notification-announcements

Duyurular

 

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe

Yeni iş yeri sahipleri büyük bir heyecanla ticari faaliyetlerini sürdürürken birçok soru işaretini de yanında taşırlar. Bu soru işaretlerinden birisi de tahsilat makbuzu kesimidir. Tahsilat makbuzu her alım satım işleminde kullanılması gerektiği için önemle üzerinde durulması ve kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerekir. Tahsilat Makbuzu ticari faaliyetlerin kanıtı olması sebebiyle, hukuki bir nitelik te taşır. 

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, ticari amaçlı satılan mal veya hizmet karşılığında düzenlenen, iki taraf arasındaki alışverişi kanıtlar nitelikteki belgedir. Satış esnasında tahsilat makbuzu düzenlenir. Hizmetin veya ürünün karşılığının müşteriden alındığına dair resmi bir kaynaktır. Hukuki anlaşmazlık durumunda Tahsilat Makbuzu kanıt niteliği taşır. 

Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır? 

Tahsilat Makbuzu, işletmelerdeki tüm para giriş çıkışlarında kullanılabilir. İşletme ile alakalı alım satım işlemlerinin resmi statüde kayıt altına alınabilmesi için tahsilat makbuzu kullanılmalıdır. 

Alım satım işlemleri sonrasında hukuki anlaşmazlıklar oluşabilir. Bu alım satım işlemleri ile alakalı oluşan hukuki anlaşmazlıklarda tahsilat makbuzu işletme adına delil niteliği taşır. Tahsilat makbuzu ile ödeme yaptığınızı ya da ne kadar ödeme aldığınızı kanıtlayabilirsiniz.

Tahsilat makbuzu nakit ödemeler esnasında kesilebildiği gibi, çek, EFT, kredi kartı ve banka kartı yoluyla gerçekleşen tahsilatlarda tahsilat makbuzu olarak kullanılabilir. Tüm bu farklı ödeme yöntemleri sonucunda kaynak olarak elde edilen belgeler farklı olsa da ödemenin yapıldığına dair bir kanıttır.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzu kesimi mal veya hizmet karşılığı ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirilir. 

Tahsilat makbuzu oluşturulurken, makbuz üzerinde olması gereken bilgiler;

 • Firma adres bilgisi,
 • Firma logosu,
 • Tahsilat Makbuzu seri numarası.

Tahsilat makbuzunun geçerli olması için bazı bilgilerin eksiksiz ve net bir şekilde yazılması gerekir. Tahsilat makbuzu içinde yer alması gereken bilgiler;

 • Düzenlenen Tarih,
 • Tahsilat Makbuzunu düzenleten tarafın adı, soyadı, kurum içi unvanı,
 • Ödeme yapan tarafın adı ve soyadı,
 • Alınan hizmet veya malın bedeli (Hem yazı hem rakam ile),
 • Tahsilat sebebi, 
 • Ödeme alan tarafın adı ve soyadı,
 • Ödeme çek ile yapılıyorsa kayıtlı banka adı ve çek numarası,
 • Mal veya hizmet satın alan kişinin tahsilat makbuzundaki bilgileri doğruladığını ve onayladığını gösteren imza.

Tüm bu işlemler gerçekleştirilip gerekli bilgiler makbuz üzerinde kayıt olduktan sonra iki nüsha da firma tarafından kaşelenir. Kaşelenen alanın üstüne imza atılır. Bir nüsha müşteriye diğer nüsha ise firmadaki yetkili birime yönlendirilir.

Tahsilat Makbuzu Kesmeye Gerek Olmayan Durumlar Nelerdir?

İşletmeler bütün alış satışlarında tahsilat makbuzu kesmesi gerekmez. Bazı durumlarda elde edilen belgeler tahsilat makbuzu yerine geçmektedir. 

 • Yazar kasa aracılığı ile gerçekleştirilen alışveriş sonrasında kullanılan fiş,
 • Havale, EFT gibi bankalar arası para akışında verilen banka dekontu, 
 • Kredi kartı ile yapılan satış işlemi sonrası kullanılan kredi kartı slipi, tahsilat makbuzu niteliği taşır. 

Tahsilat Makbuzu Fatura Yerine Geçer mi?

Tahsilat makbuzu daha önce de belirttiğimiz gibi sadece taraflar arası alışveriş sonrası yapılan tahsilatı belgelemek için kullanılır. Tahsilat Makbuzu fatura yerine geçmez.

Tahsilat makbuzu düzenleme limiti, fatura kesmek zorunda olan serbest meslek erbabı, defter tutma zorunluluğu olan çiftçi, vergi muafiyeti bulunan esnaf, birinci ve ikinci sınıf tüccar için bulunmaktadır. Günlük 7.000 Türk Lirasını aşan her türlü tahsilat işlemleri banka, PTT veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması zorunludur. 

459 sıra numaralı VUK genel tebliği ile yasal zorunluluk haline gelen bu tahsilat kuralına uymayan işletmeler için taraflar arası tahsil edilen ücretin %5’i kadar usulsüzlük cezası uygulanır. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Gider Pusulası Nedir?
Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?
Stopaj Hesaplama
Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? [2024 İçin Güncellendi]
kdv iadesi nedir
KDV İadesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.