Geriye ve İleriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesilebilir mi?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

11.12.2023
5 Dakika Okuma Süresi

E-Arşiv Fatura sistemi, faturaların elektronik ortamda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan bu elektronik belge, zaman ve maliyet açısından önemli ölçüde tasarruf sağlar. Pek çok işletmenin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile yürürlüğe giren sisteme geçişi 2020 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır. 

Çeşitli düzenlemelerle kapsamı her sene genişletilen e-Arşiv Fatura, pek çok firma için yeni bir uygulama olduğundan sisteme dair bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. Geriye ve ileriye dönük e-Arşiv Fatura kesimi, her ölçekten işletme için merak konusudur. Multinet Up olarak bu yazımızda ileriye ve geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenlemeye dair önemli noktalara değindik. 

E-Arşiv Fatura Sistemi Nasıl Çalışır?

E-Arşiv Fatura sisteminin formatı ve veri standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenir. Bahsi geçen belge, geleneksel bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri içerir. Satıcı ve alıcı arasındaki gönderim, GİB üzerinden gerçekleştirilir. Uygulamaya kayıtlı olan mükellefler, alım-satım yaptıkları mallar ya da ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları elektronik ortamda düzenlemekle yükümlüdür. 

Standarda uygun olarak düzenlenen belgeler, e-Arşiv Fatura sistemi sayesinde gönderen ile alıcı arasında güvenli şekilde iletilir. Dijital ortamda düzenlenen faturalarda bir hata olması hâlinde iptal veya itiraz hakkı kullanılabilir. Ayrıca söz konusu belgelerin arşivlenmesi de aynı şekilde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. 

Geçmiş Fatura Nasıl Görüntülenir?

Geçmiş fatura görüntüleme işlemi, e-Arşiv Fatura sistemi üzerinden yapılabilir. Düzenlediğiniz faturaların takibini ve elektronik ortama aktarılan belgelerinizi görüntüleme işlemini yapmak istiyorsanız, e-Arşivler GİB üzerine firmalara gitmediği için ancak firma faturayı mail olarak atarsa karşı firmaya ulaşır ve karşı taraf faturayı görebilir. Firma kendi kestiği faturayı görmek için de kendi kestiği sistemden faturaya ulaşır ki bu da firma bazında farklılık gösterir.

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Nasıl Kesilir?

Alıcı ya da satıcı tarafın henüz e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmadığı bir tarihte fatura düzenlemesi durumuna sıkça rastlanır. Böyle durumlarda ilgili tarihlere ait faturalar reddedilebilir. Ayrıca ilgili faturayı düzenleyen işletmelere vergi usul cezası da uygulanabilir. GİB sunucuları üzerinden iletilen tüm faturalar ilgili kurum tarafından takip edilir. Yasal olarak taraflar yalnızca sisteme dâhil oldukları tarihten itibaren e-Arşiv Fatura düzenleyebilir. E-Arşiv Fatura geriye dönük olarak düzenlenmiş olsa da sistem üzerinden gönderilebilir; ancak söz konusu belgelerin hukuken geçersiz olduğu bilinmelidir. 

Vergi Usul Kanunu’na göre ürün teslimatının yapıldığı; yani sevk irsaliyesi düzenlenen satışlarda teslimat tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde e-Arşiv Fatura düzenlenebilir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi düzenlenmez. Dolayısıyla fatura hizmet verildiği an kesilmelidir. 

Kaç Gün Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesilebilir?

7 gün kuralı, geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenleme için de geçerlidir. Bu faturalar için geçerli olan bir başka şart ise belgenin düzenlendiği tarih ile satış işleminin gerçekleştiği zaman aralığında başka bir fatura kesilmemiş olmasıdır. Gerekli koşullar sağlandığında e-Arşiv Fatura geriye dönük olarak kesilebilir. Vergi Usul Kanunu uyarınca geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenleme süresi, işlem gerçekleştikten sonraki 7 gün ile sınırlıdır. 

Geriye Dönük E-Arşiv Fatura Kesmenin Cezası Nedir?

Geriye dönük e-Arşiv Fatura kesilmesine yönelik yasal çerçeve, Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenmiştir. Buna göre 7 günlük e-Arşiv Fatura düzenleme süresinden sonra kesilen faturalar geçersiz sayılır. Geriye dönük e-Arşiv Fatura düzenlemenin cezası, 2023 yılı için 2,200 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca faturada gerçek miktardan farklı meblağlara yer verilmesi veya elektronik ortamda oluşturulması zorunlu kılınan belgelerin kâğıt olarak hazırlanması gibi durumlarda da özel usulsüzlük cezası kesilir. 

E-Arşiv Fatura 7 Günlük Süre Nasıl Hesaplanır?

Geriye ve İleriye Dönük E-Arşiv Fatura

E-Arşiv Fatura geriye dönük olarak hazırlanmak istendiğinde 7 günlük süreyi hesaplama aşamasında akıllarda birtakım soru işaretleri oluşabilir. İşleme dair detaylar Vergi Usul Kanunu’nun 18. maddesinde “Süre hafta veya ay olarak belirtilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde biter” şeklinde açıkça ifade edilmiştir. 

E-Arşiv fatura geriye dönük düzenleme işlemi için öngörülen azami 7 günlük süre hesabında faturanın kesildiği gün hesaba katılmaz. Yani e-Arşiv Fatura kesimini takip eden günden itibaren yedinci iş gününün mesai saati bitimine kadar ilgili belgeyi düzenleyebilirsiniz. 

İleri Tarihli E-Arşiv Fatura Kesilebilir mi?

İşletmelerin ileri tarihli e- Arşiv Fatura kesmesi teknik olarak mümkün değildir. Faturalarda belirtilen tarihlerin kontrolü, GİB tarafından detaylı şekilde yapılır. Dolayısıyla belgenin ileri bir tarih için düzenlendiği tespit edilirse fatura geçersiz sayılır.  

Multinet Up Hizmetleri ile İşletmenizin Giderlerini Kontrol Altında Tutun!

Multinet Up çözümleri, şirketlere maliyetlerini azaltma ve giderlerini kontrol altında tutma imkânı sunar. Çok yönlü Multinet Up hizmetleri sayesinde çalışanlarınızın motivasyonunu ve şirket verimliliğini artırmanız mümkün hâle gelir. MultiAvantaj Kurumsal Fırsatlar kapsamında işletmenizin operasyonel giderlerini azaltacak hizmetlerden özel fiyatlarla yararlanabilirsiniz. Multinet Up üyesi iş yerleri, tüm ihtiyaçlarını anlaşmalı toptan ticaret noktalarından ve tedarikçilerden karşılayabilir. 

Türkiye’nin dört bir yanında 1,000’den fazla Shell istasyonunda şirketinizin yakıt ihtiyacını karşılayabilir, işletmenizin giderlerinden tasarruf etmenin keyfini çıkarabilirsiniz. MultiPetrol Yakıt Kartı, kusursuz hizmet ve mükemmel müşteri deneyimi sunan bir akaryakıt çözümüdür. Dilerseniz şirketinize tasarruf sağlayan Multinet Up çözümleriyle vakit kaybetmeden tanışabilirsiniz.  

Submitted byeda.ozyildirimon11.12.2023

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık