notification-announcements

Duyurular

 

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Multinet Up
İnsan Kaynakları 7 Dakikalık Okuma Süresi

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına göre belirli bir ödeme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Stajyer maaşları her yıl bu zorunluluğa göre belirlenir ve işletmeler söz konusu ücreti ödemekle yükümlü kılınır.

Öğrenimine devam eden ya da yeni mezun olan pek çok kişi bir iş deneyimi veya spesifik bir alanda yeterlilik kazanmak için stajyer olarak faaliyet gösterir. Söz konusu deneyim, kariyer yolculuğuna başlangıç sağlayan geçici işler olarak nitelendirilebilir. Peki, stajyer maaşı 2024 yılı için ne kadar oldu?

Staj Nedir?

Staj, bir kişinin öğrenim hayatı içerisinde herhangi bir mesleğe yönelik aldığı tüm teorik bilgilere ek olarak meslek özelinde bilgisini artırmak ve alanında deneyim sahibi olmak için profesyonel koşullar altında çalışmasını kapsayan süreçtir. Staj süreci içerisinde bir kurum veya kuruluşun, bir veya birden fazla biriminde yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak çalışılması gerekir. Ayrıca bu tür işlerin kapsamında yer alan görevler, şirkete, sektöre ve staj türüne bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. 

Staj, kısaca uygulamalı öğrenme dönemi olarak tanımlanabilir. Genellikle meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencilerinin aldıkları eğitimi uygulamalı olarak görebilmelerini desteklemek amacıyla yapılan programlardır. Eğer bir staj üniversite döneminde veriliyorsa yarı zamanlı, tatil sürelerinde veriliyorsa tam zamanlı olur. 

Stajyer Nedir? 

Öğrendiği mesleki bilgileri uygulamalı ortamlarda deneyimleyerek kendini kariyer planladığı alanda geliştiren kişiye stajyer adı verilir. Teorik olarak gördüğü eğitimin yanında stajını gerçekleştiren öğrenciler, sorumluluk sahibi olma, iletişim becerilerini geliştirme ve kariyer planlama fırsatı bulabilir. Stajyerlik gönüllü veya zorunlu olarak icra edilebilmektedir.

Stajyer Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Stajyerlerin maaş hesaplaması, staj yapılan dönem için geçerli olan aylık net asgari ücret baz alınarak yapılmaktadır. Ayrıca net asgari ücret baz alınmaktadır. Buna göre iş yerlerinde “Stajyer Maaşı = Net Asgari Ücret x %30” formülü ile hesaplanabilir. 

Bu ücret, bir stajyere ödenebilecek minimum tutardır. İşletmeler arzu ederlerse stajyere hesaplanan bu tutarın üzerinde bir ücret de verebilirler. Kısaca staj maaşı hakkında bilgi verdiğimize göre işverenler için bilinmesi gereken diğer noktalara bakabiliriz. 

2024 Yasal Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2023 Aralık itibarıyla asgari ücrette %49’luk artış sağlanarak rakamlar güncellenmiştir. Buna göre asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL’dir. Bu nedenle de stajyer maaşı da güncellenmiştir. 

Yeni stajyer maaşı, 2024 yılında net asgari ücretin 1/3’üne tekabül eden 5.100,64 TL olarak güncellenmiştir. Stajyer maaşını hesaplarken “17.002,12 TL x 0.30= 5.100,64 TL” formülünden yararlanabilirsiniz.  

Burada bilinmesi gereken önemli bir husus daha bulunur. Yasal stajyer maaşı olarak bilinen ücret, çırak ve aday çıraklarını da kapsar. 

Mühendislik fakültesi öğrencileri için 2024 stajyer maaşı 5.950,74 TL’dir. Kalfalık yeterliliği kazanan mesleki eğitim kurumlarının son sınıf öğrencileri için ise stajyer maaşı 8.501,06 TL’dir. Kısaca özetlemek gerekirse 2024 yılı stajyer ücretleri şöyledir:

2024 Stajyer Ücretleri

Tür

Ücret

Stajyer Ücreti

5.100,64 TL

Çırak ve Aday Çıkar Ücreti

5.100,64 TL

Kalfa Ücreti

8.501,06 TL

Mesleki Eğitim 12. Sınıf Öğrencisi Staj Ücreti

8.501,06 TL

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Staj Ücreti

5.950,74 TL

Tüm tutarlar minimumdur. İşletme olarak stajyerlere daha yüksek ücretler verebilirsiniz. Ayrıca stajyerler için yan hak olarak yemek ücreti vermeniz mümkündür. Yemek ücreti için MultiNet yemek kartını tercih etmeniz durumunda ise binlerce TL tasarruf edebilirsiniz. 

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx

Stajyer Maaşı Devlet Desteği Ne Kadar?

Stajyer maaşlarına işletmede çalışan personel sayısına göre devlet desteği yapılmaktadır. Çalışan personel sayısı, devletin ödeyeceği desteğe belirleyici etken olmaktadır. 25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ışığında stajyer maaşı devlet katkısı şu şekilde belirlenmiştir: 

  • Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişiden azsa stajyer maaşının 2/3’ü kadar devlet desteği yapılır. 
  • Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişi ve üzerinde ise stajyer maaşının 1/3’ü kadar devlet desteği ödemesi işletmelere yapılmaktadır.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenecek tutarın tamamına devlet desteği uygulanır. Diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören veya işletmelerde staj yapacak öğrencilere verilecek destek miktarı söz konusu iş yerlerinde çalışan kişi sayısına göre değişebilir. 
 

İşletmenin Stajyerler Hariç Çalışan Sayısı

Ücret

20’den Azsa Ödenen Devlet Desteği

3.400,42 TL

20’den Fazlaysa Ödenen Devlet Desteği

1.700,21 TL

Meslek Liselerinde Staj Parası Ne Kadar?

Devlet, işsizlik fonu kapsamında mesleki eğitime destek verir. Bunun için işletmelere stajyer almaları konusunda çeşitli teşvikler sağlanır. 2024 yılı için belirlenen staj ücreti 5.100,64 TL’dir. 12. sınıfta olan meslek lisesi öğrencileri için ise bu tutar 8.501,06 TL’dir. 

Zorunlu Staj Maaşı Ne Kadar?

Bazı mesleki eğitim merkezlerinde yükseköğretim kurumları, öğrencilerin mezun olması için stajlarını tamamlamalarını zorunlu kılmıştır. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücret tutarının yüzde 30'u tutarında ücret ödenmelidir. Buna göre işletmeler için zorunlu stajyer maaşı 5.100,64 TL’dir. Meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencilerine şart koşulan zorunlu stajlarda stajyerin sigorta primleri okul tarafından karşılanır. 

Gönüllü Stajyer Maaşı Ne Kadar?

Gönüllü staj, öğrencilerin deneyim kazanmak ve mesleki gelişimlerini pekiştirmek adına yaptıkları çalışmalardır. Öğrenciler bireysel olarak başvuruda bulunarak kabul aldığı kurum ve kuruluşlarda gönüllü olarak stajlarını yapabilir. Gönüllü staj yapan kişi, diğer çalışanlardan farksızdır. Dolayısıyla gönüllü stajyer maaşı, en az asgari ücret tutarında olmalıdır. 

Stajyer Maaşı Ne Zaman Ödenir?

Stajyer çalıştırma sürecinde maaş ödemeleri belirli bir düzen içinde gerçekleşir. Devlet kurumlarında staj yapan kişiler, genellikle her ayın 15’inden 20’sine kadar maaşlarını alırlar. Özel sektörde ise stajyer maaşları, genellikle her ayın 10’una kadar ödenir. Bu ödemeler, stajyerlerin katılım gösterdikleri kuruma ve sektöre bağlı olarak değişebilir. Stajyerler, maaşlarını düzenli aralıklarla alarak çalışma deneyimlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilirler.

Stajyer Öğrencilere Maaş Vermek Zorunlu mu?

Staj zorunluluğu olmayan ve gönüllü olarak staj yapan öğrenciler için devlet katkısı ödemeleri yapılmamaktadır. Bu öğrencilere yapılacak olan staj ödemelerinden işletmeler sorumludur. Stajyer öğrenciler 3 grupta incelenebilir: 

  • Stajı okul tarafından zorunlu tutulan
  • Staj yapması okulu tarafından uygun görülen
  • İsteğe bağlı staj yapan

Çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenleyen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre staj türü ne olursa olsun bütün stajyer öğrencilere staj yaptıkları dönem boyunca maaş ödenmesi zorunlu tutulmuştur. 

Stajyerler için SGK Belge Kodu Nedir?

Staj yapacak kişinin staj yapacağı yerde çalışmaya başlamadan önce mutlaka sigorta girişinin yapılması gerekmektedir. İş başı yapmadan önce kişinin sigortası başlamalıdır. Stajyerlerin sigortalı işe giriş bildirgesinde "07-Çırak" veya "19-Stajyer" kodları kullanılmaktadır. İşten çıkış aşamasında ise "05-Belirli iş sözleşmesinin sona ermesi" kodu ile işlem yapılır.

Stajyer Kaç Saat Çalışır?

Stajyerlerin çalışma koşulları, mesai saatleri ve yasal hakları 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu noktada staj konusu alan ve staj türü belirleyici unsur olarak kabul edilir. Zorunlu staja tabi tutulan lise öğrencilerinin çalışma süresi haftada 3 günü aşmayacak şekilde planlanmalıdır. Aynı kapsamda faaliyet gösteren üniversite öğrencileri ise haftada 6 gün 45 saati aşmayacak şekilde zorunlu stajlarını tamamlayabilir. 

Stajyerler isteğe bağlı olarak işverenin onayı doğrultusunda fazla mesai yapabilir. Bu durumda yapılan fazla mesainin ücreti işveren tarafından stajyere ödenecektir. Staj gören öğrenciler, kendi istekleri dışında fazla mesai yapmaya zorlanamaz. Sanayi sektöründe staj yapmakla yükümlü olan 18 yaşından küçük stajyerler saat 22.00 itibarıyla çalıştırılamaz. 4857 sayılı iş kanununun 73. maddesi ile, “Sanayiye ait işlerde on sekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır.” şeklinde açıkça beyan edilmiştir. 

Yasal Stajyer Çalışma Koşulları Nasıl?

Yasal stajyer çalışma koşulları, staj türüne göre değişiklik gösterir. Ancak her ne olursa olsun, işletmeler tarafından stajyer maaşının ödenmesinin hukuki olarak zorunlu kılındığı unutulmamalıdır. İşverenlerin tıpkı diğer çalışanlarına olduğu gibi stajyerlere de eşit davranma konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. Stajyer çalışanlar dâhil olmak üzere tüm çalışanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasal düşünce sebeplerinden ötürü ayrımcılık yapılamaz.

İşverenler, istihdam edecekleri stajyer için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işletmeler, stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür.

İşletmelerin Stajyer Çalıştırması Zorunlu mu?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'na göre, 10 veya daha fazla personel istihdam eden işletmeler, çalışan sayısının %5'ini aşmamak kaydıyla mesleki ve teknik eğitim öğrencilerine staj imkânı sunmak zorundadır. Bu düzenleme, öğrencilere beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim fırsatları sağlamayı amaçlar. İşletmeler, her yıl Şubat ayında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla bu yükümlülüklerini İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve ilgili Yüksek Öğretim Kurumları'na bildirir.

Stajyer çalıştırma zorunluluğu, işletmelerin 10 veya daha fazla personel çalıştırmaları durumunda geçerli olup bu yerlerin öğrencilere yönelik eğitim birimi kurmaları gerekmektedir. Bu birimde, alanında ustalık seviyesinde eğitim alacak ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğreticiler veya eğitici personel görevlendirilmelidir.

Stajyer çalıştırma yükümlülüğü, cari yılın Ocak ayında bildirilen personel sayısı üzerinden hesaplanır. Öte yandan yaz döneminde faaliyet gösteren işletmeler için Temmuz ayı dikkate alınır. Vardiya usulü veya mevsimlik faaliyet gösteren işletmelerdeyse gündüz vardiyasında veya çalışılan mevsimdeki personel sayısı esastır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirlerin tam sayıya tamamlanması gerekir.

Zorunlu Çalışma Stajı Nedir?

Meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin mezun olabilmesi için şart koşulan zorunlu stajlarda stajyerin sigorta primleri okul tarafından karşılanmaktadır. Zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin %30’u ödenmek zorundadır. Stajyere verilen staj maaşından herhangi bir yasal kesinti yapılmamaktadır. 

Yaz Dönemi Stajı Nedir?

Bu staj türü üniversite öğrencilerinin yaz döneminde kendilerini mesleki olarak geliştirmeleri için zorunlu tutulan stajdır. Teknik uygulama gerektiren lisans bölümü öğrencileri yaz aylarında bu stajı tamamlamak durumundadır. Staj süresince stajyerin sigortası okul tarafından karşılanırken işletme stajyere minimum net asgari ücretin %30’u ödenmek zorundadır.

Gönüllü Staj Nedir?

Okulu tarafından herhangi bir staj koşulu bulunmayan, mesleki açıdan tecrübe edinmek adına yaz veya kış aylarında kendi isteğiyle staj yapmak isteyen stajyerlerin yaptığı gönüllü stajlarda öğrenciler normal bir çalışan olarak görülür. İşletmelerde sigortasız yani kayıt dışı işçi çalıştırılamayacağı için gönüllü stajyerlere işletme tarafından sigorta girişi yapılması zorunludur. Ayrıca stajyere maaş olarak en az asgari ücret tutarında ödeme yapılması gerekmektedir. Gönüllü stajyerlerin alacağı maaşlardan tüm yasal kesintiler normal çalışanlardaki gibi uygulanır ve kesilir.

Stajyerlere Yemek Ücreti Verilmesi Zorunlu mu?

Stajyerlere yemek ücreti verilmesi, yan haklar kapsamında değerlendirilmelidir. Kamu kurumlarında staj yapan öğrenciler, stajları süresince yemek yardımından ücretsiz olarak faydalanabilir. Ayrıca hastanelerde staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları günlerle sınırlı olmak üzere yemek servisinden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

Multinet Up Çözümleri ile Çalışanlarınıza Benzersiz Avantajlar Sunabilirsiniz!

Birbirinden avantajlı fırsatlarla dolu olan Multinet Up dünyasında şirket giderlerinizi etkin şekilde yönetmek için pek çok farklı çözümden yararlanabilirsiniz. İşletmenize verimlilik, kolaylık ve esneklik kazandıran hizmetler sayesinde şirketinizin büyümesi hız kazanır. Multinet Up’a üye olarak modern teknolojilerinin sunduğu tüm avantajları kolayca iş hayatınıza taşıyabilirsiniz. 

MultiNet Yemek Kartı ile çalışanlarınıza seçme özgürlüğü, şirketinize ise tasarruf imkânı sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınız MultiNet yemek kartını hem market hem de restoran harcamalarında dilediklerince kullanabilir. Üstelik bu sayede şirket personellerine 35.000’i aşkın noktada alışveriş yapma özgürlüğü tanımanız mümkün olur. Dilediğiniz tutarda bakiye kullanımı sağlayabilir, çalışan başına büyük oranlarda tasarruf sağlayabilirsiniz. 

Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı unvanına sahip olan MultiGift Hediye Kartı, çalışanlara ve şirketlere önemli avantajlar sağlar. Bayram, yılbaşı ve özel gün hediyeleri ile performans ve kıdem ödülleri gibi ödemeleriniz için MultiGift hediye kartını kullanabilirsiniz. Bu sayede çalışanlarınız tek bir kart üzerinden binlerce hediye seçeneğine ulaşırken şirketinizin de %45’e varan oranlarda tasarruf sağlaması mümkün olur.

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Liderlik Becerisi
Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi
Etkili İletişim Nedir?
Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?
İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?
İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.