notification-announcements

Duyurular

 

Kiralık Araç Gider Kaydı

Araç Giderleri KDV Oranı ve Muhasebe Kayıtları (2024)

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 4 Dakikalık Okuma Süresi

Hem bireysel hem de kurumsal ihtiyaçlar için araç kiralama, farklı açılardan sağladığı avantajlar sayesinde pek çok kişi tarafından tercih edilir. Bunların başında vergi konusundaki artılar gelir. Yüksek taşıt vergilerinin hem kişileri hem de kurumları satın almak yerine uzun dönem araç kiralamaya yönelttiğini söylemek mümkündür. Özellikle birden fazla araca ihtiyaç duyan kurumlar için bu alandaki vergi avantajlarından yararlanmak son derece kârlı bir seçenektir.  

Araç kiralama giderleri arasında stopaj ve KDV oranları yer alır. Vergi olarak ödenen stopaj oranı, araç kiralama bedelinin yüzde 20’sine tekabül eder. Kiralık araç giderleri arasında yer alan bir diğer kalem ise KDV; yani katma değer vergisidir. KDV ise araç kiralama bedelinin yüzde 20’ine karşılık gelir. Basit bir örnekle açıklamak gerekirse kiralama bedeli bin TL olan bir araç için 200 TL KDV ödenmelidir. 

Araç kiralama vergisi, şirketlerin kurumlar vergisinden düşebilecekleri kalemlerden biridir ve “317 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği” uyarınca düzenlemeler getirilmiştir. Uygulama kapsamında şirketlerin kiraladığı veya aktif kayıtlı binek ya da ticari araçların satın alma, kiralama ve diğer masrafları sınırlandırılmıştır. Bu yazıda araç kiralama muhasebe kaydına ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

Araç Kiralama Gider Olarak Gösterilebilir mi?

Araç kiralamayı gider göstermek mümkündür. Şirket aracı ya da araçları, kiralanabilir veya firma üzerine kayıtlı olabilir. Her iki durumda da aracın araca dair masrafların büyük bir kısmını gider olarak göstermek mümkündür. Akaryakıt, otopark ve araç tamir masraflarının yanı sıra köprü-otoyol geçiş ücretleri de bu kapsamdadır. 7194 sayılı kanun hükmünce hem araç kiralama hem de binek otomobil harcamalarına çeşitli kısıtlamalar getirildiği unutulmamalıdır. Ancak unutulmaması gereken bir husus, tüm faturaların takibidir. Faturalandırılmamış harcamalar, gider olarak gösterilemeyecektir. 

Köprü - otoyol geçişlerini, tüm araçlarınız için tek bir panelden yönetmek ve HGS ile ilgili işlemlerinizi kolayca halletmek için MultiCar+ çözümümüzden yararlanabilirsiniz. MultiCar+ ile ister 1 isterseniz 1.000 aracınız olsun, tüm harcamalarınızı elektronik fatura ile görüntüleyebilir, fiş-fatura toplama derdinden de kurtulabilirsiniz. 

Araç Kiralamada Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Araç kiralama muhasebeleştirme kapsamında söz konusu harcamaların en fazla yüzde 70’i gider olarak gösterilebilir. Yapılan harcamaların yüzde 30’luk bölümü, “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak binek araç muhasebe kaydına işlenebilir. Araç kiralama muhasebe kaydını iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar, ticari işletmelerden veya gerçek kişilerden kiralanan araçların muhasebe kayıtlarıdır. 

Şirketten araç kiralama muhasebe kaydı söz konusu ise izlenilecek prosedür oldukça basittir. Aracı kiraladığınız firma, işletmeniz adına bir kiralama faturası düzenler. Bu fatura, pazarlama ve genel yönetim gideri şeklinde kayıt altına alınabilir. Böylelikle araç kiralama muhasebe kaydını tamamlayabilirsiniz. 

Vergi Mükellefi Olmayandan Araç Kiralama ve Damga Vergisi Ödenir mi?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden ya da kurumlardan araç kiraladığınız takdirde stopaj ve KDV masraflarını karşılama yükümlülüğü tarafınıza aittir. Bu tür kiralama işlemleri, genellikle binek araçlar için tercih edilir. Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi uyarınca malların veya hakların kiralanması karşılığında yapılacak olan kesintinin yüzde 20 olduğu belirtilir. 

Firmaların vergi mükellefi olmayan şahıslardan veya şirketlerden araç kiralamasına bağlı ödemeleri, GMSİ olarak adlandırılır. GMSİ, bir diğer adıyla gayrimenkul sermaye iradı, kira geliri olarak da düşünülebilir. Söz konusu ödeme üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi stopajı, yüzde 20 oranında sorumlu sıfatıyla KDV ödemesi yapılır. Ayrıca yapılan sözleşme uyarınca yüzde 0,15 oranında Damga Vergisi Beyannamesi de ödenmelidir. 

Araç Kiralamada KDV Tevkifat Yükümlülüğü Nasıldır?

Gelir Vergisi Kanunu 40/5 maddesi” kapsamında taşıt giderinin söz konusu kurumun kazancından düşülebileceği belirtilir. Gidere konu olan taşıtlar, aktif olarak kayıtlı ya da kiralama yoluyla işletmeye dâhil edilmiş olabilir. KDV tevkifatı, kesinti anlamında kullanılır. Kira sözleşmesinde verildiği belirtilen hizmet, şoför ve kiralama olarak ücretlendirilebilir. Bu durumda şoför hizmetine 9/10, kiralama için ise 5/10 oranında tevkifat uygulanır. Dilerseniz yalnızca birkaç tıklama ile tevkifat hesaplama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Kiralık Araç Nasıl Gider Gösterilir?

Araç kiralama faturası gider gösterme koşulları, “313 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğ ile araç kiralama muhasebe kaydında gider olarak gösterilebilecek tutar, 17.000 TL’den 26.000 TL’ye çıkarılmıştır. Buna göre, 26 bin TL’nin üzerindeki kiralama bedellerinin gider olarak gösterilmesi mümkün değildir. Ayrıca belirlenen tutarın üzerindeki bedelin KDV’sinde de indirim yapılamamaktadır. Kiralık aracın nasıl gider gösterilebileceği şu örnek üzerinden açıklanabilir: 

  • Aktif olarak kayıtlı olmayan aracın aylık kirası 30 bin TL ise, 
  • Gider olarak yazılabilecek tutar 26 bin TL, 
  • Kanunen kabul edilmeyen tutar (KKEG) 4 bin TL,
  • İndirim yapılmayacak KDV 4.000 x %20 = 800 TL şeklinde hesaplanabilir. 

Örnekten de anlaşılabileceği üzere kiralık binek otomobillerin kiralama ve diğer giderlerinin muhasebeleştirilmesi dikkatle hesaplanmalıdır. Yapılan her harcama için KKEG’nin ve gider gösterilecek tutarın da hesaba katılması gerekir. Dilerseniz uzun dönem için filo kiralama seçeneğini değerlendirebilir, firmanızı büyük giderlerden koruyabilirsiniz. 

Araç Kiralama Şirketleri Araçları İçin Gider Kısıtlaması Uygular mı?

7194’ün 13. ve 14. maddeleri” ile “Gelir Vergisi Kanununun 40. ve 68. maddeleri” uyarınca işletmelerin kiraladıkları ya da iktisap ettikleri araç giderlerinde kısıtlama mümkündür. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek araçların kiralanması ya da çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu maksatla kullandıkları hariç olmak üzere kiralama ile edindiği araçlar, kapsam dâhilindedir. Araç kiralama gider kısıtlaması, binek otomobiller için yüzde 70 oranındadır. Bu tutar, her yıl değişebilir. 

2024 Araç Kiralama İşlemlerinde Ne Kadar Gider Yazılır?

Kiralama yoluyla edinilen araçların aylık kira giderleri, 2024 yılı için 26.000 TL’ye kadar gider gösterilerek vergi matrahından düşülebilir. Üstelik kiralanan araçların bakım ve yakıt masrafları da yüzde 70 oranında vergiye yansıtılabilir. Gider olarak gösterilemeyen MTV vergisini ödemek de filo şirketlerinin sorumluluğundadır. 

Araç Kiralama Gideri Hangi Hesapta İzlenir?

Araç kiralama faturası muhasebe kaydı, 700’lü hesaplar üzerinden incelenebilir. Bu tür hesaplar, genel ve maliyet muhasebeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan kayıtlardır. Elde edilen kira geliri ise 600’lü hesaplara kaydedilir. 

MultiPetrol ile Araç Maliyetlerinde Avantaj Kazanın!

MultiPetrol Akartyakıt Çözümü ile Türkiye’nin dört bir yanında Shell istasyonlarından akaryakıt alma imkânı sunar. MultiPetrol aracılığı ile hem aracınızın akaryakıt ihtiyacını karşılayabilir hem de giderlerinizden tasarruf edebilirsiniz. Üstelik filonuzu online olarak yönetmeniz de mümkün hale gelir. Çünkü MultiPetrol ile tüm araçlarınızın akaryakıt harcamaları görebilirsiniz. Ayrıca akaryakıt ödemelerinizin faturalandırılıp Multinet Up tarafından size iletilir. Böylece 

Shell Türkiye premium distribütörü Multinet Up ile filo yönetimi çok pratik. Taşıt tanıma sistemi, yaygın şube ağı ve daha fazlası MultiPetrol’de! Bilgilerinizi bırakın, sizi arayalım.

05xx xxx xx xx
 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.