Kobilerin Yaptırması Gereken Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

14.07.2022
5 Dakika Okuma Süresi

Her işletme gibi küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) de iş süreçlerini sürdürürken çeşitli nedenlerden zarar görme ihtimalleri bulunuyor. Bu nedenle, işletmelerin kendilerini ve iş süreçlerini güvence altına almak için farklı çözümler bulması gerekebiliyor. KOBİ’lerin ortaya çıkan zararı telafi etmelerini veya daha az etkilenmelerini sağlayan, iş süreçlerinin devam etmesine yardımcı olan çeşitli sigorta çeşitleri bulunuyor. Bu sigortalar KOBİ’lerin faaliyet alanlarına göre uygun teminatlar içeriyor. Bu yazımızda sizler için KOBİ’lerin yaptırması gereken sigorta çeşitlerine yer verdik.

 

1) Hırsızlık Sigortası

KOBİ’lerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri hırsızlık olaylarıdır. Bu olaylara karşı ne kadar önlem alınsa da üstesinden gelmek oldukça zor olabiliyor. Bu tür durumlarında KOBİ’ler, herhangi bir kayıpla karşılaşmamak ve bu gibi sorunların önüne geçmek için hırsızlığa karşı sigorta yaptırabilirler. Bu sigorta sayesinde işletmeler sahip oldukları değerli eşya, malzeme, ürün veya paranın olası hırsızlık riskine karşı güvence sağlarlar. Bu noktada, ilgili sigorta poliçesinde yer alan kriterlerin belirlenmesi ve işletmenin ihtiyaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi ayrıca önemlidir.

 

2) Trafik Sigortası

Yaşanabilecek taşıt kaynaklı olası bir kaza işletmelere beklenmedik maliyetler çıkarabileceği gibi lojistik sürecini olumsuz yönde etkileyerek iş süreçlerinin aksamasına neden olabilir ve maddi açıdan daha ciddi zararlar verebilir. KOBİ’ler trafik sigortası ile olası bir kaza için önceden tedbir alabilirler. Bu noktada, iş süreçleri için kullanılan taşıtın türüne bağlı olarak trafik sigortası kriterleri belirlenir. Böylece, hem beklenmedik maliyetlerin hem de iş süreçlerindeki aksamaların önüne geçilebilinir. Ayrıca, trafik sigortası sayesinde kaza kaynaklı üçüncü kişilerin başına gelebilecek olumsuz durumlar için de teminat elde edilmiş olunuyor.

 

3) Doğal Afet Sigortası

Türkiye’nin konumu ve fiziksel özellikleri nedeniyle çığ, toprak kayması, deprem, sel gibi doğal afetler yaşanabilir. Bu tür doğal afetlere karşı gerekli önlemler alınmaması durumunda KOBİ’ler maddi açıdan zor durumda kalabilir. KOBİ’lerin doğal afetlere karşı önlem almasını sağlayacak özel sigortalardan yararlanılarak ortaya çıkabilecek olası maddi zararlar karşılanabilir. İlgili sigorta poliçesi sayesinde KOBİ’lerin doğal afetten kaynaklı bu zarı karşılanarak, iş süreçlerine devamlılığı da sağlanmış olunur.

 

4) İşveren Sorumluluk Sigortası

Çalışma ortamında yaşanabilecek herhangi bir kazada hukuki sorumluluk işverene ait oluyor. İstenmeyen bu iş kazalarına yönelik çalışanların veya hak sahiplerinin işverenden belirli bir tazminat istemesi gerekebiliyor. KOBİ’ler bu durumlarda işveren sorumluluk sigortası ile söz konusu durumlara karşı kendini güvence altına alabiliyor. Bu sigorta ile işverenin hizmet akdi ile Bağ-kur ve SGK’ya tabi çalışanlar veya hak sahipleri tarafından talep edilen tazminat karşılanıyor. Bu süreçte, işverene dava açılması durumunda mahkeme masrafları da bu sigorta üzerinden karşılanabiliyor.

 

6) KOBİ’lere Özel Hazırlanmış Sigortalar

Ülke ekonomisine katkısı göz ardı edilemeyecek düzeyde olan KOBİ’lerin karşılaşabileceği olası olumsuzluklara karşı pek çok sigorta şirketi özel sigorta paketleri sunuyor. KOBİ’ler için özel hazırlanan bu sigorta paketleri işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlara ve ihtiyaçlarına uygun geniş teminatlar içeriyor. Bu sigorta paketleri ile KOBİ’ler maddi değeri olan veya iş süreçlerini etkileyecek fiziki mal varlıklarını güvence altına alabilirler. Bu sigorta paketleri işletmelerin taleplerine göre sigorta şirketleri tarafından özel olarak da düzenlenebiliyor.

 

7) Özel Sağlık Sigortası

KOBİ’ler çalışanlarına bir yan hak olarak özel sağlık sigortası sağlayabilirler. Bu sigorta sayesinde çalışanlar anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında sigorta kapsamında yer alan hizmetlerden faydalanabiliyor. Çalışanların alacağı sağlık hizmetleri için ödenecek fark ücreti özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Özel sağlık sigortası ile KOBİ’ler çalışanlarına verdiği değeri gösterirken çalışan memnuniyet ve bağlılığını da güçlendirmiş olurlar. Ayrıca, özel sağlık sigortasından faydalanacak KOBİ’lerin sigorta poliçesinde yer alan kriterleri işletme ve çalışanlara uygunluğu açısından değerlendirmesi oldukça önemlidir.

 

8) Kredi ve Alacak Sigortaları

Büyük işletmeler gibi KOBİ’ler de belirli dönemlerde tahsilat konusunda sorun yaşayabiliyorlar. Satışını yaptığı ürünün veya sağladığı hizmetin karşılığını alamayan KOBİ’ler iş süreçlerini de olumsuz yönde etkileyebilecek finansal zorluklar yaşayabiliyorlar. 2018 yılında yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’ler yapılan değerlendirmeler doğrultusunda tahsil edemedikleri alacağa ait teminat tutarının %90’ını alabiliyorlar. Bu şekilde, ülke ekonomisinin temeli olarak görülen KOBİ’lerin tahsilat konusunda yaşadığı sorunların etkisi en aza indirilmesi amaçlanıyor.

 

KOBİ’ler için çeşitli olumsuzluklardan kaynaklı iş süreçlerinde aksamalar, finansal kayıplar veya beklenmedik farklı sonuçlar yaşanabiliyor. Bu olumsuzlukların etkisini en aza indirmek veya bu etkiyi telafi etmek için KOBİ’lerin faydalanabileceği çeşitli sigorta türleri bulunuyor. KOBİ’lerin iş süreçlerinin devamlılığı sağlamak ve maddi kayıplarını önlemek amacıyla ihtiyaç duyulan sigortalardan faydalanılması oldukça önemlidir. Sigorta çeşitleri gibi Multinet Up da sunduğu MultiNet Yemek Kartı, MultiGift Hediye Kartı, MultiPetrol Yakıt Kartı gibi çözümleri ile akaryakıttan yemeğe KOBİ’ler için pek çok harcamanın yönetilmesi ve azaltılmasında destek oluyor. MultiNet Up çözümleri ile tanışmak ve avantajlardan faydalanmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz! 
Submitted bybarison14.07.2022

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık