notification-announcements

Duyurular

 

Şirket Kurulum Maliyetleri

Türünü Göre Şirket Kurulum Maliyetleri

Multinet Up
Vergi & Muhasebe 5 Dakikalık Okuma Süresi

Şirketler sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olarak iki ana türe ayrılıyor. Bu şirket türlerinden her birinin kendine özgü özellikleri, kurulum süreçleri ve gereklilikleri bulunuyor. Bu nedenle, şirketlerin türüne göre kurulum maliyetleri farklılık gösterebiliyor. Bu yazımızda, sizler için şirket türlerini açıklayarak türüne göre şirketlerin kurulum süreçlerinde ortaya çıkan maliyet kalemlerini bir araya getirdik.

Şirket Türleri Nelerdir?

Temelde ikiye ayrılan şirket türlerinden sermaye şirketleri, sermayaye katılım oranlarına göre ortakların hak sahibi olduğu bir şirket türü olarak tanımlanır. Sermaye şirketleri limited şirket, anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olmak üzere üçe ayrılıyor. Söz konusu sermaye şirket türleri benzer kurulum süreçlerine sahip olsalar da özellikleri, sermaye miktarı gibi noktalarda birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle de kurulum süreçlerinde farklı maliyetler ortaya çıkabiliyor.

Sermaye şirketlerinden farklı olarak daha küçük bir yapıya sahip olan şahıs şirketleri kurulumu için az evrak gerektirdiği için daha hızlı ve kolaydır. Ayrıca, kurulum esnasında sermaye şirketlerinde olduğu gibi belirli bir sermaye tutarı gerektirmiyor. Bu nedenle de şahıs şirketlerinin kurulum maliyeti sermaye şirketlerine göre daha düşük oluyor.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

Şahıs şirketi kurmak için ortaya çıkan belirli maliyetlerin karşılanması gerekiyor. Söz konusu maliyetler çeşitli etkenlere ve yıllara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, kapsayıcı bir maliyet hesabının yapılması mümkün olmuyor. Ancak, maliyet hesabında yer alan güncel kalemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Vergi Dairesi Sözleşme Damga Vergisi
 • Noter Onaylı Şahıs İmza Beyannamesi
 • Noter Onaylı Muhasebeci Vekaleti
 • Kuruluş Hizmet Bedeli

Limited Şirket Kurma Maliyeti

Bir sermaye şirketi olan limited şirketlerinin kurulum sürecine başlamadan önce belirli bir sermaye tutarının ve gerekli evrakların hazırlanması gerekiyor. Bu süreçte ortaya çıkan belirli maliyetler sabit olsa da toplam maliyet zamana, ortak ve müdür sayısına, sektöre bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle, limited şirket kurma maliyeti için kesin bir miktar belirtmek mümkün olmuyor. Ancak, kurulum maliyetini belirleyen kalemler ve yaklaşık tutarları şu şekilde verilebiliyor:

 • Sermaye: 10.000 TL 
 • Noter Onaylı Kuruluş Vekaleti
 • Noter Onaylı 2 Adet İmza Sirküleri
 • Damga Vergisi
 • Kuruluş Hizmet Bedeli
 • Ticaret Odası Kayıt Bedeli

Anonim Şirket Kurma Maliyeti

Limited şirketleri ile anonim şirketlerinin kurulum maliyetleri arasındaki en temel farklılık sermaye tutarıdır. Limited şirket türünde olduğu gibi anonim şirket kurarken de ortaya çıkacak maliyetler yıla, sektöre, ortak ve müdür sayısına göre farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, kurulum maliyeti için kesin bir tutar belirlemek mümkün olmuyor. Ancak, anonim şirket kurmanın maliyetini belirleyen kalemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sermaye: 50.000 TL (Kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmesi durumunda sermaye rakamı 100.000 TL’den az olmamalıdır.)
 • Noter Onaylı Kuruluş Vekaleti
 • Noter Onaylı İmza Sirküleri
 • Damga Vergisi
 • Kuruluş Hizmet Bedeli
 • Ticaret Odası Kayıt Bedeli

Şirket Kurulumu Sonrası Ortaya Çıkan Giderler

Şirketlerin kurulum maliyetlerini belirleyen kalemlerle hemen hemen aynı olsa da toplam kurulum maliyetleri şirket türüne göre farklılık gösterebiliyor. Benzer şekilde, kurulum sonrası ortaya çıkan ve tüm şirket türleri için ortak olan belirli sabit şirket giderleri bulunuyor. Söz konusu giderlerin kalemleri ortak olsa da toplam maliyeti şirket türü, çalışma modeli, sektöre göre farklılık gösterebiliyor. Şirket kurulduktan sonraki şirket türlerine göre ortak gider kalemleri şu şekilde sıralanabilir:

 • KDV 
 • Çalışan Sigorta Primi
 • Belediye Vergileri
 • Mali Müşavir Ücreti
 • Stopaj
 • Geçici Vergi
 • Yasal Defter Tasdik Ücreti
 • Ticaret Odası Üyelik Ücreti

Söz konusu gider kalemlerinin yanı sıra şahıs şirketlerinde 4A bağkur prim kalemi bulunurken, anonim ve limited şirketlerdeki müdürler için 4B SGK primi ve kurumlar vergisi kalemleri bulunuyor.

Şirket türü fark etmeksizin tüm şirketlerin faaliyetlerini sürdürmek için karşılaması gereken belirli personel maaşı, yemek bedeli, kira ücreti gibi aylık işletme giderleri bulunuyor. Her ne kadar söz konusu işletme giderleri işletmenin çalışma modeline göre değişiklik gösterse de işletmeler yemek ücreti, akaryakıt harcamaları, teşvik ve ödüllendirme harcamaları gibi giderlerden tasarruf etmek için ortak çözümlere başvurulabiliyor.

Multinet UP ile İşletme Giderlerinde Yönetimi Kolaylaştırırken, Tasarruf Edin!

Şirket kurulum maliyetleri her işletme için ortak olsa da kurulumdan sonraki süreçte işletme faaliyetleri ile ortaya çıkan maliyetler ve bu maliyetlerin yönetimi işletmeye bağlıdır. İşletmeler ihtiyaçlarına uygun çözümleri belirleyerek ve uygulayarak işletme giderlerinden tasarruf edebilirler. Multinet UP çözümleri ile işletmenizdeki yemek harcamalarından vergi giderlerine kadar birçok açıdan finansal avantaj sunarak tasarruf etmenizi sağlar. Söz konusu çözümleri ve işletmeye sunduğu finansal avantajlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Yemek Kartı: İşletmenizde yemek çözümü olarak nakit, yemek fişi, yemekhane gibi çözümlerin yerine MultiNet yemek kartı çözümünü tercih ederek SGK İşçi ve İşveren Payı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi belirli vergisel masraflardan muaf olabilirsiniz. Ayrıca, yemek ücreti hesaplama ve vergilendirme operasyonel süreçlerinin iş yükünü ortadan kaldırarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.
   
 • Hediye Kartı: İşletmenizde çalışanlarınıza yönelik ödüllendirme, teşvik veya yardım için başvurulan nakit desteği veya geleneksel ayni yardımlar yerine MultiGift hediye kartı çözümünü tercih ederek operasyonel süreçleri ve muhasebe süreçlerindeki iş yükünü ortadan kaldırırken SGK İşçi ve İşveren Payı, Damga vergisi gibi masraflardan vergi indirimi ile tasarruf edebilirsiniz. 
   
 • Yakıt Kartı: MultiNet UP’ın akaryakıt çözümü olan MultiPetrol yakıt kartı ile akaryakıt harcamalarını takip etmenizi ve bu yönde uygun stratejileri belirlemenizi sağlarken özel ödeme koşulları ve vergi avantajları sunan Shell Taşıt Tanıma Sistemi’nden yararlanabilirsiniz.

Siz de işletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirebildiğiniz diğer MultiNet UP çözümleri olan MultiTravel ve MultiAvantaj ile tanışmak ve faydalanmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz!

Kategoriler
İnovasyon & Girişimcilik
İnovasyon
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Kurumsal Seyahat
kurumsal seyahat
Lojistik ve Filo Yönetimi
lojistik ve filo yönetimi
İlgili Yazılar
Tediye makbuzu nedir?
Tediye Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir?
Tahsilat Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?
2024 Binek Araç Gider Kısıtlaması
Binek Araçlarda Gider Kısıtlaması
Ayni Yardın Nedir, Nasıl Başvurulur?

Ayni Yardım Nedir? Ayni Yardım Bordrolaştırma Kolaylıkları

“Doğrudan parasal olmayan; ürün ya da hizmet olarak sağlanan yardımlar”, ayni yardım olarak adlandırılır.

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar?

2024 Stajyer Maaşı Ne Kadar? [Güncellendi]

Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 33

Babalık İzni 2024

Babalık İzni Nedir, Kaç Gündür? [2024]

Çalışanların ve işverenlerin haklarını düzenleyen kanunlar, bazı özel zamanlara yönelik detaylar içerir. Personellerin ebeveynliğe adım attığı ilk günlerde görevine bir süreliğine ara vermesini sağlayan babalık izni de bu haklar arasındadır.