Multinet UP Editör

Yazar:

Multinet UP

Editör

24.12.2020
5 Dakika Okuma Süresi

Evden E-Ticaret Yapanlara Vergi Muafiyeti Nedir?

E-ticaret her geçen gün büyük bir hızla gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Özellikle yüksek kira giderleri ödemek istemeyen birçok girişimci e-ticareti tercih ediyor.

E-ticarette şahıs üzerinden yapılan ticaret faaliyetleri gelir vergisi, tüzel kişiler üzerinden yapılan ticari faaliyetler kurumlar vergisi kapsamında yer alıyor.

Multinet Up olarak bu yazımızda, evden e-ticaret yapanların vergi muafiyetinden yararlanması için nelere dikkat etmesi gerektiğine değindik.

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir mükellefin veya mükellef grubunun vergi dışı tutulma olayıdır.

Bu vergi muafiyeti kısmen muaf veya tamamen muaf olabilir. 

Daha detaylı olarak anlatmak gerekirse standart vergi yapısında, kendileri için vergi vermekle yükümlü olması öngörülmüş olduğu halde kanunun verdiği yetki kapsamında belirli gerçek kişilerin, tüzel kişilerin veya meslek gruplarının kısmen ya da tamamen, devamlı ya da geçici bir şekilde vergi kanununda yer alan kararlar doğrultusunda yükümlünün vergi dışında bırakılmasıdır.
 

E-Ticaret Vergileri Nelerdir?

E-ticaret sayesinde toptan veya perakende ürün satışı yapan kişilerin veya şirketlerin, şirket türlerine göre ödemek zorunda olduğu birkaç farklı vergi türü vardır.

Aktif satış sonrası gelirinize göre değişkenlik gösteren e-ticaret vergileri bulunur. Vergi ödemeleri ise üç aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. 

E-ticaret vergi ödeme kalemlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır:

E-Ticaret’te Vergi Muafiyeti Var Mı? 

E-ticaret yapmak isteyenler için şirket kurma zorunluluğu bulunmuyor. Evlerde üretilen ürünleri, bir e-ticaret sitesi, online pazaryerleri veya sosyal medya üzerinden satan kişiler, “Evden çalışanlar için vergi mükellefiyeti muafiyeti”nden yararlanabilecektir.

Eğer gelir 220 bin TL'yi aşarsa bu kanundan yararlanılamıyor. Bu muafiyet eskiden olduğu gibi sadece kendi emeğiyle üretim yapan ev kadınlarını değil, evde e-ticaret yapan tüm vatandaşları kapsıyor.

Gelir vergisinden muaf tutulmak için gerekli şartları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutuluyor.
 • Kişinin iş yeri bulunmaması gerekiyor.
 • Sanayi tipi veya seri üretim kabiliyeti olan makine ve alet kullanılmaması gerekiyor.
 • Vergiden muaf esnaf belgesi alınması gerekiyor.
 • E-ticaretten yapılan tüm hasılatın bankada açılacak ticari bir hesaptan yapılması gerekiyor.
 • Hasılat tutarının 220 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.

E-ticaret yapanların yüzünü güldüren karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Vergiden Muaf Belgesi Nedir?

Ticari işler ile ilgilenen gerçek kişiler yıllık kazançlarına göre gelir vergisi ödemekle yükümlüdürler. Ticari faaliyetler kapsamı 193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 9. maddesinde belirtilen esnaf muafiyeti şartları uyumlu ise kişiler vergiden muaf belgesi alarak elde edilen kazanç üzerinden vergi ödemezler.

Esnaf Muafiyeti Kimleri Kapsar?

Gelir vergisi kanununa göre aşağıdaki faaliyetlerde bulunan kişiler, esnaf muafiyeti kapsamındadır ve vergiden muaf esnaf belgesi alabilirler:

 • Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici perakendeciler,
 • Herhangi bir iş yeri açmadan kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi ve hamallar gibi küçük sanat erbapları, 
 • Herhangi bir iş yeri açmadan gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar,
 • Nehir, göl, denizler ve su geçitlerinde makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler,
 • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, dışarıdan işçi almamak şartıyla evlerde imal edilen ürünleri satanlar,
 • Her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar,
 • Çini ve çömlek yapımı, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği gibi kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar.
 • Ziraat işlerinde kullanmak üzere hayvan, hayvan arabası, traktör veya motor gibi vasıtalar ya da sandallar ile daimi olmamak kaydı ile nakliyecilik yapanlar,
 • Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi yapanlar, kiraladıkları ya da sahip oldukları konutlara ait çatı ve cephelerin kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan ve tek üretim tesisinde üretimi sağlanan elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını tedarik şirketine satanlar,

Yukarıda bahsi geçen işler ile benzerlik gösteren ve Maliye Bakanlığı tarafından kabul gören ticaret ve sanat işleri ile uğraşanlar.

 

Vergiden Muaf Esnaf Belgesi Nasıl Alınır?  

Vergiden muaf esnaf belgesi almak isteyenlerin, 283 Seri No.lu gelir vergisi genel tebliği ekinde yer alan dilekçe ile ikametgahlarının bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmemektedir ve tüm bu işlemler ücretsizdir. Vergiden muaf esnaf belgesinin 3 yıl geçerliliği vardır. Süre sona erdiğinde vergi dairesine tekrar başvurarak yeni belge alınabilir. 

Girişimcilik ve inovasyon konuları da dahil olmak üzere, iş hayatında gerekli olacak çeşitli bilgileri içeren yazılarımıza Multinet Up Blog sayfasından ulaşabilirsiniz.
 

Submitted bygamzegulden.sigircion24.12.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

Yukarı Çık