notification-announcements

Duyurular

 

E-Adisyon Nedir?

E-Adisyon Nedir? Kimler için Zorunludur?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Adisyon, işletmelerde sunulan hizmeti veya emtiayı cins ve miktar olarak gösterme amacıyla düzenlenen bir belgedir. E-Dönüşüm kapsamında kuruluşların ve işletmelerin işleyişine dair tüm süreçler tamamen dijital ortama aktarılır. Normal şartlarda kâğıt olarak düzenlenen adisyon belgelerinin de elektronik ortama taşınmasına dair çalışmalar mevcuttur. 185, 200, 298 ve 299 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca masada servis yapılan kafeterya, lokanta, pastane, gazino ve bar gibi hizmet işletmelerinin e-Adisyon düzenlemekle yükümlü olduğu belirtilir. Ayrıca söz konusu belgenin yeni bir evrak olmadığı ve adisyon ile aynı hukuki nitelikleri taşıdığı da tebliğde yayınlanan bilgiler arasındadır.  

İşletmeler için Faydalı e-Adisyon Nedir?

E-Adisyon, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanmakla mükellef olduğu bir belgedir. Kâğıt olarak düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortama aktarılmış hâlidir. Üstelik dijital olarak üretilmesinin yanı sıra muhafaza ve ibraz işlemleri de elektronik ortamda gerçekleştirilir. E-Adisyon uygulaması ile işletmelere dair belgelerin ve bilgilerin dijital araçlar vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi mümkün hâle gelir. 

e-Adisyon Uygulamasına Nasıl Geçilir?

İşletmeler, geçiş için öncelikle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olmalıdır. 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan usullere ve esaslara uygun olarak gerekli hazırlıkları tamamlayan işletmeler, e-Adisyon uygulamasına katılmak için başvuru yapabilir. Söz konusu sisteme geçmek için iki yöntem bulunur. 

 • Özel Entegratör Yöntemi: Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirilen geçiş işlemidir. 
 • Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: İşletmenin kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının sistemine doğrudan entegre ederek e-Adisyon uygulamasına geçmesidir. 

Özel entegratörlerden birini tercih ederek şirketinizin e-Adisyon geçiş süresini başlatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaya geçmek için yazılım değiştirmenize gerek yoktur. Hizmet sağlayıcınızın sunduğu web servisleri sayesinde kullanmakta olduğunuz restoran yazılımını güncelleyerek e-Adisyon sistemine geçiş yapabilirsiniz. 

Kimlerin e-Adisyon Uygulamasına Geçişi Zorunludur?

E-Adisyon’a geçiş zorunluluğu tüm işletmeleri kapsamaz. Uygulamayı kullanmakla yükümlü olan iş yerleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu noktada adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerinin yıllık ve aylık satış hasılatı tutarlarını göz önünde bulundurulur. GİB, söz konusu iş yerlerine en az 3 ay geçiş süresi vermek, yazılı bildirim yoluyla ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon zorunluluğu getirebilir.

Tarafına yazılı bildirim iletilen ya da duyuruya konu olan mükelleflerin belirtilen süre içerisinde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmaları gerekir. Uygulamaya geçiş yapan işletmeler, belgelerini e-Adisyon olarak düzenlemelidir. Aksi takdirde zorunluluğa uymayan mükelleflere kanunda öngörülen hükümler uygulanır. 

e-Adisyon Nasıl Düzenlenmeli?

Gerçek usule tabi olan hizmet işletmeleri, e-Adisyon uygulamasına geçiş yaptıktan sonra belgelerini elektronik ortamda hazırlamaya başlayabilir. Belge formatı, GİB tarafından belirlenir ve asgari bilgileri kapsayacak şekilde hazırlanır. Müşteriden sipariş alımı sırasında eş zamanlı olarak e-Adisyon düzenleme işlemi gerçekleştirilebilir.

Elektronik ortamda oluşturulan adisyon belgesine ait çıktının hizmet süresince müşterinin masasında bulunması şart değildir. Söz konusu belge, hizmet tamamlandıktan sonra evrensel tekil numarası (ETTN) bulunan e-Fatura ya da e-Arşiv ile düzenlenen perakende satış fişine dönüştürülmelidir. Bunun için yeni nesil ödeme kaydedici cihazları; yani yazar kasaları ve POS makinelerini de kullanabilirsiniz. 

e-Adisyon’da Olması Gerekenler Nelerdir?

E-Adisyon belgesinde yer alması gereken bilgiler Vergi Usul Kanunu tebliğinde belirtilir. Dilerseniz E-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu’na göz atarak konuya dair detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu veriler ışığında e-Adisyon’da olması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletmecinin adı, soyadı, unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi 
 • İş yeri sahibinin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile adresi
 • Elektronik adisyon belgesinin düzenlendiği tarih, saat ve dakika, ETTN ve e-Belge numarası
 • İşletmenin sunduğu malın veya hizmetin adı ve miktarı
 • Hizmetin tamamlanması ile eş zamanlı olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya yeni nesil Ödeme Kayıt Cihazı üzerinden düzenlenecek perakende satış fişinde yer alacak olan toplam hizmet tutarı 
 • E-Adisyon belgesinin bağlı olduğu e-Fatura’ya veya e-Arşiv Fatura’ya ait evrensel tekil numarası ya da perakende satış fişinin düzenlendiği Ödeme Kayıt Cihazı’nın sicil numarası

İhtiyaç duyulması hâlinde yukarıdaki maddelere ek olarak farklı bilgiler de talep edilebilir. Bu gibi durumlar, GİB tarafından yazılı olarak yayınlanır. Ayrıca mükelleflerin ilave etmek istedikleri bilgileri de adisyona dâhil etmesi mümkündür. 

Şirketler için e-Adisyon’un Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

E-Adisyon sistemi, tıpkı diğer e-Dönüşüm uygulamaları gibi pek çok avantajı beraberinde getirir. Uygulama, işletme açısından kolaylık sağlamasının yanı sıra zamandan ve maliyetten de tasarruf sağlamaya imkân tanır. E-Adisyon’un avantajları şu şekilde sıralanabilir: 

 • E-Adisyon ile kâğıt ve mürekkep kullanımına ihtiyaç kalmaz. Bu sayede atık oluşumunu ve buna bağlı olarak çevrenin kirlenmesini önlemek mümkün hâle gelir. 
 • Uygulama ile işletmelerin kâğıt adisyon kullanımı için yaptığı harcamaların önüne geçilebilir. 
 • Özel entegratör kullanmanız hâlinde söz konusu uygulamanın sağladığı destek hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu sayede sistem ile ilgili yaşanabilecek sorunların en kısa sürede çözülmesi mümkün olur. 
 • Kâğıt adisyon üzerinde yapılması muhtemel olan hatalar, dijital ortamda minimum seviyeye indirilebilir.

E-Adisyon sistemi, işletmelerin doğru, kontrollü ve eksiksiz şekilde çalışmasına yardımcı olur. Böylelikle iş yerlerinin verimliliğinin ve buna bağlı olarak kazancın artması mümkün hâle gelir. Söz konusu uygulamaya geçerek hem işletmenizin harcamalarını azaltabilir hem de atık oluşumunu önleyerek doğayı koruyabilirsiniz.

Multinet Up Hizmetleri ile İşletmenizin İhtiyaçlarını Kolayca Karşılayın! 

Multinet Up ile kâğıt koçanları, bağlantı sorunları ve ek maliyetler tarihe karışır. MultiPOS ile hem MultiNet yemek kartından temassız olarak hem de uygulama üzerinden karekod ile mobil ödeme almak mümkündür. Böylece finansal süreçleri kolayca yönetebilirsiniz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.