notification-announcements

Duyurular

 

İş Yeri Yemeğinin Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İş yeri Yemeğinin Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Multinet Up
Yemek Saati 5 Dakikalık Okuma Süresi

Satın alınan bir mal veya verilen hizmet karşılığında yapılan ödemeyi tutarı ile birlikte gösteren belge olarak tanımlanan fatura temelde bir işletmenin nereye ne kadar harcama yaptığını ve ne kadar ciro sağladığını gösterir. Yemek faturası ise basitçe işletmelerin çalışanlarına sağladığı yemek hizmeti sürecinde yaptığı harcamaları gösteren belge olarak tanımlanabilir. 

Her faturada olması gerektiği gibi yemek faturasında da bulunması gereken temel bilgiler faturanın düzenlenme tarihi, faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve numarası, satıcının kaşesi veya yetkili kişinin imzası, alıcının adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi numarası, satılan ürünlerin teslim tarihi ile irsaliye numarasıdır.

İşletmeler yemek hizmetini temelde tabldot, yemek ücreti veya yemek kartı seçeneklerinden biri ile gerçekleştirir. Her bir seçenek için yemek faturasının kesilme süreci farklılık gösterebiliyor. Bu noktada, işletmelerin vergilendirme ve finans yönetim süreçlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmeleri için aldıkları veya sağladıkları yemek hizmetine ait faturaların uygun şekilde kesilmesi ve muhasebeleştirme süreçlerine yönelik bilgilere sahip olunması oldukça önemlidir. Bu yazımızda sizler için yemek hizmeti alternatiflerine göre yemek faturasının nasıl kesildiğini açıkladık.

Tabldot Yemek Faturası

Kendi mutfağı bulunan ve çalışanlarına tabldot yemek sunan şirketlerin muhasebeleştirmesi gereken yemek faturası, hazırlanan tabldot yemekler için sağlanan temel malzemelerin faturalarıdır. Bu faturalar gıda ürünlerini toptan veya perakende olarak teslim eden işletmeler tarafından hazırlanır. Cumhurbaşkanı kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) listesinde yer alan ve %8 oranında KDV’ye tabii olan tüm ürünler 14 Şubat 2022 tarihi ile %1 oranında KDV’ye tabii tutulmuş ve bu sayede tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlenmiştir.

Tabldot servis ve catering gibi adlar ile yemek hizmeti veren işletmelerin ise fatura kesme sürecindeki KDV oranları farklılık gösteriyor. Söz konusu yeme içme hizmetleri gıda teslimi sayılmaz ve 2007/13033 sayılı BKK eki (II) listenin 24’üncü sırası kapsamında %8 oranında KDV’ye tabii kabul edilir.

Yemek Ücreti Faturası

İşverenler çalışanlarına yemekhane ve catering dışında günlük yemek hizmeti için nakdi bir yemek ücreti de verebilir. Bu noktada çalışanlara verilen ücretleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 103 ve 104’üncü maddelerine göre bordroya dahil edilir. Yemek hizmetinin çalışana nakdi ücret olarak sağlanması durumunda muhasebe kaydında SGK işveren hissesi, SGK işçi primi, gelir vergisi ve damga vergisi kalemleri de eklenir.

Yemek Fişi Faturası

Yemek fişleri, kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmeleri veya bu fişleri satan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde çalışanlara sağlanan yemek hizmetinin ilgili bedelinin ödenmesinde kullanılıyor. Yemek fişi kullanan şirketler SGK işveren primi, SGK işçi primi, gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutuluyor. Yemek ücreti yemek fişi kullanılarak ödenen hizmetler için yemek çeklerini satışa sunan işletmeler adına hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilgili faturanın düzenlenmesi gerekiyor. Bu süreçte, söz konusu fişlerin eksiksiz ve uygun bir şekilde biriktirilmesi oldukça önemlidir. Şirketlerin vergi usulsüzlüğü kapsamına girmemesi için söz konusu yemek fişlerinin eksik, kayıp veya hatalı olmaması gerekiyor.

Yemek Kartı Faturası

Yemek kartı hizmetinden faydalanan şirketler yemek fişi kullanımında olduğu gibi SGK işveren primi, SGK işçi primi, gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutuluyor. Yemek kartı hizmetini sağlayan firmaların yemek hizmeti alımında kullanılacak ücretlerin karta yüklendiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yemek kartını çalışanlara vermek için alan şirketler adına fatura düzenlenir. 

Yemek kartı sayesinde işletmeler muafiyet ve istisnalar kapsamında belirli bir finansal tasarruf sağlayabilir. Ayrıca yemek kartı hizmeti ile çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artırabilir.  

Son olarak yemek kartı uygulamasında yemek fişinde olduğu gibi fiş veya fatura biriktirme zorunluluğu yoktur. İşletme, hizmet sağlayan şirketten ödemeyi tek bir fatura ile alır, ekstra hiçbir işlem yapmadan süreci yönetmiş olur. 

MultiNet Yemek Kartı ile Kolay Fatura!

İşletmeler çalışan sayısı ve yer aldığı sektör farketmeksizin MultiNet yemek kartı sayesinde hem çalışan hem de işletme adına pek çok avantaj elde edebiliyor. Bu avantajlardan biri de ayda bir fatura ile tüm yemek harcamalarına yönelik faturalandırma iş yükünün ortadan kaldırılarak zamandan tasarruf edilmesidir. MultiNet yemek kartı ile işletmelerin sahip olabileceğin diğer avantajlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Yemek harcamalarında %100 vergi avantajı (SGK işveren hissesi, SGK işçi primi, gelir vergisi ve damga vergisi) sağlanabilir.
  • Çalışanlara yemek seçme özgürlüğünü tanıyarak memnuniyet ve motivasyonları artırılabilir.
  • Yemek harcamalarına ilişkin tüm kontroller online yönetim paneli üzerinden gerçekleştirebilir.
  • Yalnızca restoran, kafe, esnaf lokantalarında değil Mealbox, GetirYemek, YemekSepeti ve sürekli güncellenen üyelerden verilecek yemek siparişlerinde de kullanılabilir.
  • Fiziki ve online marketlerde yapılan harcamalarda kullanılabilir.
  • 5.000’den fazla TatlıPara noktasında harcama yapılarak ek bakiye kazanılabilir, bu bakiyeler tüm MultiNet üye iş yerlerinde kullanılabilir.

Hem çalışan hem de işletmelere yönelik MultiNet yemek kartı avantajlarından faydalanmak için  başvurunuzu hemen yapabilirsiniz!

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Yemek Ücreti Nasıl Hesaplanır
Yemek Ücreti Nasıl Hesaplanır ve Ne Kadar Olmalı?
Personel Yemek Giderleri Muhasebe Kaydı
Personel Yemek Giderleri Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?
yemek kartı nedir
Yemek Kartı Nedir? Yemek Kartı Avantajları Nelerdir?
Liderlik Becerisi

Başarılı Yönetimin Anahtarı: Liderlik Becerisi

Bir organizasyonun başarılı olmasında liderin payı yadsınamaz. Önder ve şef gibi anlamlara gelen lider, özetle yönetimden sorumlu olan kişidir. Ancak iş hayatında liderlik, bu tanımdan daha fazlasını ifade eder.

Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Becerileri İş Hayatında Neden Önemlidir?

Çalışanların hem kendi aralarında hem de yöneticileriyle düzenli etkileşim kurması bir hayli önemlidir. Zira iş hayatında etkili iletişim, pek çok başarının kapısını aralar. Örneğin anlaşmazlıkları ortadan kaldırır ve sorunların daha fazla büyümeden çözülmesine yardımcı olur.

İş Performansı Nasıl Değerlendirilir?

İş Performansını Nasıl Değerlendirilir?

İşletmeler için çalışan performansının önemli bir yeri vardır. İş kalitesini korumak ve gelişimi teşvik etmek gibi hedefler için personellerin durumunun düzenli aralıklarla incelenmesi gerekir. Performans değerlendirme aşamalarıyla çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilirsiniz.