notification-announcements

Duyurular

 

Muhasebe Kodu Nedir?

Muhasebe Kodları Nelerdir?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe

Muhasebe, ticari faaliyette bulunan işletmelerin tüm finansal süreçlerini kayıt altına alma, sınıflandırma, raporlama ve analiz etme ile görevli kişilerin veya kurumların yararlandığı sistemli bilgiler bütünüdür. Tüm işletmeler, ölçeği fark etmeksizin muhasebe kaydı tutmakla yükümlüdür. Gelir-gider, tahsilat, cari hesap takibi gibi tüm finansal işlemler ön muhasebe birimi tarafından yapılır. Ön muhasebe söz konusu takipleri gerçekleştirirken genel muhasebe ise daha çok ödemelerle ve finansal tablolarla ilgilenir. 

Muhasebeciler, tüm bu görevleri doğru ve sistemli bir şekilde yerine getirebilmek için bazı uygulamalardan ve yöntemlerden yararlanır. Bunların başında muhasebe programları ve özel kodlar gelir. Muhasebe kodları, verilerin sınıflandırılmasını ve sonrasında söz konusu kayıtlara pratik bir şekilde ulaşılmasını sağlar. Bir şirketin başta fatura, kasa ve banka ile ilgili günlük işleri, işletmenin mevcut muhasebe sistemine kaydedilir. Özellikle büyük şirketler, binlerce veri arasından aradığını kolayca bulabilmek için muhasebe kodlarına ihtiyaç duyar.  

Tek Düzen Hesap Planı Nedir?

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan ve belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeler tek düzen hesap planı olarak adlandırılır. Bu tür planlar, bir başka ifade ile devlet kurumlarınca resmîleştirilmiş hesap cetvelidir. Türkiye’de bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan tüm tüccarlar, 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe konulan yasa gereğince tek düzen hesap planını uygulamakla mükelleftir. Söz konusu plandaki kodların ve hesapların değiştirilmesi mümkün değildir; fakat işletmeler seçtiği belgeleri muhasebe kayıtlarında kullanabilir. 

Genel Muhasebe Kodları Nasıl Çalışır?

Genel muhasebe kodları, belirli bir mantık ve sistem çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu kodlar, sayısaldır ve içerisinde harf barındırmaz. Genel muhasebe kodları şu sisteme göre oluşturulmuştur: 

 • Hesap Kodunun İlk Rakamı: Hesap Sınıfı
 • Hesap Kodunun İkinci Rakamı: Hesap Grubu
 • Hesap Kodunun Üçüncü Rakamı: Büyük Defter Hesabı 

Bir şirketin finansal yönetimini verimli bir şekilde gerçekleştirmek için genel muhasebe kodlarını ve açıklamalarını bilmek gerekir. Bu noktada tek düzen hesap planına uygun defterin kanun uyarınca zorunlu kılındığını unutmayınız. Muhasebe kodları ile söz konusu plana uygun şekilde düzenlenen verilere daha pratik şekilde ulaşmanız mümkün hâle gelir. 

Muhasebe Hesap Kodları Ne İşe Yarar?

Muhasebe hesap kodları, iş takibini büyük ölçüde kolaylaştırarak şirketlere operasyonel açıdan avantaj sağlar. Ticari faaliyet gösteren şirketlerin muhasebe hesap kayıtlarını profesyonel bir şekilde yürütmesi oldukça önemlidir. Bu sayede şirket kârlılığının hesaplanması ve raporlanması da mümkün hâle gelir. Genel muhasebe kodlarından daha iyi faydalanabilmek için şunları bilmenizde fayda vardır: 

 • 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıları ile başlayan hesaplar bilanço ile ilgilidir. Bilanço hesabına veri işlemek için bu sayılardan biri başlayan seçenekleri değerlendirmelisiniz. 
 • 6 ile başlayan hesaplar gelir tablolarını içerir. 7 ile başlayanlar ise gider hesaplarıdır. 
 • 9 rakamı ile başlayan nazım hesapları, tali ve bilgi amaçlıdır. 

Genel muhasebe kodları, kasa, banka ve fatura ile ilgili işlemlerin sıralanmasına yardımcı olarak işletmelere zaman kazandırır. Öte yandan kayda alınan verilerin muhasebe takvimine göre günlük, aylık ve yıllık bazda sınıflandırılması da mümkün hâle gelir. Böylece işletmelere dair tüm finansal veriler düzenli şekilde muhafaza edilmiş olur. 

Muhasebe Hesap Kodlarını Kullanmanın Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Muhasebe kodları listesi, şirketlere mali şeffaflık ve güvenli erişim imkânı sunar. Yıl boyunca gerçekleşen tüm ticari faaliyetler, tek düzen hesap planı ile usule uygun şekilde korunur. Muhasebe kodları ile söz konusu verilerin sistematik bir şekilde sıralanması mümkün olur. Bu uygulamalar hem işletmelere hem de muhasebe birimlerine kolaylık sağlar.

Muhasebe Hesap Kodları Nelerdir?

Muhasebe hesap kodları, ilgili olduğu alana göre farklılık gösterebilir. Bu kodlar, tüm genel muhasebe sisteminin temelini oluşturur. Hesap kodlarını bildiğiniz takdirde tutulan kayıtların hangi hesaba aktarılacağını ya da nasıl takip edileceğini de kolaylıkla bulabilirsiniz. 

770 Muhasebe Kodu Nedir?

770, en çok kullanılan muhasebe kodlarından biridir. Bu koda bağlı olan 771, genel yönetim giderlerinin yansıtıldığı tabloları işaret eder. 772 ise yönetim giderlerinin farklarını gösterir. İşletmeye ait yönetim giderleri hesabını temsil eden 770 muhasebe kodu üzerinden pek çok iş takibi yapmak mümkündür. Bu muhasebe kodunun şu alanlarda kullanılır:

 • Şirketlerin personel gelir-gider tabloları
 • Yönetim fonksiyonları
 • İşletme organizasyonları
 • Kamu, güvenlik, hukuk ve büro hizmetleri
 • Kredi ve tahsilat hizmetleri

770 muhasebe kodlu hesaba gider yapıldıkça borç işlenir. Yapılan düzeltmeler ise hesaba alacak olarak kaydedilir. Söz konusu veriler dönem sonunda 771 yardımı ile 632 kodlu hesaba aktarılır. 

760 Muhasebe Kodu Nedir?

760 muhasebe kodu, şirkete dair pazarlama, satış ve dağıtım gibi süreçlerinin sınıflandırıldığı hesaplara yönlendirir. Bir ürünün stoklara girmesinden alıcıya teslim edilmesine kadar tüm işletme giderleri bu hesaba borç olarak kaydedilir. 761, pazarlama ve satış dağıtım giderleri yansıtma hesabıdır. 762 ise giderlerin farkının yansıtıldığı hesaba verilen kod numarasıdır. 

Bir malın satış sürecinde yapılan tüm giderler bu tür hesaplara işlenebilir. İşletmeler, dönem sonu geldiğinde 760 ile 761 hesaplarını karşılaştırır ve sonrasında kapatır. 761, pazarlama, satış ve dağıtım hesabı olan 631’e aktarıldıktan sonra kapatılabilir. 

320 Muhasebe Kodu Nedir?

Muhasebe kodlarından 320, satıcılara dair hesaplara yönlendirir. Bir işletmenin faaliyet alanı ile ilgili mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan; ancak senetsiz olan borçlarını bu tür hesaplardan takip etmek mümkündür. 320 muhasebe kodunun işlevleri şu şekilde sıralanabilir: 

 • Malların ve hizmetlerin alım-satımı bu hesaplarda izlenebilir. 
 • Satıcıları sınıflandıran kodlar arasındadır. 
 • Yalnızca senetsiz borçların izlendiği bir muhasebe kodudur.

Ortaklara, ana kuruluşa, iştiraklere ya da bağlı ortaklıklara olan senetsiz borçların mutlaka bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir. Borç doğdu ise hesaba alacak olarak işlenmelidir. Eğer alacak ödendiyse de hesaba borç olarak kaydedilir. 320’ye bağlı olan diğer kodlar; 321, 322, 326 ve 329’dur. Sık kullanılan muhasebe kodlarından biri olan 326, üçüncü kişilerden teminat olarak alınan depozitoların izlendiği hesaptır.  

Multinet Up Çözümleri Sayesinde İşletmenizin Giderlerini Kontrol Altında Tutun! 

Multinet Up, sunduğu avantajlı kurumsal çözümler ile yalnızca şirketlerin maliyetini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda firmaların operasyonel yüklerini de büyük ölçüde hafifletir. MultiCar+ Filo Çözümleri şirketinize; araç yıkama, HGS ve araç takip açısından büyük avantaj sağlar. 

Tüm çalışanlarınız MultiNet Yemek Kartı ile ister market isterse restoran harcamalarını özgürce yapabilirler. 35.000’i aşkın noktada geçerli olan MultiNet yemek kartı, işverenlere de vergi ödeme kolaylığı sunar. Bu sayede hem çalışanlarınıza seçme özgürlüğü tanıyabilir hem de şirketinize tasarruf sağlayabilirsiniz.  

Son olarak Multinet Up çözümleri ile muhasebe süreçleri kolaylaşır. Çünkü ister 1 ister 1000 çalışanınız olsun, tüm ödemeler tek bir fatura ile yapılır. Böylece ayda birkaç fatura ile 1000 çalışanın yan hak süreçleri yönetilebilir. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Gider Pusulası Nedir?
Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?
Stopaj Hesaplama
Stopaj Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır? [2024 İçin Güncellendi]
kdv iadesi nedir
KDV İadesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.