Şirket Değeri Nasıl Belirlenir?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

28.04.2021
3 Dakika Okuma Süresi

Şirketlerin değerlemesi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağını ise değerlemenin ne amaçla yapılacağı belirler.

Şirketlerin büyüklüğüne ve değerlemenin karmaşıklığına göre hesaplamayı muhasebeciler yapabilir ya da daha tecrübeli ve yetkin bir ekiple özel danışmanlık firmaları bu işi üstlenebilir.

Multinet Up olarak şirket değeri hesaplama yöntemlerine genel bir bakış yapalım ve konuyu uçtan uca değerlendirerek tüm soruları yanıtlayalım.


Şirket Değerlemesi Neden Yapılmalıdır?

Değer hesaplama, şirketler için alım satım yaparken öne çıksa da aslında çok daha çeşitli sebepler ile değerlemeler yapılır. Finansman yaratmadan şirket birleştirmeye, ortaklık değişiminden zorunlu pay değişimine kadar şirket değerlemesi nedenlerini bilmenizde fayda var.

  • Finansman Yaratma: Şirketler, faaliyetlerini sürdürmek ya da büyütmek için yatırıma ihtiyaç duydukları durumlarda hisse senedi ihracına yönelebilirler. Bu durumda şirketin değeri hesaplanır ve hisse başına fiyat belirlenerek yatırımcılardan ve kredi sağlayıcılardan finansman elde edilebilir.
  • Şirket Birleşmeleri: İki veya daha fazla şirketin daha büyük ölçekte bir organizasyon oluşturmak amacıyla bir araya gelmek istediği durumlarda paydaşların yeni şirketteki sahiplik oranının belirlenmesi için birleşecek olan şirketlerin değeri hesaplanır.
  • Ortaklık Değişimi: Şirketin ortaklarından birisi ayrılırken ya da yeni bir ortaklık oluşururken şirketin değeri belirlenir.
  • Zorunlu Pay Değişimi: Miras, boşanma ya da icra gibi durumlarda şirketin hisselerinin tamamı ya da bir kısmı el değiştirebilir veya bölünebilir. Bu durumda şirket değerlemesi yapılarak tarafların hakkı olan pay doğru hesaplanarak verilir.


Şirket Değeri Hesaplama Yöntemleri

Hangi amaçla olursa olsun şirketin değerinin doğru hesaplanması hem paydaşlar hem de yatırımcılar için çok önemlidir.

Teknik analizler, şirketin değerleme anındaki durumu ve gelecekteki öngörülere göre çeşitli değerleme yöntemleri vardır. En çok kullanılan değerleme yöntemleri ise şunlardır;

  • Emsal Değeri Yöntemi: Bu yöntem özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin başvurduğu bir yöntemdir. Bina, arsa gibi taşınmazların değerinin doğru hesaplanabilmesi için piyasada benzer durumdaki mülklerin satış değerleriyle karşılaştırılarak değer hesaplanabilir. Benzer faaliyetlerde aynı lokasyonda bulunan, yakın zamanda satışı yapılmış diğer şirketler emsal alınarak değer hesaplanabilir.
  • Tasfiye Değeri Yöntemi: Şirketin faaliyetlerini kesin olarak durdurması durumunda bütün aktiflerin değerinden yola çıkılarak şirketin değeri hesaplanır. Şirket planlı bir şekilde tasfiye ediliyorsa aktiflerin değeri piyasa değeri üzerinden hesaplanır ancak zaruri tasfiye durumlarında aktifler en hızlı şekilde satılacağından açık artırma yöntemine başvurulabil Bu durumda, şirket değeri piyasa değerinden daha düşük hesaplanabilir.
  • Net Bugünkü Değer Yöntemi: Şirket satılırken, ortaklık yapılırken veya birleşme gerçekleşirken şirketin sadece aktiflerinin değerini değil aynı zamanda gelecekte yaratacağı nakit akışlarının değerini de hesaplama yöntemidir. Şirketin gerçek değerini bulmak için en etkili yöntemdir. Ancak şirketin doğru değerini bulabilmek epey zordur üstelik bir gelecek tahmini gerektirdiğinden varsayımsal kaldığı da iddia edilebilir. Özellikle son yıllarda teknoloji firmaları, “Exit” stratejileri için bu yöntemi tercih eder.
  • Kurulum Maliyeti Yöntemi: Şirketin bütün tesisleri değerlemenin yapılacağı tarihte yeniden kurulmak istenirse bunun ne kadara mal olacağını hesaplama yöntemidir. Özellikle üretim şirketlerinin satışlarında kullanılır. Şirket binalarının, makinalarının, ekipmanlarının, araçlarının vs. şimdiki değerine bakılarak toplam değer bulunur.
  • Hisse Fiyatına Göre Değerleme Yöntemi: Halka açık şirketlerde, şirketin borsada işlem gören hisse senedinin fiyatına göre şirketin değerinin hesaplanması yöntemidir. Hisse fiyatları genellikle borsadaki algılara göre belirlendiğinden aslında çok sağlıklı bir yöntem değildir. Günümüzde teknoloji şirketlerinin marka değerlemesi için çokça kullanılan bir yöntemdir.

Şirket değerlemesi yapılırken amaca göre bu yöntemlerden birisi kullanılabilir ancak en doğru ve etkili yöntem bir uzman ile değerleme yapılmasıdır.  Böylece hem daha doğru hem de hızlı bir değerleme yapılmış olur.

Submitted bygamzegulden.sigircion28.04.2021

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık