Sevk İrsaliyesi Nedir ve Nasıl Düzenlenir?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

22.10.2020
4 Dakika Okuma Süresi

Ticaretle uğraşan herkes, birçok resmî belge ile uğraşır. Üretim ya da ürün satışı yapan firmalar, hizmet sektörüne göre daha fazla belgeyle uğraşmak zorundadır ve bu belgeler arasında adını en fazla duyduklarımızdan biri sevk irsaliyesidir. Multinet Up olarak bu yazımızda “Sevk irsaliyesi nedir?” ve “Sevk irsaliyesi nasıl düzenlenir?” gibi sorularını yanıtlarını paylaştık.
 

Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk irsaliyesi, ticari bir malın bir yerden başka bir yere nakledilirken, bu malla ilgili bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlayan belgedir. Sevk irsaliyesi temelde malı, yola çıktığı mükellefi ve ulaşacağı müşteriyi belirtir özellikte, resmi bir belgedir.

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Sevk irsaliyesi temelde malı, göndericiyi ve alıcıyı tanımlar nitelikte bilgiler içermelidir. Bu bilgiler;

  • Belgenin sevk irsaliyesi olduğuna dair ibare
  • Noter tasdik mühür şekli
  • Sevk irsaliyesine konu olan malın miktarı ve cinsi
  • Sevk irsaliyesini düzenleyen kişinin; adı, soyadı, işletmedeki unvanı, iş adresi, vergi numarası ve dairesi ile ilgili bilgi
  • Sevk irsaliyesine konu olan malı alacak olan kişinin; adı, soyadı, adresi, eğer varsa vergi dairesi numarası ve hesap numarası
  • Malın, taşıyıcıya teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası
  • Sevk irsaliyesini düzenleyenin, malı taşıyanın ve teslim alan kişilerin imzaları

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

Sevk İrsaliyesi Zorunlu Bir Uygulama mıdır?

Sevk irsaliyesi, düzenlenmesi zorunlu bir belgedir. Taşınan mal; satıcı tarafından taşınıyorsa, satıcı tarafından; alıcı tarafından taşınıyorsa, alıcı tarafından sevk irsaliyesi düzenlenir. En az 3 nüsha olarak düzenlenmesi gereken sevk irsaliyesinin 2 nüshası malı taşıyan araçta bulunmak zorundadır. 3 nüshadan az düzenlenen ya da taşıyıcıya 1 nüsha olarak verilen sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılır. Sevk irsaliyesinde belge düzenleme tarihi ve malın sevk tarihi ayrı ayrı yer almalıdır. Her iki tarih aynı olsa bile, yine de ayrı ayrı belirtilmeleri gerekmektedir. Nüsha sayısı gibi, tarihlerin herhangi birinin ya da her ikisinin eksik olması durumunda da sevk irsaliyesi hiç düzenlenmemiş kabul edilmektedir. Bu nedenle, belirttiğimiz bu noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Burada dikkat edilmesi gereken konu, sevk irsaliyesine konu olan malların, nakil işlemi yapacak olan araçta bulunuyor olmasıdır. Sevk irsaliyesi kesilmiş olan mallar taşıyıcı araçta bulunmuyorsa hem alıcı hem de satıcı her bir irsaliye için ayrı ayrı ceza ödemek durumunda kalırlar.
 

Sevk İrsaliyesi ile Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Her iki belgenin kullanım amaçları birbirinden farklıdır. Sevk irsaliyesi, bir malın taşıma işlemi için düzenlenirken, fatura o malın satışı için düzenlenir. Bu nedenle, sevk irsaliyesi fatura yerine ve fatura da sevk irsaliyesi yerine kullanılamaz.

Not: Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonraki 7 gün içerisinde fatura düzenleme zorunluluğu vardır.
 

Tedarik yönetimi; stok, depo ve satın alma gibi konularda çeşitli bilgiler içeren yazılarımıza Multinet Up Blog sayfamızdan ulaşabilir, güncel ve faydalı konuları blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Submitted byburakaon22.10.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık