notification-announcements

Duyurular

 

Mali Müşavir Nedir?

Mali Müşavir Nedir ve Ne İş Yapar?

Multinet Up
İnovasyon & Girişimcilik 5 Dakikalık Okuma Süresi

Mali müşavirler muhasebe kayıtlarını tutan ve vergi beyannamelerini verme gibi yetkilere sahip meslek grubuna mensup çalışanlardır. 


Mali müşavirler; üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, hukuk, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler fakültelerinden mezun olduktan sonra TÜRMOB’a (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) bağlı odalardan birisine kaydolurlar. 


Üç senelik stajını tamamlayan (yüksek lisans yapılmış ise iki sene) adaylar, odanın yaptığı sınavlardan başarılı olduklarında ruhsat sahibi olurlar. Bu ruhsat ile odaya başvurup tescil belgesi aldıktan sonra kendi bürolarını açabilirler, şirketlerin bünyesinde çalışıp imza yetkilerini kullanabilirler ya da denetçi olarak bağımsız veya denetim firmaları bünyesinde çalışabilirler. 


Staj süresinin sonunda ruhsatını alanlar SMMM’ler (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) meslekte on yılını tamamladıktan sonra odanın yeterlilik sınavlarına girip YMM (Yeminli Mali Müşavir) olabilirler.

Mali Müşavirlerin Görevleri

Mali müşavirlerin yetkileri ve sorumlukları 3568 sayılı Meslek Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre mali müşavirlerin görevleri;

 1. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defterlerini tutmak, bilanço kar-zarar tablosu ve beyannamelerini düzenlemek vb. işleri yapmaktır.
 2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek ve işletmecilik, finans, muhasebe, mali mevzuat ile ilgili işleri düzenlemek ve bu konularda müşavirlik yapmaktır.
 3. Muhasebe, finans ve mali mevzuatlarla ilgili konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler ile ilgili görüş vermek, rapor vb. düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.
 4. Yine aynı kanunda SMMM ve YMM farkı da belirtilmiştir. YMM’ler SMMM’lerden farklı olarak muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu vb. açamazlar, ortak olamazlar. 
 5. Mali müşavirler şirketlerin devamlılığı ve işleyebilmesi için çok önemli konumda bulunmaktadırlar. 


Şirketin finansal durumunu kontrol ederek ve karlılığı arttırmak için tavsiyelerde bulunarak katkı sağladıkları gibi aynı zamanda şirketin vergi ve muhasebe mevzuatlarına uygun hareket ederek yasal olarak varlığını sağlıklı şekilde sürdürmesini de mümkün kılmaktadırlar. Bir şirketin doğuşundan itibaren her aşamada mali müşavirlerin katkısı bulunmaktadır.

Mali müşavirlerin genel olarak görevlerine bakacak olursak;

 • Şirketlerin kuruluş aşamalarında ticaret odalarına, vergi dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal mevzuatlara uygun olarak gerekli belgeleri ibraz etmek.
 • İşletmelerin muhasebe ve vergi mevzuatlarına uygun olarak muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek.
 • İşletmenin bütün finansal işlemelerini (gelir-gider faturaları, banka hareketleri vb.) muhasebe kayıtlarına uygun hesaplara işlemek ve bu işlemeler konu olan karşı işletmeler ile mutabakat yaparak kayıtların doğruluğunu kontrol altında tutmak.
 • Çalışanları bordrolarını SGK mevzuatlarına göre hazırlamak ve ibraz etmek.
 • Bilanço ve gelir tablosu başta olmak üzere mali tabloları hazırlamak ve yönetime sunmak, işletme borsada işlem görüyor ise faaliyet raporlarına eklemek.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuatlarına uygun olarak aylık, üç aylık ve yıllık olarak vergi beyannamelerini (KDV, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vb.) hazırlamak ve bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek tahakkuk fişi almak ve bu fiş ile vergi ödemelerini takip etmek.
 • Sermaye artırımı, şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tasfiye edilmesi gibi özel durumlarda işlemlerin yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini takip etmek.
 • Adres değişikliği, genel kurul bildirisi, faaliyet değişikliği gibi Ticaret Sicil Gazetesi’ne bildirilmesi gereken durumları takip etmek.
 • Muhasebe kayıtları ve mali tabloları inceleyerek işletmeye finansal durum ile ilgili görüş bildirerek karlılığını artırmasına yardımcı olmak

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili diğer yazılarımıza Multinet Up Blog sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

35.000'i aşkın noktada geçerli MultiNet yemek kartının sunduğu operasyonel kolaylıkları öğrenmek ve 73.000 TL'yi aşan vergi avantajından faydalanmak için bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx

 
Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Siber Güvenlik Nedir
İşletmeler için Siber Güvenlik: Neden Önemli, Nasıl Sağlanır?
ERP Nedir?
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Nedir?
Dropshipping Nedir?
Dropshipping (Stoksuz E-Ticaret) Nedir, Nasıl Yapılır?
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.