Şirketinize Özel Damga Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Multinet Up Editör

Yazar:

Multinet Up

Editör

23.09.2020
4 Dakika Okuma Süresi

Adını sıkça duyduğumuz ve birçoğumuzun merak ettiği “Damga Vergisi”, şirketler ya da şahıslar arasında yapılan sözleşmelerden doğan bir vergi çeşididir. Şirketler arasında; şirketler ile şahıslar arasında ya da sadece şahıslar arasında yapılan sözleşmelerDamga Vergisi’ne tabidir. Damga Vergisi, söz konusu anlaşmayı kanıtlayan belgelerden alınmaktadır. Multinet Up olarak bu yazımızda, Damga Vergisi ile ilgili konulara detaylı bir şekilde değindik.


Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga Vergisi, kâğıdın türüne göre değişen oran ya da miktara sahiptir. Örneğin; teminat ve rehin senetleri binde 8,25 oranında Damga Vergisi’ne tabi iken, konşimentolar 5,90 Türk Lirası ve sulhnameler 89,20 Türk Lirası Damga Vergisi’ne tabidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, aynı kâğıtta birden fazla ve birbirinden tamamen ayrı anlaşma ve işlem bulunuyorsa, bunların her biri için ayrı ayrı vergi alınır. Eğer kağıttaki akit ve işlemler birbirine bağlı ve asıldan doğmuşlarsa, Damga Vergisi en yüksek vergiye tabi olan işlem üzerinden alınır.
 

Hangi Belgeler Damga Vergisi’ne Tabidir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda, Damga Vergisi’ne tabi tüm kağıtlara ait detaylar bulunabilir. Bu kağıtlardan öne çıkanlar ise şunlardır;

 • Taahhütname, temlikname, kira sözleşmesi, rehin senedi, sulhname, fesihname, ikinci el otomobil satışına ilişkin sözleşme gibi belli parayı içeren belgeler.
 • Tahkimname, sulhname, turizm işletmeleri ile seyahat acentalarının aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri gibi belli bir parayı içermeyen belgeler.
 • Ticari işletmelerde kullanılan makbuz senedi, rehin senedi, iyda senedi, taşıma senedi gibi emtia senetleri; konşimento, deniz ödüncü senedi, ipotekli borç senedi ve irat senedi gibi kağıtlar.
 • Menşe ve mahreç şahadetnameleri, resmî kurumlara ve bankalara ibraz edilen bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, barname, tasdikli manifesto özeti ve ordino gibi ticari belgeler.
 • Vergi beyannameleri.
 • Gümrük idarelerine verilen beyannameler.
 • Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler.
 • Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirimleri.

Damga Vergisi, belgenin sadece orijinal nüshaları için ödenir.
 


Damga Vergisi’ni Hangi Taraf Öder?

Damga Vergisi, vergiye tabi kağıtlar üzerinde imzası bulunan herkesin mükellef olduğu bir vergi türüdür ancak bu durumun bazı istisnaları vardır;

 • Damga Vergisi, sözleşme taraflarından herhangi biri ya da tamamı tarafından ödenebilir.
 • Eğer sözleşme tarafları aynı mükellefiyet şekline sahipse, tarafların anlaşması durumunda Damga Vergisi’ni taraflardan herhangi biri de ödeyebilir. Böyle bir durumda Damga Vergisi, tarafların herhangi biri ya da tamamı tarafındansürekli mükellefiyet kapsamında ödenebilir.
 • Sözleşmeye taraf olanlardan biri anonim şirket ve diğeri şahıs ise, Damga Vergisi’ni anonim şirket öder. 
 • Sözleşme bir kamu kurumu ya da vergi muafiyeti olan şahısla yapılmışsa, Damga Vergisi’ni diğer taraf öder.


Damga Vergisi Ne Zaman Ödenir?

 • Şirketler Damga Vergisi’ni, sözleşmenin yapıldığı ayı takip eden ayın 23’ünde beyan edip, 26’sına kadar ödemek zorundadırlar.
 • Şahıslar ise, sözleşmenin imza tarihinden sonraki 15 gün içerisinde beyan edip, ödemek zorundadırlar.
   


Damga Vergisi Ne Zaman Gider Yazılır?

Damga Vergisi gider olarak yazılması ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, ticari kazancın tespitinde kullanılan genel kurallar çerçevesinde, Damga Vergisi de aynı diğer giderlerde olduğu gibi, tahakkuk ettiği tarih itibariyle gider olarak yazılır.

Damga Vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan 6 numaralı bende göre gider kaydedilir.

Vergi ve muhasebe ile ilgili çeşitli bilgiler içeren yazılarımıza Multinet Up Blog sayfasından ulaşabilirsiniz.

Submitted bymultinet-hoston23.09.2020

Yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bilgilerinizi girin

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Yukarı Çık