notification-announcements

Duyurular

 

Huzur Hakkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Huzur Hakkı Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Huzun hakkı kavramı iş dünyasında her geçen gün daha sık kullanılmaya başlanan kavramlardan bir tanesidir. Huzur hakkı temelde bir şirkette belirli pozisyonlardaki kişilere yapılan bir ödeme olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, şirketler için “Huzur hakkı nedir?” kadar kimlere ödendiği ve nasıl hesaplandığı sorularının yanıtları da büyük önem taşıyor. Bu yazımızda sizler için huzur hakkının ne olduğunu ve nasıl hesapladığını ayrıntılarıyla açıkladık.

Huzur Hakkı Nedir?

Şirket ortaklarının, müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kanun çerçevesinde düzenlenmiş belirli sorumluluk ve yükümlülükleri bulunuyor. Huzur hakkı ise söz konusu sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ilgili kişilerin karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak için belirlenen maddi karşılık olarak tanımlanıyor. Huzur hakkı yalnızca hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsıyor ve çeşitli değişkenlere bağlı olarak ödenebiliyor.

Huzur hakkı şirketler tarafından ödenen bir ücret olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de Gelir Vergisi Kanunu üzerinden hesaplanarak vergi dairesine ödeniyor. Kâr payı ödemesinin yanı sıra huzur hakkı ödemeleri de gider olarak gösterilebiliyor. Ancak bunun için kâr dağıtımı ve huzur hakkı ödemesinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketlerin ana sözleşmeleri ve genel kurul kararları çerçevesinde uygulanması gerekiyor.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Huzur hakkı ödemesi şirket türüne bağlı olarak şirket içinde farklı pozisyonlarda yer alan kişilere yapılıyor. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerine yapılırken; limited şirketlerde müdür sıfatına sahip ortak ve müdür olmayan ortaklara yapılıyor. Huzur hakkı tutarı, gerçekleştirilen her toplantı başına ya da gün, ay veya yıl üzerinden ödenebiliyor.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Şirketlerin huzur hakkı ödemesini yapabilmesi için öncelikle şirketlerin ana sözleşmelerinde yer verilmesi veya genel kurul kararı olarak alınması gerekiyor. Huzur hakkı ödemesi yapılırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır ve vergi dilimleri göz önünde bulundurulur. Gelir vergisi dilimleri ve tutarları her sene farklılık gösterdiği için sabit ve geçerli bir huzur hakkı ücreti belirlemek mümkün olmuyor. 2024 yılı gelir vergisi tarifesi ücret gelirine göre şu şekildedir:

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

%20

870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası

%40

Damga vergisinin oranı huzur hakkı hesaplama sürecinde de binde 7,59 olarak alınıyor. Ücretin net ödenmesi durumunda gelir vergisi tarifesi oranlarına göre brütleştirilerek vergi hesaplanması yapılabiliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse 2024 Ocak ayı dönemi için brüt 100.000 TL’lik bir huzur hakkı ödemesinin hesabı şu şekilde oluyor:

Huzur Hakkı (Brüt Tutar)

100.000 TL

Gelir Vergisi Tutarı

15.000,00 TL

Damga Vergisi Tutarı

759,00 TL

Huzur Hakkı (Net Tutar)

84.241,00 TL

Yukarıda görüldüğü üzere huzur hakkı 100.000 TL brüt tutarda hem %15'lik ilk gelir vergisi dilimi hem de damga vergisi bulunuyor. Böylece huzur hakkı net tutarı 84.241,00 TL olarak belirleniyor.

Huzur Hakkı Hesaplamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Şirketlerin huzur hakkı verebilmesi için şirketin esas sözleşmesinde belirtilmesi veya karar defterinde sunulması gerekiyor. Bu karar noter tasdiki gerektirmese de özellikle çok ortaklı şirketlerde itiraz olması durumuna karşın tescil edilmesi uygun bir çözüm olarak görülüyor.

Huzur hakkı ödemelerinin, şirketlerin mali yapısına uygun ve makul olması gerekiyor. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında mali yapıya uygun olmayan huzur hakkı ödemelerinin gerçekleşmesi durumundaysa şirketlere cezai işlem uygulanabiliyor. Bu nedenle, şirketler kârlı ise ve şirket hesabından nakit çıkışı yapılırsa ilgili tutar huzur hakkı olarak, geri kalanı ise kâr payı olarak alınabiliyor.

Huzur Hakkı Vergilendirmesi

Huzur hakkı ücret sınıfına girdiği için asgari geçim indirimine tabi oluyor ve ilgili bordro düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Muhtasar beyannamede huzur hakkının, vergisinin beyan edilmesi de gerekiyor. Bu sayede, geçici vergi hesaplanırken huzur hakkı gider kalemi olarak kullanılabiliyor. Huzur hakkının gider kalemi olarak kullanılması beraberinde çeşitli vergi avantajlarını da getiriyor.

Huzur Hakkı Gider Olarak Gösterilebilir mi?

Huzur hakkı olarak ücret alındığından %15’ten %40’a uzanan dilimler dahilinde vergilendirilebiliyor ve söz konusu tutar gider kalemi olarak kaydedilebiliyor. Gider olarak kaydedildiğinde vergi avantajından faydalanılabiliyorken, kâr payı alındığından gider olarak gösterilme imkanı bulunmuyor.

Sermaye şirketlerinde para çekme durumunda kurumlar vergisine ek olarak %15 stopaj ödenmesi gerekiyor. Şirketten alınan ücret huzur hakkı olarak alınması durumunda ise gelir vergisi dilimlerinde vergilendirme yapılabilir ve gider olarak gösterilebilir. Bu ücretin gider olarak gösterilmesi durumunda vergi avantajlarından da faydalanılabiliyor. Bu sayede, belirlenen ücret yıllık veya geçici kurumlar vergisi tutarlarından ve şirket kârından da düşürülebiliyor.

Huzur Hakkının Vergi Cezası Var mı?

Huzur hakkı hem Türk Ticaret Kanunu hem de Gelir Vergisi Kanunu gibi kanun çerçevesinde düzenleniyor ve hesaplama işlemi yapılıyor. Bu nedenle şirketlerin huzur hakkı içeriği ve süreci hakkında gerekli bilgilere sahip olması oldukça önemlidir. Herhangi bir cezai işlemle ile karşılaşmamaları adına huzur hakkı ödeme süreçlerini uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Aksi halde, şirketler finansal olumsuzlukların yanı sıra vergisel yükümlülükleri yerine getirmedikleri için gelir ve gider vergilerine yönelik uygulanan cezai işlemlerle karşılaşabilirler.

Şirketlerin kanunlar çerçevesinde belirlenen huzur hakkı ödemeleri gibi yükümlü oldukları tüm vergi ve muhasebe süreçlerini uygun bir şekilde yürütmeleri gerekir. Huzur hakkı gibi şirketlerin vergi ve muhasebe süreçlerine yönelik pratik ve faydalı bilgiler için Multinet Blog sayfasını ziyaret edebilir ve yarıca avantajlı Multinet Up çözümlerini keşfederek iş süreçlerinin etkinliğini artırabilirsiniz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Gider Pusulası Nedir?
Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?
Stopaj Hesaplama
Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? [2024 İçin Güncellendi]
kdv iadesi nedir
KDV İadesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.