Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

23.07.2020
5 Dakika Okuma Süresi

Şirket Aracı Muayenesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bildiğiniz gibi motorlu taşıtların tamamı, ruhsat türüne göre değişen süreler içerisinde araç muayenesi yaptırmak zorundadırlar. Araç muayene süresi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken nokta, aracın ruhsatında “ticari” ya da “otomobil” ibarelerinden hangisinin olduğudur. Binek otomobiller, ilk 3 yaştan sonra her 2 yılda bir kere araç muayenesine girerken; ticari araçlar her yıl araç muayenesine girmek zorundadırlar. Multinet Up olarak bu yazımızda, şirket araçlarının muayenesi için gerekli evraklar konusuna açıklık getirdik.

Araç Muayenesi İçin Gerekli Evraklar

Aşağıda sıralamış olduğumuz evraklar, tüm araçlar için gerekli olan evraklardır ve şirket aracı ya da şahıs aracı farkı gözetmeksizin, araç muayenesine getirilmeleri gerekmektedir.

 • Trafik Tescil Belgesi (Ruhsat): Aracın kimliği konumunda olan trafik tescil belgesi, muayene sırasında mutlaka yanınızda bulunmalıdır. Eğer araç yeni satın alınmışsa ve ruhsatı henüz hazırlanmamışsa, bu süreçte geçerli olan ve noter tarafından düzenlenen “EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge” ile muayene işlemi gerçekleştirilebilir.
 • Trafik Sigortası: Tüm motorlu araçlar için yasal zorunluluk olan trafik sigortasının tarihi geçmiş olan araçlar muayeneye alınmamaktadır. Bu nedenle, araç muayenesine gelmeden önce trafik sigortasını yaptırdığınıza emin olun.
 • LPG/CNG Kullanılan Araçlar: Muayeneye girecek olan LPG/CNG sistemli araçların yakıt tankının üzerindeki etikette yer alan bilgilerin rahat bir şekilde okunur olduğuna emin olun. Ayrıca, bu tür araçların muayenesi sırasında “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” yanınızda bulunmalıdır.


Shell Türkiye premium distribütörü Multinet Up ile filo yönetimi çok pratik. Taşıt tanıma sistemi, yaygın şube ağı ve daha fazlası MultiPetrol’de! Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.


 

Şirket Araçlarının Muayenesi İçin Gerekli Ek Evraklar

Taşıtı muayeneye götürecek olan kişinin T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerin herhangi birinin bu kişinin yanında bulunması gerekir.

Yetkilendirme Belgesi: Çalıştığınız şirkete ait bir aracı muayeneye getireceğiniz zaman, şirketin temsil ve ilzama yetkili kişisi tarafından imzalanmış yetkilendirme yazısına ihtiyacınız olacaktır. Alacağınız olan yetkilendirme yazısının tarihi (Eğer belgede geçerlilik süresi belirtilmemişse) önemli değildir. Yani, birkaç yıl önce hazırlanmış bir yetkilendirme yazısı ile de muayene işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Belgenin üzerinde düzenlenme tarihi olması yeterlidir.
 

 • Yetkilendirme Belgesinde Dikkat Edilecek Hususlar:
  • Yetkilendirme yazısı üzerinde geçerlilik tarihi belirtilmişse, yazı ancak bu tarihler arasında geçerli olur.
  • Yetkilendirilen kişi ya da kişiler şirket çalışanı ise, yetkilendirme belgesinde bu kişinin ya da kişilerin şirket çalışanı olduğu ifade edilmelidir.
  • Yetkilendirme belgesi birden fazla araç için ve birden fazla çalışan adına düzenlenecekse, hangi aracın hangi çalışan tarafından muayeneye götürüleceği açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • Aracı ya da araçları muayeneye götürecek kişi ya da kişilerin isimleri, soy isimleri ve T.C. kimlik numaraları belgede yer almalıdır.
  • Hazırlanacak olan yetkilendirme belgesinde şirket unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi numarası ile birlikte yazıyı imzalayan kişinin kimlik bilgileri açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • Muayene tarihinde geçerli olan imza sirküleri, yetki belgesi ile birlikte bulundurulmalıdır.
  • Aracı muayeneye getiren kişinin şirket çalışanı olduğunu gösteren belgenin de muayeneye getirilmesi gerekmektedir.
    

Noter Onaylı Vekalet: Şirket araçlarının muayenesi için gerekli olan yetkilendirme belgesi yerine, noter onaylı vekalet de kullanılabilmektedir. Noter onaylı vekalet, ilgili araç muayeneden başarılı bir şekilde geçene kadar geçerliliğini korur.

Finansal Kiralama Yolu ile Kullanılan Araçlar İçin Gerekli Belgeler

Yukarıda bahsettiğimiz yetkilendirme belgesi, aracı kiralayan kuruluşun yetkilisi tarafından düzenlendiği takdirde, şirket çalışanı araç muayenesini gerçekleştirebilir.

Şirket Yetkilisi ya da Ortağı Tarafından Muayeneye Getirilecek Araçlar İçin Gerekli Belgeler

Şirket yetkilileri ya da ortakları araç muayenesi işlemini gerçekleştireceklerse, şirket kaşesi altında kendi adlarına imzalayacakları yetki belgesini yanlarında bulundurmalıdırlar.

Submitted bymultinet-hoston23.07.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık