notification-announcements

Duyurular

 

leasing nedir? leasing avantajları

Leasing Nedir ve Leasing’ten Kimler Yararlanabilir?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 3 Dakikalık Okuma Süresi

Leasing, işletmelerin faaliyetlerinde kullanmak üzere sahip olmak istediği malların kiralama yoluyla elde edilmesidir.

Leasing firmaları bu malları işletme adına satın alır, işletmelere kiralar. Anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri leasing sayesinde öz kaynak ve kredi kullanmadan bu malların kullanım hakkını elde ederek karlılıklarını ve verimliliklerini artırabilirler.

Bir üretim işletmesinde üretim makinası, bir diş hekiminin muayenehanesindeki ekipmanlar, çiftçilerin kullandığı tarım araç ve gereçleri hatta ofislerdeki yazıcılara kadar çeşitli mallar leasing kapsamına alınabilir.

Proje bazlı iş yapan işletmeler kullandıkları makina ve ekipmanları leasing ile alarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirler.

Leasing Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Leasing sözleşmelerinin süreleri Hazine Bakanlığı’nın izin verdiği bazı durumlar hariç en az 4 senedir.

İşletme almak istediği malı leasing şirketine bildirir ve bir ödeme planı hazırlanır. İşletme bu ödeme planın kabul ederse proforma fatura ve gerekli evrakları leasing şirketine verir ve noter onaylı leasing sözleşmesi imzalar, şirket de satıcıya ödemeyi yapar. Satın alınan mal en fazla iki yıl içerisinde kiracıya teslim edilmek zorundadır.

Leasing sözleşmesi boyunca malın sahibi leasing şirketidir ancak kullanım hakkı kiracıdadır.

Sözleşme sona erdiğinde malın kullanım hakkı da sona erer. Eğer sözleşmede belirtilmişse kiracı belli bir ücret karşılığında ya da bedelsiz olarak malı şirketten satın alabilir.

Leasing sözleşmesi boyunca sözleşmede belirtilmemişse kiracı malı başkasının kullanımına veremez ya da devredemez. Leasing firması sözleşme süresince geçerli olmak üzere kiralanan malı sigortalamak zorundadır. Sigorta primlerinin ödemesi kiracının sorumluluğunda olur. Sözleşme süresince mal zarar görürse sigortanın karşılamadığı kısmı kiracı karşılar.


Leasing’in Avantajları Nelerdir?

 • İşletmeler yatırım yaparken nakit ve nakit benzeri varlıklarını korumak amacıyla leasing’i tercih edebilirler.
 • Orta ve uzun vadeli esnek ödeme planı sayesinde işletmeler öz kaynaklarını ve finansman kapasitelerini başka yatırımlara ayırabilirler.
 • Sabit ve uzun zamana yayılan leasing ödemeleri banka kredisi ile satın almadan daha avantajlı olduğundan işletmelerin finansal olarak tercih sebebidir.
 • Banka kredisi ya da öz kaynaklar ile satın almalarda KDV oranı %18 ve %8 olabilirken, leasing ile yapılan alımlarda çoğu malda KDV oranı %1 olarak belirlenir.
 • Leasing sözleşmeleri ve leasing için alınan teminatlara ait işlemler her türlü vergiden muaftır.
 • Sözleşme bitiminde kiracı malı almak isterse devir işleminde harç ödemesinden de muaftır bu da leasing ile kiralamayı kredi ile satın almaktan daha avantajlı hale getirir.
 • Kiracı, kiralanan mal için amortisman ayırabilir ve bunu gider olarak gösterebilir.
 • Leasing’te satın almayı leasing firması yaptığından ve malın kullanım hakkı kiracıda olmasına rağmen sahibinin leasing firması olması sebebiyle vade ve faiz konusunda banka kredilerinden daha avantajlıdır.
 • Leasing’in finansal ve muhasebesel avantajlarının yanı sıra operasyonel avantajları da vardır. Satın alma süreçlerini leasing firması yöneteceği için işletmeler iş yükünden kurtulmuş olur.
 • Kiralanan mal ithal edilecekse nakliye bedeli, gümrük bedeli ve sigorta bedeli gibi yan bedeller de “tam leasing sözleşmesi” kapsamında yer alabilir.
 • Finansal kiralama (leasing) muhasebe, vergi ve finansal açılardan geleneksel satın almadan daha avantajlıdır ve daha kolaydır.
 • Kiralamak istediğiniz ürün ile ilgili bankanıza veya leasing şirketlerine başvurarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
ERP Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?
Dropshipping Nedir?
Dropshipping (Stoksuz E-Ticaret) Nedir, Nasıl Yapılır?
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.