notification-announcements

Duyurular

 

SGK İşe Giriş İşlemleri Nelerdir?

SGK İş Giriş İşlemleri Nasıl Yapılır?

Multinet Up
İnsan Kaynakları 5 Dakikalık Okuma Süresi

İşletmeler, çalışanlarının sosyal güvenceleri için gereken tüm işlemleri yapmak zorundadır. Bu bağlamda personelin işe başlama tarihinden son çalışma gününe kadar izlenmesi gereken prosedürler bulunur. İşe giriş bildirgesi de söz konusu prosedürlerden biridir. İşverenler, bu bildirgeyle çalışanlarının haklarını korur. 

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ne Demek?

SGK işe giriş bildirgesi, sigortalı olarak göreve başlayan çalışanın yasal işlemlerininin yapılmasıdır. Bir diğer ifadeyle, işverenin yeni personelinin haklarının güvence altına alınması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmasıdır. Bu bildirgeye dair esaslar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alır. İşverenler, ilgili kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasındaki (a) bendinde belirtilen çalışanları, sigortalılık başlangıç tarihinden en az 1 gün önce kuruma bildirmekle yükümlüdür.  

İşe Giriş Bildirgesi Neden Verilmelidir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara yönelik çeşitli haklar sunar. Bu sayede sigortalıların iş kazası ve diğer durumlarda çeşitli güvencelerden yararlanmaları mümkün olur. Fakat bu haklardan faydalanmak için öncelikle işverenin personeli adına SGK’ya başvurması gerekir. İşe giriş bildirgesinin teslim edilmesiyle çalışanın sigortalılık süreci resmî olarak başlar. Böylece personelin emeklilik primi ödemesi ve genel sağlık sigortası gibi sosyal güvencelere ulaşması da mümkün hâle gelir. 

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilir?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, SGK işe giriş bildirgesi verme süresine dair detayları açıkça ortaya koyar. Kanunun 6.maddesinin (I) bendi kapsamındaki çalışanlar için işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içerisinde bildirimde bulundurmak gerekir. Bu kapsamın dışında kalanlar için belirlenen bildirge süresi ise çalışanın işe başladığı tarihten itibaren 15 gündür. 

İşe giriş bildirgesinin verilme süresi için bazı istisnalar bulunur. Örneğin işe başlanan tarihin bir gün öncesi resmî tatilse bildirimin ilk iş günü içerisinde yapılması mümkündür. Pazartesi işe başlayacak çalışan için bildirgenin en geç saat 23.59’a kadar yapılması gerekir. Çalışmaya pazar günü başlayan personel için de en geç pazartesi 23.59’da bildirim yapılması zorunludur. 

İşe Giriş Bildirgesinin Geç Yapılması Durumunda Ne Olur?

5510 sayılı kanunda yer alan SGK işe giriş belgesi verme süresine uymayan işverenler için belirlenen bazı yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlar, çalışanların haklarını korumayı amaçlar. Kayıt dışı işçi çalıştırmayı ve bununla beraber gelen diğer yasal olmayan süreçleri önler. İşe giriş bildirgesinin geç verilmesi durumunda uygulanan cezalar şunlardır:

 • Zamanında yapılmayan bildirim için 1 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Bildirimin yapılmadığı SGK tarafından tespit edilirse, 2 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.
 • İşe giriş bildiriminin yapılmadığı SGK tarafından aynı yıl içerisinde 2 kere tespit edilirse, birinci ihmal için 2 aylık asgari ücret ve ikinci ihmal için 5 aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır.

Bildirimin geç verilmesine bağlı 2 aylık asgari ücret kesintisinin yapıldığı başka durumlar da bulunur. Geç bildirimin mahkeme kararından ya da döner sermayeli kuruluşlar ve bankalardan alınan belgelerden anlaşılması hâlinde 2 aylık asgari ücret tutarında ceza ödenmesi gerekir. Öte yandan, ihlalin aynı yıl içerisinde ikinci defa tespitinde asgari ücretin 5 katı tutarında kesilen ceza, her bir çalışan için ayrı ayrı hesaplanır. 

e-SGK İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Doldurulur?

SGK işe giriş bildirgesini internet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için işverenin ihtiyacı olan ilk bilgi, işe başlayacak olan kişinin T.C. kimlik numarasıdır. İşveren, SGK’nın web sitesinde yer alan Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri adlı sayfaya kendi kullanıcı bilgileri ile giriş yaptıktan sonra karşısına çıkan formdaki bölümleri, işe giriş bildirgesi hazırlanacak olan personelin bilgilerine göre doldurmalıdır. Ardından sırasıyla şu aşamaları izlemeniz gerekir:

 • İşe giriş bildirge sayfasında işçinin çalışacağı şirket, işe giriş tarihi ve iş kolu seçimi ile ilgili alanlar doldurunuz. 
 • İşe alınacak kişi emekli ise gelir kaybı yaşamaması için “Sosyal Güvenlik Destek Primi” butonuna tıklayınız.
 • Tüm bu işlemlerin ardından “İşyeri kolu” ve “Sigortalı Meslek Kolu” seçimleri gerçekleştirilerek işe giriş bildirgesini tamamlayınız
 • Uygulama, yabancı uyruklu kişiler için de aynı şekilde gerçekleştirilir. Yabancı uyruklu kişilerin T.C. kimlik numaraları 99 ile başlar ve işe giriş bildirgeleri bu kimlik numaraları kullanılarak yapılabilir.

Sigorta iş kolu seçimi, çalışanın haklarından sorunsuz yararlanabilmesi için önemlidir. İşyeri kolu ise işverenlerin bildirim verme sürelerinde belirleyicidir. Örneğin inşaat, balıkçılık, tarım ve hayvancılık faaliyeti yürüten işletmelerin işe başlama tarihinden 1 gün önce bildirim verme yükümlülüğü yoktur. Bu işletmeler, söz konusu bildirgeyi çalışanların işe başladığı gün içerisinde verme hakkına sahiptir. 

Part -Time İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

Part-time işe giriş bildirgesi sürecinde de tam zamanlı çalışanlarla aynı aşamaları izlemek gerekir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) web sitesi üzerinden yarı zamanlı çalışanlarınızın işe başlama bildirgelerini verebilirsiniz. Ancak düzenleme aşamasında “Kısmi Zamanlı Çalışan” butonunu işaretlemeyi es geçmemeniz önemlidir. Bu seçeneğe tıklayarak çalışanın yarı zamanlı görev yapacağını belirtebilirsiniz. 

Stajyer İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Yapılır?

5510 sayılı kanun, staj yapanların sosyal güvencelerine yer verir. Ayrıca 6764 sayılı kanun da stajyerlerin mesleki hastalıklarından ve iş kazalarından doğan durumlara karşı korunmasına dair maddeler içerir. Bu yasal dayanaklara göre sigortalı stajyerlerin 07 Çırak ya da 19 Stajyer kodu ile bildirgelerinin yapılması gerekir.Öğrenci statüsündeki stajyerlerin giriş bildirgesini okul yönetimi yapar. Bunun dışında kalan stajyerler için söz konusu işlemi, SGK’nın web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.  

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl İptal Edilir?

İşe giriş bildirgesi verdiğiniz çalışanların ilgili tarihte göreve başlamaması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle zamanlarda SGK işe giriş bildirgesi iptali işlemlerini yapmanız gerekir. SGK işe giriş bildirgesi iptal süresi, çalışmaya başlama tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadardır. Bu süre dâhilinde e-SGK kapsamındaki e-Bildirge sistemi üzerinden bildirimini yaptığınız çalışan için iptal prosedürünü tamamlayabilirsiniz. Bildirge iptali için şu aşamaları takip edebilirsiniz:

 • Kullanıcı adı, sistem şifresi ve iş yeri şifresiyle e-Bildirgeye giriş yapınız.
 • Açılan sayfada “İşe Giriş Bildirgesi İptal” butonunu seçiniz.
 • “Sorgula” bölümüne girdikten sonra ilgili çalışanın ismine tıklayınız.
 • Ardından sayfanın sol üst kısmındaki “Sil” kısmını işaretleyiniz.

Sıralanan işlemleri yaptıktan sonra çalışanın iş bildirgesini iptal etmeniz mümkün olur. Bu işlemi, belirlenen yasal sürede yaparak karşınıza çıkabilecek ek prosedürleri önleyebilirsiniz. Süreye uymamanız hâlinde SGK’ya konuyla ilgili dilekçe ve kanıt mahiyetinde başka belgeler de teslim etmeniz gerekir. 

SGK Hizmet Dökümü Nedir?

SGK hizmet dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışanların sigorta ve prim bilgilerini içeren belgedir. Sigortalıların dâhil oldukları 4A, 4B ve 4C sistemine göre farklı hizmet dökümleri bulunur. 4B eski adıyla Bağ-Kur sigortası, esnaf, sanatkâr ve serbest meslek gruplarını içerir. 4C sigorta devlet memurlarının dâhil olduğu sistemi, önceki ismiyle Emekli Sandığı’nı ifade eder. Bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışanlar ise 4A sigortası kapsamındadır.

SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü hem çalışanları hem de işverenleri yakından ilgilendirir. Hizmet dökümü, personelin işe başlama tarihinden sigortalılık süresine kadar pek çok bilgiye yer verir. Böylece emeklilik yaşı hesaplama ve maaş sorgulama gibi işlemleri yapmayı sağlar. İşverenler açısından ise sigortalının bilgilerini kontrol etme ve yasal olarak belgeleme gibi imkânlar tanır. 

SGK İşe Giriş Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

SGK işe giriş bildirgesi, e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemler arasındadır. İşverenler, personelinin SGK işe giriş çıkış belgesini görüntüleme gibi süreçleri bu platformdan gerçekleştirebilir. Çalışanlar, e-Devlet uygulamasını kullanarak, işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmiş olan çalışma sürelerini ve aylık brüt ücretlerini öğrenebilir. Hizmet dökümü olarak adlandırılan bu belgede aynı zamanda şu bilgiler yer alır:

 • Temel sigorta bilgileri
 • Sigortalı olarak çalışılan toplam gün sayısı
 • İşe giriş/çıkış tarihleri
 • Aylara göre yatırılan SGK prim tutarları
 • Çalışılan şirket bilgileri

İşe giriş bildirgesine dair detayların yer aldığı hzimet dökümünü birkaç adımı izleyerek kolaylıkla alabilirsiniz. Öncelikle e-Devlete T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerinizle giriş yapmanız gerekir. Ardından arama butonuna “4A Hizmet Dökümü” yazabilir, belgeyi yazdırabilirsiniz. Bu belgeyi, Sosyal Güvenlik Kurumunun şubelerinden almanız da mümkündür. 

İnsan kaynakları ile ilgili diğer yazılarımızı Multinet Up Blog sayfamızda bulabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Sorgulanabilecek SGK İşlemleri Nelerdir?

İnternet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunu ilgilendiren pek çok işlemi pratik şekilde yapabilirsiniz. e-SGK ya da e-Devletten yapabileceğiniz işlemler arasında SGK işe giriş bildirgesi sorgulaması yer alır. Çalışana ait işe başlama bildirimini sorgulamak için bazı bilgileri ilgili bölümlere yazmanız yeterli olur. Ardından görmek istediğiniz tüm detaylar karşınıza çıkar. Böylece herhangi bir fiziki resmî daireye gitmeden SGK işe giriş bildirgesi görüntüleme ve sorgulama işlemini yapabilirsiniz. 

Bu kapsamda yapabileceğiniz işlemlerden bir diğeri de SGK iş göremezlik girişidir. Özetle iş göremezlik, personelin hastalıktan ya da mesleki kazalardan dolayı çalışamamasıdır. Böyle durumlarda çalışan, istirahat raporu alarak işe gitmez. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu rapor, Sosyal Güvenlik Sisteminde yer alır. İnternet üzerinden bu raporu sorgulamak mümkün olur. 

SGK İşe Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sosyal Güvenlik Sistemi’nin önemli bir unsuru olan işe giriş bildirgesinin işveren tarafından zamanında verilmemesi, işverene idari para cezası uygulanmasına neden olabileceği gibi, işçinin de hak kaybına uğramasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle hem işveren hem de işçi tarafından takip edilmesinde fayda vardır. İşe giriş belgesini almak için izlenecek alternatif yollar vardır. İster e-Devlet üzerinden ister SGK’nın web sitesinden işe giriş belgesine ulaşabilirsiniz. 

e-Devlet İşe Giriş ve Çıkış Bildirgesi Nasıl Alınır?

SGK işe giriş çıkış bildirgesini, e-Devlet üzerinden birkaç adımı izleyerek alabilirsiniz. Bunun için öncelikle şifre ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapmak gerekir. Ardından arama çubuğuna “4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi” yazmanız yeterlidir. Gelen sayfadaki “İşe Giriş Tarihi” butonuna tıkladığınızda giriş ve çıkış için belge oluşturma bölümleri açılır. Bu bölümleri seçtikten sonra “İndir” kısmını işaretleyerek SGK işe giriş çıkış belgelerini PDF olarak indirebilirsiniz. 

İşe Giriş Bildirgesi e-Devlet’te Ne Zaman Görülür?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların kayıtlı numaralarına işe giriş ve çıkış bildirimlerini SMS olarak gönderir. İşe giriş bildirgesine dair detayları, e-Devlet üzerinden görmek mümkündür. İşverenler, bu işlemi yaptıktan hemen sonra ilgili belgeye sistemden ulaşabilir. Çalışanların ise işe başladığı tarihi takip eden ayın 26’sından sonra sigorta giriş tarihine ve diğer detaylara ulaşma şansı olur. 

SGK Barkodlu İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Nasıl Doğrulanır?

SGK işe giriş bildirgesi doğrulaması, belgenin üzerinde yer alan barkod aracılığıyla yapılır. Doğrulama işlemi için öncelikle e-Devlete giriş yapmanız gerekir. Ardından arama kısmına “4A Giriş ve Çıkış Belgesi Doğrulama” yazabilirsiniz. Bu aşamadan sonra sıra, T.C. kimlik numaranızı ve barkodu ilgili bölümlere yazmaya gelir. Böylelikle barkodlu SGK işe giriş bildirgesini doğrulamak mümkün olur. 

Vize İçin SGK İşe Giriş Bildirgesi Nereden Alınır?

Çalışanların yurt dışına çıkmak için konsolosluğa sunması gereken belgeler arasında işe giriş bildirgesi de yer alır. Vize başvurusunda bu bildirge, çalışanın iş yerini ve sigorta bilgilerini belgelemeyi sağlar. 4A sigortası kapsamındakilerin vize başvurusunda söz konusu bildirgeyi teslim etmesi zorunludur. Vize için bildirgeyi; e-SGK, e-Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri ve iş yerinin muhasebe birimlerinden alabilirsiniz.

SGK Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

SGK prim borcunu, e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” yazmanız gerekir. Eğer prim borcunuz varsa açılan sayfada bu bilgiyi görebilirsiniz. Ödenen ve toplam prim borcu gibi detaylar ise hizmet dökümünde yer alır. Hizmet dökümüne de arama kısmına “4A Hizmet Dökümü” yazarak ulaşabilirsiniz. 

Multinet Up Çözümleriyle Hem Siz Hem de Çalışanlarınız Kazansın!

MultiGift hediye kartıyla vergi avantajı sağlayarak çalışanlarınızı ödüllendirmek için hemen bilgilerinizi bırakın, MultiGift ayrıcalıklarını öğrenin.

05xx xxx xx xx

Multinet Up, işletmenizin kurumsal yapısını destekleyen yenilikçi çözümler sunar. Hem hâlihazırda sizinle çalışan hem de aranıza yeni katılan personellere yönelik hizmetlerle hemen tanışabilirsiniz. Bu bağlamda tercih edebileceğiniz çözümler arasında kurumsal hediyeler yer alır. MultiGift kurumsal hediye kartı, personellerin başarısını ve özel günlerini kutlamanızı sağlar. Üstelik bu kart, %45’e varan vergi avantajı da getirir. Sizi bekleyen daha pek çok fırsat için Multinet Up ile iletişime geçebilirsiniz. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?
Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları
2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?
2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]
Babalık İzni 2024
Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.