışmaya başlayınca iş performansının artacağını öngörüyor. 

Çalışma Alışkanlıklarında Neler Değişti?

Pandemi ile yaygınlaşan uzaktan çalışma modeli, iş süreçlerinde ve dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında değişime neden oldu. Bu çalışma modeli ile çalışma alışkanlıklarına, özellikle iletişim süreçlerinde, teknolojinin yoğun bir şekilde kullanımı dahil oldu. Bununla birlikte uzaktan çalışma sürecinde çalışanlar, ofiste çalışma düzenindeki ortak kullanılan alanların sorumluluklarından uzaklaştılar. İş süreçlerinin işleyişinin dijital uygulamalara taşınması ile çalışanlar, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve pratik olan bu yöntemlere uyum sağladı.

Bununla birlikte, uzaktan çalışma modeli ile iş süreçlerine  yönelik daha farklı yöntem ve işleyişe alışan çalışanların, çalışma saatlerindeki alışkanlıkları da büyük ölçüde değişti. Bunların başında çalışanların iş arkadaşları ile kurdukları iletişim geliyor. Uzaktan çalışma ile çalışanlar arasındaki iletişimin sıklığı artsa da, fiziksel çalışma ortamındaki iletişime göre daha az etkili olduğu düşünülüyor.

Uzaktan çalışma modeliyle çalışanların çalışma saatlerinde değişen bir diğer alışkanlığı ise beslenme alışkanlıkları. Ofis çalışma düzeninde tabldot, catering gibi yemek hizmetinin sunulduğu şirketlerdeki çalışanlar uzaktan çalışma modeli ile çalışma saatlerinde diledikleri yemeği yeme özgürlüğüne sahip oldular. Bu durum, uzaktan çalışma modelinin çalışanların iş süreçlerine odak ve motivasyonu üzerindeki olumlu etkilerinden biri olarak görülüyor.

Yeni Normalde Ofiste Ne Tür Önlemler Alınmalı?

Şirketlerin iş süreçlerinin işleyişi ve çalışma alışkanlıklarındaki değişimlerini göz önünde bulundurarak ofise dönüş sürecinde ofiste çeşitli konularda belirli önlemleri alması gerekiyor. Bu noktada, şirketler çalışanların uzaktan çalışma döneminde elde ettikleri fiziksel alan rahatlığını sağlayabilir, uzaktan çalışma döneminde iş akışında faydalanılan teknolojileri entegre edebilir, çalışan memnuniyet ve motivasyonu için gerekli olan çözümlerden faydalanabilir. Yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Fiziksel Alan Rahatlığı: Uzaktan çalışma modelinde çalışanların fiziksel çalışma alanındaki rahatlıklarının sağlanabilmesi adına başta masalar veya çalışma alanları arasındaki mesafeler artırılabilir. Böylece, yakın temas ihtimali de azaltılmış olunur. Bununla birlikte, ortak kullanılan araç ve gereçlerin bulunduğu bölümler ayrılıp daha küçük grupların kullanabileceği yerler tasarlanabilir.
 • Teknolojinin Entegrasyonu: Şirketler uzaktan çalışma döneminde iş süreçlerini gerçekleştirmek için faydalandıkları yeni nesil teknolojileri ofisteki iş akışına entegre edilebilir. Bu sayede, çalışanların hem iş yapma alışkanlıklarında bir farklılık yaşanmaz hem de iş verimliliğinin artışı sağlanabilir. 
 • Çalışan Memnuniyet ve Motivasyonu: Şirketler çalışanların uzaktan çalışma döneminde sosyalleşme, iletişim gibi eksiklik hissettikleri konularda gerekli faaliyet ve çalışmaları yürütebilir. Bununla birlikte, şirketlerin sağladığı geleneksel yemek hizmetleri yerine yemek kartı çözümden faydalanarak uzaktan çalışma döneminde olduğu gibi çalışanlara diledikleri yemeği seçme fırsatı sunulabilir. 

Uzaktan Çalışmanın Avantajları

Uzaktan çalışma modelinin hem çalışanlar hem şirketler adına belirli avantajları bulunuyor. Bu avantajlar belirli başlıklar altında şu şekilde sunulabilir:

 • Esneklik: Uzaktan çalışma modelinde çalışanlar yer, zaman ve yoğunluk konusunda daha esnek olabiliyorlar. Böylece, memnuniyet ve motivasyon yükselebiliyor.
 • Yeni Yetenekler: Uzaktan çalışma modelinde şirketler ülkenin ve hatta dünyanın dört bir yanından yeni yetenekleri bünyesine katabiliyorlar.
 • İş Birliği: Uzaktan çalışma sürecinde kullanılan teknolojiler sayesinde ekipler arasındaki iletişim güçlendirilebiliyor ve birimler arası iş birliği sağlanarak üretkenlik artırılabiliyor.
 • Odak: Kalabalık ve gürültülü çalışma ortamlarının aksine evden çalışanlar dikkatleri dağılmadan işlerine daha kolay ve etkili bir şekilde odaklanabiliyorlar.
 • Düşük Maliyet: Uzaktan çalışma modelini tercih eden şirketler ofis kirası, faturalar ve benzeri giderlere sahip olmadıkları için daha düşük maliyetler ile iş süreçlerini devam ettirebiliyorlar.

Uzaktan Çalışmanın Dezavantajları

Uzaktan çalışmanın avantajları olduğu gibi çalışanların ve şirketlerin karşılaştığı belirli dezavantajlar da bulunuyor. Bu dezavantajlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sınırlı Erişim: Uzaktan çalışma modelinde çalışanlar için bir iş veya süreç hakkında geri bildirim almak, ayrıntıları görmek ve önemli bilgiye erişmek zor olabiliyor.
 • Sosyal İzolasyon: Uzun süre uzaktan çalışanlar şirketlere karşı aidiyet duygularını kaybedebiliyor, kendilerini çalıştığı ekibin bir parçası olarak görmeyebiliyor.
 • Dikkat Dağınıklığı: Uzaktan çalışanlar odaklanma konusunda avantajlı da olsa çalışılan ortamda çocuk, ev işi, televizyon gibi etkenler dikkat dağınıklığına neden olabiliyor.
 • Düşük Verimlilik: Çalışanın kişiliğine, çalıştığı ortama veya sahip olduğu ekipmanlara bağlı olarak ofis düzenine göre iş süreçleri daha düşük verimlilik ile yürütebiliyor. 
 • Ekipman Maliyeti: Şirketler her ne kadar kira, fatura ve diğer ofis giderlerine sahip olmasalar da çalışanların uzaktan çalışma döneminde ihtiyaç duydukları teknoloji ve cihazların sağlanması gerekebiliyor. Bu durum da şirketler için ekstra bir maliyet anlamına gelebiliyor.

Uzaktan çalışma sürecinde şirketlerin tüm süreçleri dijital olarak gerçekleştirmesi gerekebiliyor. Bu süreçlerden biri de hem çalışan hem de işverenleri yakından ilgilendiren yemek hizmeti sürecidir. MultiOnline sayesinde dakikalar içerisinde MultiNet yemek kartı sahibi olabilir, sağladığı avantajlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca, ihtiyaçlara göre özelleştirilebilen MultiNet yemek kartı çözümünün tüm yönetim süreci online panel üzerinden gerçekleştirilebiliyor. MultiNet yemek kartı sahibi olmak ve avantajlarından yararlanmak için MultiOnline üzerinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Liderlik Becerisi
Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi
Etkili İletişim Nedir?
Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?
İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?
İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.