notification-announcements

Duyurular

 

Vergi Levhası Nedir?

Vergi Levhası Nedir ve Vergi Levhası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Vergi, devletin kamu harcamaları için ayırdığı gelirin önemli bir payını oluşturur. Durum böyleyken hem vatandaşların hem işletmelerin kazançlarından alınan farklı vergiler bulunur. Ödenecek vergilerin hesaplanması ve denetimi için bazı belgeleri edinmeniz gerekir. Vergi levhası da bu resmî belgeler arasındadır. Özetle bu belge, kazançları ve bunlar üzerinden ödenecek tutarları içerir. Vergi mükelleflerini ilgilendiren söz konusu belgeye dair detayları sizin için açıkladık. 

Vergi Levhası Ne İşe Yarar?

Vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından mükellefler adına 1 yıllığına hazırlanan belgedir. Bu evrak, vergiye esas olan tutarı ve kazanca karşılık gelen oranı gösterir. Böylece mükellefin ödeyeceği vergi meblağını belgeler. Resmî niteliğiyle denetim süreçlerinde incelenen unsurlar arasında yer alır. Bu sayede işletmelerin elde ettiği kazancın yasal olduğunu kanıtlamasını mümkün kılar.

Kimler Vergi Levhası Alabilir?

Vergi Usul Kanunu’na getirilen 408 sıra nolu genel tebliğ, vergi levhasına dair esasları içerir. İlgili tebliğe göre Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bu belgeyi alması zorunludur. Levha alma mecburiyetinde olanları aşağıda görebilirsiniz.

Gelir Vergisi Mükellefleri

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

1. Ticari kazanç sahipleri

2. Zirai kazanç sahipleri

3. Serbest meslek erbabı

1. Anonim şirketler

2. Limitet şirketler

3. Eshamlı komandit şirketler

Gelir Vergisi mükellefleri arasındaki zirai kazanç sahipleri için özel bir şart vardır. Sadece Gelir Vergisi Kanunu 52. maddesindeki yazıhaneyi açan zirai kazanç sahipleri bu belgeyi alır. Ayrıca şirket türlerini içeren bazı şartlar da bulunur. Adi ortaklık, komandit ve kolektif olmak üzere birbirinden ayrılan şahıs şirketlerinde her bir ortağın ayrı levha alması ve bulundurması gerekir. 

Vergi Levhası Almak Zorunlu mudur?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesi, vergi levhası almanın zorunlu olduğunu belirtir. Bu maddeye göre Gelir Vergisi mükelleflerinin ve sermaye şirketlerinin söz konusu levhayı alması zorunludur. Sermaye şirketleri, Kurumlar Vergisi mükelleflerini ifade eder. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, her yıl mayıs ayının son gününe kadar bu belgeyi alır. Aksi takdirde özel usulsüzlük cezası öder. 

Vergi Levhası Almak Ne Kadara Mal Olur?

Vergi levhası maliyetinde belirleyici olan bazı etkenler vardır. Örneğin şirket türüne göre bu belgeyi almak için ödeyeceğiniz masraflar değişiklik gösterir. Ayrıca bu ücretlerin her yıl güncellendiğinin altını çizmek gerekir. Anonim, limitet ve şahıs gibi şirket türlerinin her biri için farklı vergi levhası ücreti bulunur. Şahıs şirketinde ödenecek ücret, diğerlerine kıyasla daha düşüktür. 

Şahıs şirketi kurmak hem fazla prosedür içermemesi hem de düşük maliyetli olması açısından rağbet görür. Bu yönüyle home ofis vergi levhası almak ve yüksek ücretler ödemeden şirket kurmak isteyenlerin tercihi olur. Ancak kuruluş işlemlerinde bazı muhasebe ve vergi ücretlerini ödemeniz gerekir. 2023 yılında şahıs şirketi kurmak ve ilk defa vergi levhası almak isteyen işletmeleri bekleyen yaklaşık masraflar şunlardır:

 • Noterden alınan şahıs imza beyannamesi: 100 TL
 • Noterden alınan muhasebeci vekâleti: 150 TL
 • Vergi dairesi sözleşmesi Damga Vergisi: 50 TL
 • İş yeri açılış ücreti: 500 ile 850 TL arası

Bu noktada söz konusu ücretlerin ortalama rakamları gösterdiğini ve çeşitli etkenlere göre değişebileceğini belirtmekte fayda vardır. Güncel vergi levhası ücretlerine göre ödeme sürecini tamamladıktan sonra bu belgeyi almak için gereken diğer işlemlere geçebilirsiniz. 

Hangi Bilgilerin Vergi Levhasında Yer Alması Gerekir?

Vergi levhasında mutlaka yer alması gereken birtakım bilgiler vardır. Bu bilgiler, kazanç üzerinden hesaplanan vergi tutarını belirlemeyi sağlar. Ayrıca denetim sürecinde kazancın yasal olarak belgelenmesi için de önemlidir. Aşağıdaki maddelerde bu belgede bulunması zorunlu olan bilgileri görebilirsiniz. 

 • Mükellefin adı ve soyadı
 • Ticari unvanı
 • İş yeri adresi
 • İşe başlama tarihi
 • Vergi kimlik numarası
 • Bağlı olduğu vergi dairesi
 • Verginin türü
 • Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye vb.)
 • Ana faaliyet kodu
 • Beyan edilen son 3 yılın matrahları
 • Matrahların ait olduğu takvim yılında tahakkuk eden vergiler

Sıralanan bilgilere ek olarak, istenen bilgiler arasında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından verilen onay kodu da yer alır. Onay kodu, vergi levhası sorgulama sürecinde ön plana çıkar. Son 3 yılın matrahını ve tahakkuk eden vergileri kolaylıkla görme imkânı verir. Bu kodu kullanarak GİB web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulama işlemini pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 

Vergi Levhası Almak İçin Nereye Başvurulur?

Vergi levhası başvurusu için tercih edebileceğiniz alternatif yollar vardır. Yeminli mali müşavir aracılığıyla ya da bağlı olunan Esnaf ve Sanatkârlar Odası üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki İnternet Vergi Dairesinden gerçekleştirmeniz de mümkündür. Elektronik ortamdan başvuru yapma olanağı tanıyan İnternet Vergi Dairesi sayesinde herhangi bir kuruma gitmeden bu belgeyi alabilirsiniz. Vergi levhası çıkarmak için izleyeceğiniz adımlar ise şunlardır:

 • İnternet Vergi Dairesi ya da mobil uygulaması giriniz. 
 • Kullanıcı kodu ve şifresini yazarak sisteme giriş yapınız.
 • Açılan sayfada yer alan “Sorgulama” butonuna tıklayınız. 
 • Ardından “Vergi Levhası Bilgileri” bölümünü seçiniz.
 • Sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurunuz.
 • “Vergi Levhası Oluştur” kısmına tıklayınız.

Sayılan aşamaların ardından son 3 yıla ilişkin, barkod içeren belgeye ulaşabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra yeterli sayıda vergi levhası oluşturmanız ve kopyalarını bilgisayarınızda bulundurmanız mümkündür. Her ihtimale karşı birden fazla yedek belge edinerek yaşanması muhtemel sorunlara karşı önlem alabilirsiniz. 

Vergi Levhası Almak İçin Ne Gerekiyor?

Vergi levhası almak için sizden istenen bazı bilgiler ve belgeler vardır. Vergi levhası görüntüleme işlemi sırasında mükellefiyet türüne göre farklı bilgileri doldurmak gerekir. Gelir Vergisi mükellefleri, vergi kimlik ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yapar. Kurumlar Vergisi mükellefleri ise sadece şirketin vergi numarasını yazar. İstenen belgeler için şirket kuruluşu evrak sürecini incelemek gerekir. Şirket kuruluşu ve vergi levhası için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. 

 • Vergi dairesi onaylı nüfus cüzdanı örneği
 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mükellefin ikametgâh belgesi
 • İşe başlama formu

Bu belgeleri teslim ettikten sonra belirttiğiniz adrese yoklama memuru gelir. Yoklama memuru, beyan ettiğiniz bilgileri inceler. Ardından herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı takdirde vergi levhasını almanız mümkün olur. 

İlk Defa Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, her yıl düzenli olarak beyanname verir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu beyannamelerdeki bilgiler doğrultusunda vergi levhasını hazırlar. Ardından bu belgeyi, mükelleflerin İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarır. Böylelikle  mükellefler, belgeyi bu elektronik platformdan alabilir. İlk defa vergi levhası alacaklar için de aynı işlemler geçerlidir. GİB, levha onayını yaklaşık 1 ay içerisinde yapar. Onaydan sonra İnternet Vergi Dairesi üzerinden belgenizin çıktısını alabilirsiniz. 

Basit Usulde Vergi Levhası Almak Zorunlu mudur?

Vergi mükellefleri, gerçek ve basit olmak üzere iki ayrı usule tabidir. Basit usulde vergilendirme, bir hesap dönemindeki hasılat ile giderler ve mal alış bedelleri arasındaki farka uygulanan yöntemdir. 320 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre basit usulde vergi levhası alma zorunluluğu yoktur. Çünkü bu usulde vergilendirilenlerin kazançları, Gelir Vergisi tarhiyatına dâhil edilmez. Bu kazançlar için beyanname verilmeyeceği için levha düzenleme durumu da söz konusu olmaz.  

Vergi Levhasının Gerçek Olduğunu Nasıl Anlarız?

Vergi levhası doğrulaması yapmak için başvurabileceğiniz farklı yollar vardır. e-Devletten vergi levhası çıkarma ve sorgulama işlemlerini kolaylıkla yapabilirsiniz. Bunun için T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız gerekir. Ardından “Sorgulama” ekranından ilgili belgeye ulaşabilirsiniz. İnternet Vergi Dairesinden de bu işlemi yapmanız mümkündür. Sorgulamasını yaptığınız belgede yasallığı kanıtlayan barkod yer alır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen onay kodu da belgenin gerçekliğini gösterir.

Vergi Levhası Onaylama Nasıl Yapılıyor?

Vergi levhası başvuru sürecini tamamladıktan sonra onay için beklemeniz gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), başvuruları onaylayan mercidir. Başvuru sırasında beyan ettiğiniz bilgileri inceler. Ardından vergi dairesi yoklama memuru tarafından bazı incelemeler yapılır. Bu incelemelerin ve onayın ardından GİB, bilgilerinizi İnternet Vergi Dairesine aktarır. Böylece belgenin onay süreci de sona erer. 

Vergi Levhası Kaç Günde Çıkar 2023?

Vergi levhası alma süresi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Gelir İdaresi Başkanlığı, ortalama 1 ay içerisinde başvurunuza dönüş yapar. Ardından ister İnternet Vergi Dairesi ister e-Devlet üzerinden bu belgenin onaylanıp onaylanmadığını görebilirsiniz. Öte yandan, onay süresi şirket türüne göre de değişir. 

Şahıs Şirketi Vergi Levhası Kaç Günde Çıkar?

Sermaye ve şahıs şirketleri arasında vergi levhası onay süresi farklıdır. Anonim ve limitet gibi sermaye şirketlerinde nispeten daha uzun süre beklemek gerekir. Fakat şahıs şirketlerinin kuruldukları gün levhayı alması mümkündür. Kuruluş prosedürleriyle beraber levha için gereken işlemleri de eksiksiz olarak yaparak her iki süreci aynı gün içerisinde tamamlayabilirsiniz. 

Şahıs Şirketleri Ne Kadar Vergi Öder 2023?

Şahıs şirketleri, mükellefin yaşı ve yapılan iş gibi detaylara göre farklı miktarlarda vergi öder. 2023’te faaliyete başlayan ve 18-29 yaş aralığında olan girişimciler, üç yıl boyunca yıllık kazancının 150.000 TL’si için vergiden muaftır. Mevcut vergi oranları ve dilimlerine göre ödenecek tutar değişir. Kazancı artan mükellef, üst dilime çıkarak daha fazla vergi öder. Güncel rakamlar ve diğer detaylar için ilgili linkten Gelir Vergisi konulu içeriğimize ulaşabilirsiniz. 

Vergi Levhaları Nerede Bulundurulmalıdır?

Vergi levhası olmadan satış yapmak ve inceleme süreçlerinden geçmek mümkün değildir. Mükellefler, vergi levhalarını iş yerlerinde bulundurmak zorundadır. Buna iş yeri merkezi, şubeleri ve satış mağazaları dâhildir. Zirai faaliyetlerde bulunan mükelleflerin ise bu kapsamdaki alım satım işlemleri için açtıkları yazıhanede ilgili belgeyi bulundurması gerekir. 

Vergi Levhası Asmak Zorunlu mudur?

6111 sayılı Kanunun 82. maddesi ile VUK’un 5. maddesinde vergi levhasına dair düzenlemeler yer alır. Söz konusu maddelerde yer alan vergi levhası asma zorunluluğu, daha sonra değişikliğe uğramıştır. Ayrıca aynı maddelerdeki değişikliklerle bu belgeyi tasdik ettirme zorunluluğu da kaldırılmıştır. Yani işletmelerin vergi levhasını asmak ve tasdikletmek gibi yükümlülükleri yoktur. Mükelleflerin bu belgeyi bulundurması yeterlidir.

Zorunlu Vergi Levhasını Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Vergi levhası bulundurmama cezası, her yıl yeniden belirlenen had ve tutarlara göre değişir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, özel usulsüzlük cezasına tabi olur. 2023 yılı için belirlenen vergi levhası bulundurmama cezasının tutarı 1.100 TL’dir

Multinet Up Çözümleriyle Vergi Avantajlarından Faydalanabilirsiniz!

Multinet Up, sunduğu yenilikçi ve kapsamlı çözümlerle şirket masraflarını yönetmenize yardımcı olur. Dilerseniz MultiNet yemek kartıyla personelinizin mesai saatlerindeki beslenme ihtiyaçlarını fırsatlardan faydalanarak karşılayabilirsiniz. Bu kart sayesinde %100 vergi avantajından ve yıllık 73.000 TL’den fazla tasarruf imkânından yararlanmanız mümkündür. 

Multinet Up Blog’da yer alan içeriğin yalnızca bilgi verme amaçlı olduğunu, hukuki görüş ve tavsiye içermediğini, bilgilerin Multinet Up Blog’un hazırlanma tarihindeki mevzuata dayalı olduğunu ve zamanla mevzuat değişiklikleri ile ilgili kurumların görüşleri çerçevesinde güncelliğini yitirmiş olabileceğini bildiririz.

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.