notification-announcements

Duyurular

 

Cari hesap nedir?

Cari Hesap Nedir? Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 6 Dakikalık Okuma Süresi

Cari hesap kavramını anlamak, takibini ve yönetimini yapabilmek, bir işletmenin temel ihtiyaçlarındandır. Cari hesap sayesinde şirketinizin alacak ve borçlarını görebilir, bunun takibini yaparak mali durumunuzu raporlayabilirsiniz. Hızlı ve kolay cari hesap takibi yapmak için kullanabileceğiniz birçok araç mevcuttur. Google aramasıyla kolayca ulaşabileceğiniz araçlarları kullanarak cari hesaplamalarınızı kolayca yapabilirsiniz. 

Şirket Raporlarına Yardımcı Cari Hesap Nedir?

Cari hesap, şirketinizin müşteri ve tedarikçileriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kaydedildiği alandır. Şirketiniz adına bir tahsilat yaptığınızda fatura kesersiniz. Aynı şekilde tedarikçinizden mal veya hizmet aldığınızda da fatura oluşturursunuz. Özellikle devamlı müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz bu alışverişlerin her birini ayrı ayrı ödemeniz zor olabilir. Cari hesap sayesinde ödenecekleri kalem kalem ayırır ve alacak - borç şeklinde raporlarsınız. Günü geldiğinde borçlarınızı öder ve alacaklarınızı tahsil edersiniz. Böylece mali işlemlerinizi herhangi bir karışıklıkla karşılaşmadan tamamlayabilirsiniz. Üstelik cari oran hesaplamasıyla şirketinizin bir yıldan kısa vadeli borçlarını görmeniz mümkün olur. 

Cari Hesap Sözleşmesi Nedir?

Cari hesap sözleşmesi, sürekli ticari ilişki içinde olan iki taraf arasında imzalanır. Mutabakat olarak da bilinen bu sözleşme sayesinde şirketinizin borçlu olduğu diğer kuruluşla arasındaki alışverişin tüm bedelini, belli bir tarihte ödeyebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz diğer şirket de size olan borcunu aynı tarihte öder. Böylece alacak - verecek takibi ve bütçe planlaması kolaylaşır. Sürekli para akışının ortaya çıkaracağı sorunlarla karşılaşma riskiniz azalır.

Borç Takibi Sağlayan Cari Dönem Nedir?

Cari dönem, içinde bulunulan zaman dilimini temsil eder. Bir başka ifadeyle mali açıdan yürürlükte olan dönem demektir. Şirketlerin içinde bulundukları cari dönemin sonunda vergileri ödemiş, borçlarını kapatmış ve alacaklarını tahsil edebilmiş olmaları gerekir. Bu anlamda cari dönem, bütçenizi kısa vadeli olarak planlamanıza ve borç takibi yapmanıza yardımcı olur.

Cari Hesap Borcu Ne Demektir?

Cari hesap borcu, şirket olarak satın aldığınız mal veya hizmet için taahhüt ettiğiniz tutardır. Bu mal veya hizmeti aldığınız şirketle cari hesap sözleşmesi yaptıysanız söz konusu tutarı hemen ödemezsiniz. Böylece ödeyeceğiniz tutar, borç olarak cari hesabınıza yazılır. Cari hesap ekstresinde dönemsel borçlarınızı görmeniz ve takip etmeniz mümkündür. Aynı şekilde mal veya hizmeti satan taraf olduğunuz alışverişler de söz konusudur. Bu durumda ilişki içinde bulunduğunuz kuruluş da size bir taahhütte bulunur. Dolayısıyla cari dönem içinde çoğunlukla aynı anda hem borçlu hem alacaklı konumunda olursunuz. Böylece cari hesap borcunuzu alacaklarınızı da göz önünde bulundurarak değerlendirebilir ve ödeme planınızı buna göre hazırlayabilirsiniz.

Cari Bakiye Ne Demek?

“Cari hesap bakiyesi nedir?”, muhasebe hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin kafasını kurcalayan sorulardan biridir. Cari hesap bakiyesi, temelde alacak ile verecek arasındaki farkı gösterir. Dolayısıyla borç ve alacak bakiyelerini içerir. Borç bakiyesi, şirketinizin ödeyeceği toplam tutarı gösterir. Alacak bakiyesinde ise diğer şirketlerden tahsil edeceğiniz tutar kayıtlıdır. Başka bir deyişle cari bakiye, alışveriş ilişkisi içinde bulunan her iki tarafın birbirine karşı borçlu veya alacaklı olma durumlarını belirtir. Aynı zamanda borç ve alacak tutarlarını gösterir.

Cari Oran Nedir?

İşletmelerin hesaplarında dönen ve duran varlıklar mevcuttur. Kısa vadeli yatırımlar, dönen varlıklardır. 1 yıldan daha uzun vadeli yatırımlar ise duran varlıklar olarak isimlendirilir. Cari oran, şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılamak konusundaki yeterliliğini ölçer. Bir anlamda cari oran, şirketin sahip olduğu sermaye; yani varlık göstergesidir.

Varlık Göstergesi Olan Cari Oran Nasıl Hesaplanır?

Şirket sermayesinin yeterliliğini ölçmek, cari hesap işlemleri arasında önemli yer tutar. Cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli yatırımlara bölünmesiyle hesaplanır. Çıkan sonuç değerlendirilir. Ülkemizde 1,5 ila 2 arasında bir değer makul görülmektedir. Cari oranı 1’den küçük çıkan şirket, ne yazık ki yeterli varlığa sahip değildir. Bu oranı makul seviyede tutabilmek için düzenli ve doğru bir cari hesap takibi yapmanız gerekir. 

Cari Hesap Takibi Nedir?

Cari hesap takibi, devamlı ticari ilişki içinde bulunduğunuz şirketlerle aranızdaki alacak ve borçları görmenize yardımcı olur. Bu sayede güncel harcamalarınızı düzenlemeniz mümkündür.  Üstelik cari hesap takibi, yalnızca güncel mali durumu değil, geçmişteki raporları da gösterir. Böylece şirketinizin hesaplarını, dönemlik olarak karşılaştırabilir ve gelişim sağlayabilirsiniz. Geçmiş raporları inceleyip hangi koşullar sağlandığında yükseldiğinizi belirleyerek aynı şartları oluşturabilirsiniz. Düşüşe geçtiğiniz dönemleri tespit ederek benzer durumlar tekrar oluştuğunda aynı adımları atmaktan kaçınabilirsiniz. Bu sayede şirketinizin geçmişini, bugününü ve geleceğini şekillendirmek için kullanmanız mümkün olur.

Cari Hesap Takibi Nasıl Yapılır?

Cari hesap takibi yapmak için kullanabileceğiniz birçok araç mevcuttur. Cari hesap defteri, bu araçlardan ilkidir. Üç bölümden oluşan deftere cari hesap alacağı, borçları ve vergi ödemelerinizi kaydetmeniz gerekir. Fakat bilgiler güncellendikçe, yeni işlemler gerçekleştikçe ve alışveriş ettiğiniz şirketlerde değişiklikler yaşandıkça bu defteri kullanmanız zorlaşır. Çünkü bir şirket için başlangıçta ayırdığınız alanı genişletmeniz gerekebilir. Yazmış olduğunuz bir bilgiyi değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer benzer sebeplerle fiziki bir defter tutmakta zorlanırsanız Excel programını kullanabilirsiniz. 

Excel programında cari hesap kartları oluşturarak her bir müşteri için ayrı alan açmanız önemlidir. Sanal ortamda çalıştığınız için Excel programı üzerinde değişiklik yapmak, defter tutmaktan çok daha kolaydır. Ancak Excel programı da çoğu zaman yalnızca kayıtları düzenlemek konusunda yardımcı olabilir. Sorunsuz bir hesap takibi için tek başına yeterli değildir. 

Günümüzde farklı hesap takip araçlarıyla tüm bu işlemleri hızlandırmak mümkündür. Özenle hazırlanan bu muhasebe yazılımları, özellikle büyük şirketlerin tercihidir. Küçük bir işletme sahibiyseniz, muhasebe işlemlerini tek başınıza yürütmek istiyor ama hata yapmaktan korkuyorsanız yine söz konusu araçları kullanmanız mümkündür.

Özgün Cari Kodlar Ne İşe Yarar?

Muhasebede hesabını tuttuğunuz her cari karta bir kod atamanız gerekir. Cari hesap kodu, bu kartları temsil eder. Bu kodlar, şirketinizin ilişki içinde olduğu tüzel veya şahıs firmalarına kolayca ve hızla ulaşmanızı sağlar. Özgün cari kodları, kendi anlayabileceğiniz şekilde belirleyebilir ve özel bir gruplandırma ile filtreleyebilirsiniz. Bu sayede hesap yönetim süreci pratik hâle gelir. İlişki içinde bulunduğunuz şirketlerin bilgilerini hızla güncelleyebilirsiniz. Benzer isimler taşıyan şirketler hakkındaki bilgilerin karışmasını önleyebilirsiniz. Özgün cari kodlar sayesinde hesap yönetim sürecini sorunsuz yürütmeniz mümkün olur.

Cari Hesap Takibini Kim Yapar?

Cari hesap takibi, ön muhasebe işlemlerinden biridir. Dolayısıyla cari hesap takibini, şirketinizin muhasebecisi yapar. Ancak bu durum, şirketinize ve iş hacminize göre değişebilir. Örneğin küçük bir şirkete sahipseniz hesap takibini işletme sahibi olarak doğrudan kendiniz de yapabilirsiniz. Zira cari hesap takibi için kullanabileceğiniz son derece hızlı ve güvenilir programlarla bu işi halletmeniz mümkündür. Takip işlemi için daha yetkili birini arıyorsanız fakat resmî muhasebeciniz yoksa uygun gördüğünüz bir personeli, bu pozisyon için görevlendirebilirsiniz. Küçük işletmelerde cari hesap takibi için tek personel yeterli olmaktadır. Daha büyük iş hacmiyle çalışıyorsanız bir muhasebe departmanı oluşturmanız şirketinize fayda sağlar.

İşletmeler için Cari Hesap Yönetimi Neden Önemlidir?

Cari hesap yönetimi, en basit ifadeyle şirketin gelir ve giderlerinin görülmesi açısından büyük önem taşır. Cari hesap yönetimi sayesinde dönemsel olarak varlıklarınızın size ne getirdiğini veya şirketinizden ne götürdüğünü tespit edebilirsiniz. Varlıklarınız ile borçlarınızı oranlayarak sermaye durumunuzu takip edebilirsiniz. Alacaklarınızı gününde tahsil edebilirsiniz. Böylece şirketiniz adına daha doğru adımlar atmanız mümkün olur. 

Cari hesap kayıtlarını incelemek, bir anlamda şirketinizin maddi durumunun fotoğrafını çekmektir. Bu fotoğrafa uzaktan bakmak, mevcut durumu objektif şekilde değerlendirmenize yardımcı olur. Cari hesap yönetimi sayesinde geleceğe dönük planlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Yeni yatırımlar yapmak veya küçülmeye gitmek gibi kararları güvenle alabilirsiniz. Böylece şirketinizi doğru zamanda büyütebilir, duraklamanız gerektiğinde koruyabilirsiniz. Cari hesap yönetiminde sorun yaşayan şirketlerde nakit akışı sağlamak zordur. Bu şirketler, ileriki süreçlerde daha büyük sorunlarla savaşmak zorunda kalabilir. MultiNet Up’ın listelediği en iyi muhasebe programlarından birini kullanarak cari hesap yönetimini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede şirketiniz adına en doğru kararları almayı başarırsınız.

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.