notification-announcements

Duyurular

 

Tediye makbuzu nedir?

Tediye Makbuzu Nedir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

İşletmelerin muhasebe süreçlerini doğrudan ilgilendiren ödemelerin kaydı firmanın mali tablosunun takip ve kontrolü açısından büyük önem taşır. Elden yapılan ödemelerde makbuz düzenlenmesi gerekir. Ödeme şekli çek veya nakit olan işlemlerde ödemeyi gerçekleştiren firmaların bu meblağı resmi olarak kayıt altına alması zorunludur. Bu sebeple bu tür ödeme şekilleri için işletmeler tarafından tediye makbuzu ve tahsilat makbuzu gibi belgeler düzenlenir. 

Tediye Makbuzu Ne İşe Yarar?

İşletmelerin sık sık kullandığı belgelerden biri olan tediye makbuzu,bir hizmete karşılık yapılan ödemenin ispatı amacıyla düzenlenen bir belgedir. Tediye makbuzu ile ödemeyi gerçekleştiren kişi, işletmeye ve sorumlu olduğu kişilere karşı bu ödemenin yapıldığını ispatlar.

Tediye Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tediye makbuzu sayesinde bir firma tarafından yapılan ödemeler şirket içinde kayıt altına alınırken bu ödemeye resmiyet kazandırılmış olur. Bu sebeple tediye makbuzunun muhasebese işlemlerde önemi oldukça büyüktür.

Değerli bir evrak olması nedeniyle tediye makbuzu kesilirken dikkat edilmesi gereken ve makbuzun üzerinde yer alması gerekli bilgiler şu şekildedir:

 • Tediye makbuzu ibaresi
 • Makbuzun düzenlendiği tarih (kesim tarihi)
 • Makbuzun seri numarası
 • Ödemeyi alan kişiye ait bilgiler (Parayı alanın adı, soyadı ve imzası)
 • Ödemeyi yapan kişiye ait bilgiler (Parayı verenin adı, soyadı ve imzası)
 • Makbuzu kesen firmaya ait bilgiler (İşletmenin unvanı, adresi, telefonu vb.)
 • Tahsilat şekli
 • Ödeme tutarının hem yazı hem de sayı cinsinden yazılmış bilgisi, paranın ne kadar olduğu
 • Ödeme tutarının para birimi cinsinden bilgisi
 • Ödeme çek ile yapılmışsa çekin ait olduğu banka ve çek numarası
 • Tahsilatın cinsine göre değişen banka, şube, hesap numarası, çek numarası ve çek tarihi gibi bilgiler

Tediye Makbuzu ve Tahsilat Makbuzu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tediye makbuzu ve tahsilat makbuzu sıklıkla birbiriyle karıştırılan ancak aslında birbirinden farklı amaçlara yönelik iki tip belgedir.

Bu iki makbuzun karıştırılmasının asıl sebebi ise aynı konu dahilinde kesilmelerine ihtiyaç duyulmasıdır. Her iki makbuz da iki firma arasında bir mal veya hizmet satın alımının gerçekleşmesi durumunda gündeme gelmektedir.

En kısa tabirle tediye makbuzu alıcı tarafın, tahsilat makbuzu ise satıcı tarafın kestiği makbuzlardır. Yani makbuzu düzenleyen kişiye göre fark oluşmaktadır. 

Tahsilat makbuzu, bir firmaya bir mal veya hizmet satışında bulunan başka bir firmanın alacağına karşılık düzenlediği belgedir. Buna karşılık tediye makbuzu, bir firmadan bir mal veya hizmet alımında bulunan tarafın bu alıma karşılık yapmış olduğu ödemeyi belgelemek amacıyla hazırlanır.

Tahsilat makbuzunda parayı alan firma kısmı ile makbuzu kesen firma kısmı aynıyken tediye makbuzunda parayı ödeyen firma kısmı ile makbuzu kesen firma kısmı aynıdır.

Tediye Makbuzunu Kim Düzenler?

Tediye makbuzu, bir mal veya hizmet satın alımı gerçekleştiren firma tarafından bu hizmete karşılık yaptıkları ödemeyi ispatlar nitelikteki belgedir. Bu belgeyi düzenleyen, ödeme yapan yani para verip mal/hizmet satın alan taraftır. Kısacası tediye makbuzunu para veren firma keser. 

Tediye Makbuzunun Aslı Kimde Kalır?

Tediye makbuzu çift nüsha olarak hazırlanan bir evraktır. Üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup boş kalan yerlerin üzeri çizilir. Makbuzun aslı belgeyi düzenleyen tarafta yani ödeme yapan firmada kalırken, örnek nüshası karşı tarafa yani hizmeti veren işletmeye iletilir.

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

 

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Gider Pusulası Nedir?
Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?
Stopaj Hesaplama
Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? [2024 İçin Güncellendi]
kdv iadesi nedir
KDV İadesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.