notification-announcements

Duyurular

 

Girişimcilerin Muhasebe Takvimi

Girişimcinin Muhasebe Takvimi

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Bir girişimin başarısını ve sürdürülebilirliğini etkileyen çeşitli faktörler bulunuyor. Bu faktörlerin başında ise bir işletmenin finans yönetimi üzerinde oldukça etkili olan muhasebeleştirme süreci geliyor.  Bu süreç ödemeler, beyannamelerin takibi, çalışan ücretleri ve daha pek çok hem iç işleyişe hem de hukuki kapsama yönelik faaliyetleri içeriyor. Bu nedenle, söz konusu faaliyetlerin düzenli ve zamanında gerçekleştirilmesi iş süreçleri ve hukukî açıdan önem taşıyor. Sizler için bu yazımızda, beyanname  türlerini açıklayarak girişimcilerin muhasebeleştirmesi gereken dönemsel faaliyetlere yer verdik.

Beyanname Türleri?

Beyanname kısaca bir konunun yazılı olarak bildirilme işlemi olarak tanımlanabilir. Kurumların maliye işleri, kamu ve vergi daireleri gibi farklı kullanım alanlarına göre düzenlemesi gereken belirli beyanname türleri bulunuyor. Beyannamelerin düzenlenmesi genellikle vergi ödemelerinin hem bildirimi hem de mükellefin borcunu düzenlemesi açısından yapılıyor. İlgili kurumlar tarafından vergi sorumlularına, mükelleflerine yönelik hazırlanan beyanname türleri şu şekilde listelenebilir:

Her Hafta Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Her hafta veya iki haftada bir, girişimciler daha çok iş ve operasyonel süreçlerin işleyişine yönelik faaliyetleri muhasebeleştirir. Söz konusu faaliyetlerin muhasebeleştirme işlemleri diğer faaliyetlere göre daha kısa sürse de giderler, nakit akışı, müşteri ve tedarikçi gibi işletmenin temel işleyişinde önemli rol oynayan unsurları içerir. Bir girişimcinin her hafta veya iki haftada bir yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Satış ve ödeme faturalarının kesilmesi.
 • Faturaların müşteri veya tedarikçilere iletilmesi veya iletilmek üzere arşivlenmesi.
 • Gerçekleştirilen tahsilatların girişinin yapılması.
 • Alınan çeklerin tarih kontrolü, tarihi gelmişse bozdurulması.
 • Fatura ve çek ödemelerinin tarih kontrolü, tarihi gelmişse ödenmesi.
 • Tedarikçi ödemelerinin tarih kontrolü, tarihi gelmişse ödemelerin yapılması.
 • Sonuçlanmamış tekliflerin takibinin yapılması.
 • Haftalık diğer işletme giderlerinin sınıflandırılması ve hesaplanması.

Her Ay Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Girişimcilerin daha geniş kapsamlı faaliyetleri aylık olarak gerçekleştirmesi, muhasebeleştirmesi ve değerlendirmesi gerekebiliyor. Her ay yapılması gereken faaliyetler arasında vergiler, çalışan maaşları, nakit akışı gibi hem işletme içi hem de hukukî işleyiş ile ilişkilidir. Bir girişimcinin her ay yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışan mesai ücretlerinin hesaplanması.
 • Çalışan maaş ve ek ücretlerinin takibinin yapılması.
 • SGK ödemelerinin yapılması.
 • Alış ve satış faturaları, günlük Z raporları, dekontlar gibi muhasebeleştirilen evrakların hazırlanması ve muhasebeye iletilmesi.
 • Vergi bulunmasa da KDV-1 Beyannamesi’nin hazırlanması.
 • Vergi bulunması durumunda KDV-2 Beyannamesi’nin alınması.
 • Vergi bulunması durumunda Damga Vergisi Beyannamesi’nin hazırlanması.
 • KDV ve muhtasar ödemelerin gerçekleştirilmesi.
 • Aylık nakit akışı, kâr ve bilanço verilerinin çıkarılarak değerlendirilmesi.
 • Aylık satış, envanter ve üretim raporlarının oluşturularak değerlendirilmesi.
 • Kredi kartı ve banka hesaplarını kontrol edilmesi.
 • Kasa defteri ve muhasebe hesaplarının uyumluluğunun kontrol edilerek işletme gelir ve giderlerinin teyit edilmesi.

3 Ayda Bir Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Bir girişimcinin aylık olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha kapsamlı görünümü 3 ayda bir yapılan faaliyetler sayesinde ortaya koyulabiliyor. Bir çeyrek niteliği taşıyan 3 ayda özellikle işletmelerin hedeflerine ve amaçlarına yönelik ilerleyişi hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bununla birlikte, aylık vergilendirmelere ek olarak belirli vergi çeşitleri de 3 ayda bir ödenmesi gerekiyor. Girişimciler tarafından 3 ayda bir yapılması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • 3 aylık verilmesi durumunda vergi bulunmasa da Muhtasar Vergi Beyannamesi’nin hazırlanması.
 • Vergi bulunmasa da Geçici Vergi Beyannamesi’nin alınması.
 • 3 aylık nakit akışı, kâr ve bilanço verilerinin çıkarılarak değerlendirilmesi.
 • 3 aylık satış, envanter ve üretim raporlarının oluşturularak değerlendirilmesi.

Her Yıl Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Girişimcilerin yıllık yapması gereken faaliyetler genellikle aylık ve üç aylık faaliyetlerin bir araya getirilmesine yöneliktir. Bu sayede, girişimin genel görünümüne ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığına yönelik bilgi elde edilebilir. Ayrıca, sonraki yılın hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayacak veriler sunar. Girişimcilerin her yıl düzenli olarak yapması gereken faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Vergi bulunmasa da Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin hazırlanması ve ödenmesi.
 • Yıllık bütçe planının hazırlanması.
 • Yıl sonu envanter raporlarının değerlendirilmesi ve envanter sayımının yapılması.
 • İşletmenin bir odaya bağlı olması durumunda oda aidatının ödenmesi.
 • Muhasebe defterinin noter tarafından onaylatılması.

Girişimlerin sürdürülebilirliği, finansal durumu ve gelecek başarılarında önemli bir rol oynayan, bu nedenle de girişimciler tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve muhasebeleştirmesi gereken dönemsel faaliyetleri yukarıda açıkladık. Girişimciler iş ve operasyonel süreçlerinin finansal yönetimine katkı sağlayacak belirli tasarruf yöntemlerine başvurabilir.

Girişimciler için Tasarruf Yöntemlerini Biliyor Musunuz?

Multinet Up sahip olduğu çözümler ile girişimcilerin çeşitli açılardan tasarruf etmelerini sağlıyor. Bu çözümlerden biri olan MultiNet Yemek Kartı ile girişimciler başta %100 vergi avantajı ve operasyonel kolaylıklar sayesinde hem belirli masraflardan hem de zamandan tasarruf edebilirler. MultiNet Yemek Kartı ile girişimcilerin elde edeceği diğer avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • 35.000’den fazla noktada geçerli olan MultiNet Yemek Kartı sayesinde çalışanların mekan ve yemek tercihlerinde özgür olması sağlanıyor.
 • Çalışanlar yalnızca mevcut bakiyelerini market, online market ve yemek ödemeleri için de kullanabilirler.
 • Girişimciler personel giderlerinden tasarruf edilebiliyor.
 • Online yönetim paneli sayesinde yemek harcamalarını kontrol edebilir, tüm süreç dijital olarak yönetebilir.
 • Muhasebeleştirme sürecinde ortaya çıkan iş yükünü ortadan kaldırabilir.
 • Çalışanlar MultiPay uygulaması sayesinde özel kampanyaları takip edebilir, harcama yaptıkça tüm üye işyerlerinde harcayabilecekleri TatlıPara kazanabilirler.

Girişimciler için hem bir tasarruf yöntemi olan hem de pek çok açıdan fayda sağlayan MultiNet Yemek Kartı ile tanışarak avantajlarından faydalanmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz!

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.