Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

18.01.2024
5 Dakika Okuma Süresi

Gider kısıtlaması, şirket aracı alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. İş amacıyla satın aldığınız aracın masraflarını gider olarak göstermeniz mümkündür. Bahsi geçen durum; şirket aracı bakımı, satın alma, kiralama ve tamir masraflarını kapsar. Bu masraflar, vergi ödemelerinde dikkate alınır. Ancak binek araçlar için özel olarak düzenlenen bazı gider kısıtlamaları bulunur. Bu nedenle de şirket sahiplerinin, hangi ödemeleri gider olarak gösterebileceğini bilmesi gerekir. 

Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması Nedir?

Şirketinizin faaliyetlerini sürdürmek için özel ulaşım araçlarına ihtiyacınız olabilir. İş için satın aldığınız araçlar şirket masrafı olarak kabul edilir. Yukarıda belirtildiği gibi, bu masraflar vergi ödemelerinde indirimlerden yararlanmak için kullanılır. Binek oto gider kısıtlaması, yapılan harcamaların belli bir kısmının şirket masrafı olarak kabul edilmesini ifade eder. Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeler, araçların gider olarak gösterilmesine belli bir sınırlama getirmiştir. 

Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre, taşıt giderleri vergi matrahından indirilir. Satın alım, kiralama ve tamirat için yapılan masraflar bahsi geçen indirime konu olabilir. Diğer yandan, masrafların tamamının vergi indiriminde dikkate alınması söz konusu değildir. Bu maliyetlerin bir kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilir. 

Binek Araç Gider Kısıtlamasına KDV Dâhil midir?

KDV, araç satışlarında ödenmesi gereken bir tutardır. Bu tutar, araç fiyatının %20’si üzerinden hesaplanır. Araç satın alım bedeli, net fiyata KDV ve ÖTV eklenerek belirlenir. Binek araç gider kısıtlaması düzenlemesine göre, ÖTV’nin yanı sıra KDV de gider gösterilebilir. Bu vergilerin gider olarak belirtilmesi için belli bir üst limit mevcuttur. KDV ve ÖTV toplamı, kanunda belirtilen üst limit uyarınca gider olarak gösterilebilir.

Banka ve sigorta şirketleri KDV’den muaftır. Bu tür firmalar binek oto gider kısıtlaması muhasebe kaydında yalnızca ÖTV gösterebilirler. Binek otomobil işletmeciliğiyle uğraşan firmalar için farklı bir durum söz konusudur. Bahsi geçen şirketlerde, KDV’nin gider gösterilmesi mümkün değildir. Ulaşım firmaları, yalnızca ÖTV kalemini vergi olarak gösterebilir.

2024 Araç Gider Kısıtlaması Ne Kadar?

2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması Ne Kadar?

2024 yılı içerisinde 1.500.000 TL’yi aşan fiyata sahip bir aracın şirketler açısından vergi konusunda bir avantajı bulunmaz. 1.500.000 TL’lik bir araç almanız durumunda en fazla 690.000 TL’lik KDV ve ÖTV’yi gider olarak gösterebilirsiniz. Ayrıca bu tutarı tek seferde gider göstermeniz mümkündür. Kalan tutar ise aydan aya gider olarak dikkate alınır.

2024 Araç Gider Kısıtlaması ile İlgili Öne Çıkan Noktalar Nelerdir?

  • Binek araç kiralanmasında durumunda gider olarak indirim konusu olabilecek aylık araç kira bedeli 2024 yılı için KDV hariç 26.000 TL'dir. 26.000 TL'nin üstü kanunen kabul edilmeyen gider olarak değerlendiriliyor.
  • Binek araç satın alınması durumunda gider olarak indirim konusu olabilecek ÖTV ve KDV toplam tutar 690.000 TL'dir.
  • Binek araç satın alınması durumunda amortisman olarak indirim konusu olabilecek tutar ÖTV ve KDV hariç 790.000 TL'dir.
  • ÖTV ve KDV’nin aracın maliyeti birlikte eklendiğindeyse kısıt rakamı 2024 yılı için 1.500.000 TL’dir.
  • İkincil el araç alındığında ise iktisap bedeli 2024 yılı için kısıt rakamı da 1.500.000 TL’dir.

Binek Araç Gider Kısıtlamasında Neler KKEG Kapsamına Girer?

Binek araç gider kısıtlaması KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) kapsamından bahsetmeden önce bu kavramı tanımlamak faydalı olur. Araç masraflarının bir kısmı gayrisafi kazançtan indirilmez. İndirime söz konusu olmayan tutar, vergi iskonto ve muafiyetlerinde dikkate alınmaz. Bu tutar, KKEG olarak adlandırılır. Özetlemek gerekirse; araç masraflarında gider yazılmayan miktar KKEG kapsamındadır.

2024 binek araç gider kısıtlama düzenlemesinde masraflar vergi ve amortisman olarak ikiye ayrılır. Her iki kalemin de belli bir kısmı gider olarak gösterilebilir. Bahsedilen tutarın dışında kalan masraflar ise KKEG kapsamında yer alır. Gider kısıtlaması, her yıl araç fiyatları ve enflasyon gibi etkenler dikkate alınarak düzenlenir. Bu kısıtlamalar sıfır ve ikinci el araçlarda geçerlidir.

Binek Otomobillerde Amortisman Sınırı Uygulaması Nedir?

Binek araç gider kısıtlamasında KDV ve ÖTV’nin dışında yer alan tutar amortisman olarak adlandırılır. Gider hesapları, binek araç amortisman bedelleri de dâhil edilerek yapılır. Söz konusu hesaplarda her gider kalemi için farklı bir limit bulunur. Aracın yıpranma payı düşünülerek gider gösterme durumu amortisman olarak adlandırılır. Amortisman payı için belli bir limit belirlenmiştir. Bu limitin üzerinde yapılan harcamalar vergi indirimine konu olmaz.

2024 Araç Gider Kısıtlaması Ne Kadardır?

Araç gider kısıtlaması, 2024 yılında totalde 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir. Binek otomobillerinin giderlerinin en fazla %70’i gider olarak gösterilebilir. Kalan %30’luk kısım ise KKEG kapsamındadır. 

2024 Binek Araçlarda KDV İndirim Yapılabilir mi?

KDV, araç satışlarında zorunlu kılınan bir vergidir. İş amaçlı satın alım ve kiralama işlemlerinde bazı indirimler söz konusu olabilir. Binek otomobili kiralamak veya işletmek ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin satın aldığı araçlarda KDV indirimi söz konusu değildir. Bununla birlikte, aşağıdaki firmalar araç alımlarında KDV indiriminden yararlanabilir.

  • Araç kiralama (Rent A Car) şirketleri
  • Sürücü kursları
  • Taksi işletmeleri
  • Tur düzenleyen firmalar

İkinci el araç satışı yapan firmalar için özel bir durum söz konusudur. Söz konusu işletmeler, satın alımda KDV indirimi olan araçları fiyata %20 oranında Katma Değer Vergisi ekleyerek satmakla mükelleftir. Böyle bir indirim olmadan alınan araçlar ise %1 KDV ile satışa sunulabilir. 

MultiPetrol Akaryakıt Çözümü ile Giderlerinizi Kontrol Altına Alın!

MultiPetrol ile şirket aracınız için Türkiye’nin dört bir yanındaki Shell istasyonlarında kolayca akaryakıt alabilirsiniz. Üstelik MultiPetrol’de araçtan otomatik ödeme sistemi bulunur. Bu sistem sayesinde, akaryakıt ödemeleri için araçtan çıkmanıza gerek kalmaz. 

Üstelik akaryakıt ödemelerinin tamamı için ayda 3 fatura alırsınız. Böylece her ödemede fatura toplamak zorunda da kalmazsınız. Böylece kolayca muhasebe sürecini yönetebilir ve akaryakıt harcamalarınızı gider olarak gösterebilirsiniz. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Submitted bygamzegulden.sigircion18.01.2024

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık