notification-announcements

Duyurular

 

Sürdürülebilirlik Ne Anlama Gelir

Sürdürülebilirlik Nedir, Nasıl Sağlanır?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 7 Dakikalık Okuma Süresi

Sürdürülebilirlik, kısa ve genel tabirle kaynakların sınırlı olduğunu bilerek hareket etmek anlamına gelir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına engel olmadan var olan kaynakların doğru şekilde kullanılması bu noktada esastır. Artan dünya nüfusuna paralel olarak gelişen kaynak ihtiyacını doğru şekilde kullanmak gerekir. Sürdürülebilirlikte amaçlanansa tam olarak kaynakların doğru ve kontrollü şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

Sürdürülebilirlik Ne Demektir?

Sürdürülebilirlik, akla gelen tüm kaynakları gelecek nesiller için de korumak anlamını taşır. Dünyanın sahip olduğu sınırlı kaynakları yalnızca bugüne göre düşünerek kullanmak, gelecekte beklenmedik büyüklükte sorunlara neden olabilir. Bu noktada günümüzde var olan ihtiyaçları karşılarken her zaman geleceği de düşünmek esastır. Doğal kaynaklardan ekonomik faaliyetlere kadar toplumu ilgilendiren her alanı iyileştirmeye çalışmak, sürdürülebilirlik kavramıyla yakından ilişkilidir.

Sürdürülebilirlik Türleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik kavramından bahsederken kaynakların kontrollü kullanımı akla gelse de farklı türlerinin de olduğunu bilmek gerekir. Toplumun devamlılığını sağlayabilmek için birçok kavramın içine yerleştirilen sürdürülebilirlik yaklaşımı, geleceği korumayı amaçlar. Bu anlamda sürdürülebilir yaklaşım; çevresel, sosyal, ekonomik perspektife sahiptir. Her bir perspektif, insanlığın ve doğanın varlığını sorunsuz bir şekilde devam ettirmesini hedefler.

Çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin devamlılığından bahsedildiğinde akla gelen ilk kavramlar arasındadır. Günümüzde var olan ihtiyaçlar karşılanırken aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin de korunması, çevresel perspektifte esastır. Ekolojik dengeyi sağlayan etmenlerin korunmasını amaçlayan bu kavram, aynı zamanda doğal kaynakları da bahsedilen düzen içinde sayar.

Sosyal sürdürülebilirlikteyse nüfusun uyumu ve istikrar aranır. İnsanların kendilerini geliştirmelerini temel alan bu perspektifte iyi bir yaşam standardını yakalamak esastır. Toplumun her zaman kontrollü bir şekilde gelişmesini amaçladığı için sosyal sürdürülebilirlikte farkındalık önemlidir. Ayrıca eşitlik, adalet ve refah gibi kavramlarla da bu bakış açısı yakından ilişkilidir.

Ekonomik sürdürülebilirlik, kaynakların kontrollü kullanımını benimser. Bu mantık çerçevesinde işletmelerin kârlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı endüstrilerin gelişimi desteklenir. İşletmenin kullanmak zorunda olduğu kaynakları uzun vadede doğru şekilde yönetmesi gerekir. Bu durum hem planlı olmayı hem de gelecek nesillerin kaynaklarını kontrolsüz tüketmemeyi beraberinde getirir.

Sürdürülebilirliğin mihenk taşı olarak belirtilen bu üç kavramın dışında âdeta şemsiye görevi gören bir başka bakış açısı daha mevcuttur. Kurumsal sürdürülebilirlik olarak karşımıza çıkan bu terim, işletmeler özelinde oldukça önemlidir. Çevreye duyarlı olan her işletme, kendi devamlılığını sağlarken aynı zamanda doğal düzene de saygı duyar. Bu da kurum özelinde başarının ve devamlılığın anahtarıdır.

Sürdürülebilirliğin Amaçları Nelerdir?

Sürdürülebilirlik çeşitlerinin her biri, doğal kaynakları ve toplumsal ilişkileri gelecek nesiller için korumayı amaçlar. Dünya üzerindeki yaşamın temel kaynağı olarak nitelendirilen doğal kaynaklar, hayatın devamlılığı için önemlidir. Nitekim sürdürülebilirliğin amacı da bu devamlılığı korumak ve çok daha iyi bir hâle getirmektir. Bu noktada sürdürülebilirliğin amaçlarından bahsederken şu maddeler, hayati önem taşır:

  • Doğal kaynakların korunması temel esastır.
  • İklim değişikliğine neden olmayan adımlar atılması gerekir.
  • Ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir çerçevede planlanması şarttır.
  • Toplumsal refahın artırılması, ihtiyaçların doğru kullanımını öğrenmek anlamını taşır.

Sürdürülebilirliğin önemi, sıralanan bu maddelerde gizlidir. Çünkü var olan hayat standartlarının yükseltilmesi ve devamlılığının sağlanması bu temellere bağlıdır. Aksi bir durumda her gün kullanılan kıt kaynakların tükenmesi, kaçınılmaz bir sondur. Sürdürülebilirlik kavramının hayatın her yerinde kullanılması, yaşam kalitesini tüm nesiller için artırma yoludur.

Hangi Alanlarda Sürdürülebilir Bir Yaklaşım İzlenebilir?

Sürdürülebilir bir yaklaşım, toplumu yakından ilgilendiren birçok alanda izlenebilir. Gıda sektöründen enerji kaynaklarının kullanımına, ulaşımdan inşaat alanına kadar her mecrada sürdürülebilir yaklaşım benimsenebilir. Doğal kaynakların kullanımını azaltmak amacıyla belirlenecek politikalar, bu sürdürülebilirliğin temelini oluşturur. Örneğin fosil yakıt kullanımının azaltılması için yenilenebilir enerjiye yönelmek, bahsedilen politikalar arasındadır.

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Örnekleri Hangileridir?

Türkiye’de birçok sektörde sürdürülebilirlik örnekleri bulunur. Bunlar arasında en basiti gibi görünse de son derece etkili olan örneklerden biri bisiklet yolu olarak gösterilebilir. Çevre dostu ulaşımın desteklenmesi için yapılan her düzenleme, sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Bunun dışında Türkiye’de giderek yaygınlaşan yeşil binalar da sürdürülebilirliğin örnekleri arasındadır. Çevre üzerindeki etkisi az olan yeşil binalar, kaynakları verimli kullanmasıyla bilinir.

Türkiye’de sürdürülebilirliğe verilebilecek bir diğer örnek, Multinet Up’ın doğa dostu sanal kart uygulamasıdır. Daha yeşil bir çevre hedefiyle plastik kullanımını azaltmayı hedefleyen Multinet Up, fiziki kart uygulamasını azaltmayı hedeflemektedir. Bu sayede kartın üretimi ve lojistiği sırasında ortaya çıkan karbon emisyonu azaltılarak sürdürülebilir çevreye katkı sağlanmıştır. Dijital yöntemlerle bulunan çözümler, sürdürülebilirliğin kıymetli örnekleri arasında sayılabilir.

Sürdürülebilirliğin devamlılığı için bireysel çabaya da vurgu yapan örnekse geri dönüşüm faaliyetleridir. Özellikle ev atıklarının dönüştürülebilir ürünlerle karıştırılmadan ayrılması, toplum geneline yayılan örneklerden biridir. Günümüzde Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’deki birçok kent, atıkların evlerde ayrılmasını teşvik eder. Bu sayede atıklar arasında ayrıştırma yaparken kullanılan enerjiden dahi tasarruf edilmesi sağlanır. 

Dünyada Sürdürülebilirlik Örnekleri Nelerdir?

Dünyada sürdürülebilirlik örneklerine bakıldığında hemen hemen her alanda bir dönüşüm projesi olduğu söylenebilir. Bu noktada dünyada örnekleri parmakla gösterilen sürdürülebilirlik projelerini takip etmek ve desteklemek gerekir. Büyük kurumların başlattığı sürdürülebilirlik kampanyaları dışında da birçok proje bulunur. Örneğin plastiğin hayatın her alanında bu denli fazla kullanılmasından rahatsızlık duyan ürün tasarımı öğrencisi, bir proje geliştirmiştir. Biyolojik olarak parçalanabilen su şişesi oluşturmak için Ari Jónsson, Agar isimli jelatini kullanmıştır. Kolaylıkla şekil verilebilen ve suyun olmadığı zamanlarda dağılan Agar, plastik kullanımını büyük ölçüde azaltacak projeler arasındadır.

Sürdürülebilirliğin Kriterleri Nelerdir?

Sürdürülebilirliğin kriterleri, hangi alanda uygulamalar yapılacağına göre değişiklik gösterebilir. Sektörel bazda kriterler belirlenebileceği gibi sürdürülebilirlik türleri arasında da bu temellerde farklılıklar olabilir. Fakat her biri benzer amaca hizmet ettiği için kimi üst başlıklar hâlinde kriterler netleştirilir. Sürdürülebilirlik uygulamalarının kriterleri; yönetişim, dünya, insan ve refah temelli politikalar belirlemek olarak özetlenebilir.

Hayatın Her Alanına Uygulanabilen Sürdürülebilirliğin Önemi Nedir?

Sürdürülebilirlik, günümüzde giderek çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Kaynakların akıllıca kullanılması olarak özetlenebilecek bu kavram, her açıdan yaşamın devamlılığını amaçlar. Politikaların her biri, sürdürülebilirliğin etrafında şekillendirilirse çevrenin korunmasından ekonomik kalkınmaya kadar birçok hayati noktanın temeli sağlam olur. Kültürel mirasın korunması anlamını da taşıyan sürdürülebilirlik adımları, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler.

İş Ortamında Sürdürülebilirliği Sağlamak İçin Neler Yapabilirsiniz?

İş yerinde sürdürülebilirliği desteklemenin farklı birçok yöntemi bulunur. Enerji tasarrufu ilk akla gelenlerden olsa da buna gerekli özenin gösterilmesi için kimi adımlar atılmalıdır. Tercih edilen eşyaların doğa dostu olması, güneş ışığını iyi şekilde alan ofislerin tercih edilmesi, enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca geleneksel işlemlerin yerini dijital çözümlerin alması da iş ortamında sürdürülebilirliği sağlayacak önemli adımlar arasındadır. Kâğıt kullanımını sınırlayarak bilgisayar ortamında işlerin tamamlanması dahi sürdürülebilirliğe katkı olarak gösterilebilir.

MultiGift ile Çalışanlarınızı Sürdürülebilir Yöntemlerle Ödüllendirin

Dijital çözümlerin ön planda olduğu bir politikayla sürdürülebilir yöntemler ödüllendirildiğinde devamlılık sağlanabilir. Sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan politikanızı güçlendirmek adına MultiGift Kurumsal Sanal Hediye Kartı’nı kullanarak siz de birçok açıdan sürdürülebilir yaşama destek olabilirsiniz. Hem çalışanlara hem de şirketlere sağladığı kolaylıklar, sürdürülebilir yöntemlere verilebilecek örnekler arasındadır.

Market alışverişlerinde de geçerli olan MultiGift Kurumsal Hediye Kartı, Kurban ve Ramazan Bayramı zamanında da aynı yardımın etkili olmasını sağlar. Ayrıca bu dönemlerde dağıtılan erzak kolilerinin getirdiği çevresel yük, dijital çözümle ortadan kaldırılmış olur. Tüm bunların yanı sıra çalışanlarınız, ihtiyaçları dâhilinde alışveriş yapacağı için de kullanılmayacak ürünler, atık olmaktan kurtulur. Bu sayede sürdürülebilir bir yöntemle çalışanlarınıza gerekli zamanlarda destek olma ve onları ödüllendirme şansı yakalarsınız.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
10 Kârlı İş Fikri
Kendi İşini Kurmak İsteyenler İçin 10 Kârlı İş Fikri
Bulut Bilişim Nedir?
Bulut Bilişim Nedir, Kimler Kullanır?
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.